Arta plastică: Vasile Angel Siminiuc | Dragusanul.ro

Arta plastică: Vasile Angel Siminiuc

Siminiuc 00

*

Pentru că, aşa cum susţinea personajul emblematic al Bucovinei, Mircea Streinul, Dumnezeu ni se arată zilnic, prin Trinitatea Poezie-Muzică-Artă Plastică, autorul graficii pentru coperta cărţii lui Roman Istrati, Vasile Angel Siminiuc, a expus 33 de lucrări de grafică picturală, lucrări care, prin metafizic, prin forţa inefabilului pe care o degajă, ţin mai mult de marea pictură, deşi sunt lucrate doar prin tehnici grafice.

*

Artistul plastic Vasile Angel Siminiuc (va împlini, în 29 septembrie, 66 de ani – prilej pentru o altă expoziţie), celebru prin grafica descriptivă, prin grafica mărturie despre Suceava şi Bucovina de altădată, surprinde, prin expoziţia de ieri, prin viziuni zguduitoare despre trecerea timpului lumii groteşti în care trăim. O cosmicitate ciudată, în care plutesc forme primare, non-identităţi adesea sugerate drept măşti, specifică mai curând impresionismului timpuriu german în poezie, îţi învolbură sufletul într-un vârtej de umbre şi lumini, dar ambele pline de lumină, de sacru, cu transcripţie sacră spre “Upanişade”, atât de explicită fiind viziunea Sinelui Universal şi al Sinelui Particular, care locuiesc împreună în “grota inimii”, definindu-se şi desluşindu-se reciproc. E drept, există în grafica picturală a lui Vasile Angel Siminiuc şi sugestii care s-au mai folosit, dar asumate conştient, în desfăşurări de tip colaj, care sunt menite să pună în valoare, cât mai viguros, sacralitatea celor două identităţi: lumina şi umbra, netimpul şi timpul.

*

Privind-o atent (păcat că nu am avut condiţii şi nici tehnică de fotografiere rezonabilă), expoziţia de ieri a lui Vasile Angel Siminiuc m-a făcut să conştientizez, cu o revelaţie aproape brutală, statura artistică deja desăvârşită a reputatului artist plastic sucevean, care iată că a ajuns la deplina lui maturitate artistică, la maturitatea intuiţiilor fundamentale, pe care doar primele cărţi religioase ale omenirii le mai conţin. Prin urmare, nu o să ratez nici expoziţia din 29 septembrie 2015, urmând să decid, împreună cu juriul tradiţional al SAAAPB (Mihai Pânzaru-PIM, Tiberiu Cosovan şi Ovidiu BOA), ce premiu este îndreptăţit să primească opera lui Vasile Angel Siminiuc, de Ziua Artelor Plastice Bucovinene, în 31 ianuarie 2015. Pentru că e limpede: merită pe deplin recunoaşterea generaţiilor care încă mai suntem.

*

Câteva imagini, realizate slab, dar nu din vina mea, vă pot, totuşi, sugera frumuseţea netemporală a expoziţiei lui Siminiuc:

*

Siminiuc 0

Siminiuc 01

Siminiuc 1

Siminiuc 2

Siminiuc 3

Siminiuc 4

Siminiuc 5

Siminiuc 7

Siminiuc 8

Siminiuc 9

Siminiuc 10

Siminiuc 11

Siminiuc 12

Siminiuc 13

Siminiuc 14

Siminiuc 15

Siminiuc 16

Siminiuc 17

Siminiuc 18

Siminiuc 19

Siminiuc 20

Siminiuc 21