Antrenamentul epigramiştilor: Ştefan Stroe | Dragusanul.ro

Antrenamentul epigramiştilor: Ştefan Stroe

Ştefan Stroe

Ştefan Stroe

*

Tradiţiile, în prezent

*

Deoarece noi mergem lent

şi nu sfârşim ce-am început,

tradiţiile, în prezent,

dorm somn de voie în trecut.

*

*

Când inspiraţia, fudulă

 *

N-a fost un gest de uz curent

să scoţii tradiţii din căciulă

când inspiraţia, fudulă,

nu prea încape în prezent.

 *

*

Sala dacă o cutreieri

*

Sala dacă o cutreieri

cu tradiţii în prezent,

poţi simţi – vorbind decent –

sfârâielile din creier.

*

*

Dacă-ar ieşi măcar un cent

*

Mulţi pe tradiţii, în prezent,

nu dau doi bani, la cursul zilei,

şi-ar umple toată faţa filei,

dacă-ar ieşi măcar un cent.

*

*

Tradiţiile, în prezent

*

Biletul care-a fost extras

ne-a lămurit prea elocvent:

tradiţiile, în prezent,

se bucură de parastas.

 *

*

Tradiţia votului

*

O tradiţie-n prezent

te obligă (permanent,

susţinut şi devotat)

să înjuri ce ai votat.

 *

*

Condiţionările tradiţiei

 *

Un câştig adiacent

s-ar obţine mai uşor

când tradiţia-n prezent

n-ar uita de viitor.

*

*

Încă o tradiţie

 *

Cu acest eveniment

– nu-i o superstiţie –

sper s-aducem, în prezent,

încă o tradiţie.

*

*

Respectul faţă de tradiţie

*

Mă refer, condescendent,

la tradiţia-n prezent

cu respectul datorat

celor care-au răposat.

 *

*

Tradiţia prezentă cere

 *

Tradiţia prezentă cere

să ai partid, să ai putere,

să-ţi strângi parale berechet,

să ai dosare la Parchet…

*

*

Finală

 *

Nu că-aş fi vreun disident

în umor, da-n orice caz,

văd: tradiţia-n prezent

nu mai are nici un haz.

 *

*

Tradiţie modernă

 *

De-ntrebi un tânăr absolvent

despre tradiţii în prezent

îţi va răspunde – mă complic –

cu Google, Smart, Ipod şi Click!

*

*

Tradiţia istorică

 *

La „ţară tristă, plină de umor”

n-am nici un pic de drept de autor,

însă admit că încă de când sciţii

ne-am amuzat prezentul cu tradiţii.

*

*

Ion Cozmei a scris o groază

 *

Când Cozmei nu ştie

să îşi ţină gura

şi uită măsura,

păcat de hârtie!

*

*

Unui epigramist

*

Negreşit,

e priceput:

s-a scremut,

dar i-a ieşit!