Galeria personalităţilor bucovinene: Aruna Pumnul | Dragusanul.ro

Arune PUMNUL

 

Arune PUMNUL

 

Pumnul

 

27.11.1818, Cuciulata-Făgăraş – 12.01.1866, Cernăuţi

 

         „Convorbire între un tată şi între fiul lui asupra limbii şi literelor româneşti” (1850), „Lepturariu rumînesc cules de‘n scriptori rumâni“ (1862-1865), o gramatică româno-germană (1864), „Privire răpede preste trei sute trei-spră-zece de‘n proprietăţile aşa numite Moşiile mînăstireşti, de‘n carile s‘a format măreţul Fond Relegiunariu all Bisericei dreptcredincioase răsăritene de‘n Bucovina“ (1865) sunt doar câteva dintre moştenirile de la Arune Pumnul, „Sigiliul Dumnezeirii” în Bucovina.