Album general al României: Ţara Românească | Dragusanul.ro

Album general al României: Ţara Românească

Aninoasa, în Muscel

Alexandru Antoniu (1860-1925), „Album general al României: compus din 300 tablouri reprezentînd monumentele istorice şi contimporane, posiţiuni pitoresci, Domeniul Coroanei şi costume naţionale cu descrierea istorică şi pitorească”, Dresden, C. G. Röder, 1901-1904.

Azuga

Băileşti

Bivolari, în Argeş

Brezoi

Bucovăţ

Mănăstirea Bucovăţ

Căciulata

Călimăneşti

Călimăneşti

Câmpulung Muscel, mănăstirea

Câmpulung Muscel

Cernavodă, Podul Carol I

Mănăstirea Cozia

Mănăstirea Cozia

Craiova, biserica Sf. Dimitrie

Craiova, biserica Sf. Ilie

Liceul Traian

Craiova, Palatul de Justiţie, Universitatea de azi

Craiova, parcul

Curtea de Argeş

Curtea de Argeş

Peştera Dâmbovicioara, în Muscel

Dâmbovicioara

Mănăstirea Frumoasa

Mănăstirea Polovraci, în Gorj

Horezu

Lainici, în Gorj

Masa lui Traian

Mănăstirea Dealu, în Dâmboviţa

Mănăstirea Râmnic

Mănăstirea Turnul

Piatra Arsă, Prahova

Piteşti

Mănăstirea Cheia Teleajenului, în Prahova

Mănăstirea Mărgineni, în Prahova

Mănăstirea Suzana, în Prahova

Mănăstirea Verbila, în Prahova

Predeal

Râmnicu Sărat

Rucăr

Rucăr

Schitul Cetatea din Muscel

Mănăstirea Segarcea

Sinaia, biserica

Sinaia, Peleş

Sinaia, Peleş

Sinaia, Pelişor

Sinaia

Târgovişte, ruinele

Târgovişte, Turnul Chindiei

Turnu Severin

Turnu Severin, ruinele podului roman

Turnu Severin, ruinele

Valea Cerbului

Valea Oltului

Mănăstirea Vărzăreşti

Mănăstirea Arnota, în Vâlcea

Mănăstirea Bistriţa, în Vâlcea

Mănăstirea Cetăţuia, în Vâlcea

Râmnicu Vâlcea

Mănăstirea Vieroş

*