1930: Spionaj sovietic, în toată România | Dragusanul.ro

1930: Spionaj sovietic, în toată România

 

De-a lungul vremii, datorită celor trei eroi care au făcut România Mare (petrolul, minereurile şi grânele – după cum scrie în opul „Secrets of the Balkans”, New York, 1917), prin ţară au mişunat, ca şi acum, o puzderie de spioni, demascaţi mai tot timpul şi de presa vremii. Dând, întâmplător, de o afacere de spionaj sovietic, din vremea Guvernului Mironescu (petrecută exact acum 88 de ani, deci în 26 octombrie 1930), mi-am zis că nu ar fi rău să iau tema în cercetare şi, pe măsură ce aflu mărturii, să vi le pun la dispoziţie, în intenţia mea conturându-se vag ideea de a lucra, în cele din urmă, o carte pe această temă. Dar, deocamdată, iată o astfel de mărturie:

1930: Cine sunt amestecaţi în organizaţia de spionaj / Un comunicat al ministerului armatei. „În legătură cu vasta afacere de spionaj descoperită, Siguranţa generală dă tabloul de mai jos, cu numele celor implicaţi:

*

Friederich Klaude, cu paşaport austriac pe numele Gustav Methe, şeful organizaţiei de spionaj, dirija şi supraveghea întreaga activitate a şefilor de grupe şi subcentre, însărcinat special de centrala de spionaj din Viena.

Koscher Andrei, austriac, cu­rier al vechii organizaţii din 1927-1929. Actualmente şef de grupă şi om de legătură cu in­formatorii.

Gauding Theodor, german, fotograf specialist, însărcinat cu tehnica organizaţiei.

Valceff Boris, inginer, bulgar de origine, şeful secţiei radio-fotografice şi a mijloacelor de corespondentă şi transmisiuni cu centrala de la Viena.

Solomon Paul, inginer, şeful unei secţiuni, specialist în spio­najul militar.

Auslander Cilli, doctor în chi­mie, supusă austriacă, curiera organizaţiei centrale de la Viena, expertă tehnică.

Lohr Casar Iery, supus ger­man, agent de legătură şi şef de grupă.

Proth Andree, supus francez, şeful secţiei de spionaj de la I. A. R. Braşov.

Kalich Iosef, pretins inginer, subşef de grupă de spionaj.

Aradi Victor, publicist, şef de grupă de spionaj politico-economico militar.

Kotlear Lew, originar din Basarabia, şef de grupă de  spionaj şi recrutor de informatori.

Weinbaum Sara, şef de grupă şi agentă de legătură comu­nistă, gazdă pentru curieri şi informatori.

Kavaeva Nadia, farmacistă (la farmacia „Bruss”), agentă de le­gătură.

Maior Varzaru Grigore, din Geniu (Marele Stat Major dezminţea, totuşi, în aceeaşi zi, implicarea maiorului Varzaru în acte de spionaj – n. n.)..

Călinescu Elefterie, funcţionar la Inspectoratul marinei, infor­mator.

Krper Moise, inginer, şef de grupă, funcţionar la flota comer­cială sovietică din Havre.

Dobrescu Ştefan, arhivar  în ministerul afacerilor străine, informator.

Hruza Frantz, şeful secţiei fotografice de la aviaţie, specializat în aero-fotometrie.

Lucini Giuglio, italian, recrutor şi agent de legătură.

Halfin Simon, sergent t. r. şcoala militară de infanterie Bucureşti, informator militar.

Rosescu Ghaorghe, funcţio­nar la ministerul armatei, direc­ţia geniului, informator militar.

Sicsal Iulius, agent, publicist, informator politico-economic.

Bergner Emerich, comerciant, agent de legătură şi mijlocitor de corespondenţă cu centrala de spionaj din Viena.

Roznefeld Matus, inginer din Galaţi, informator specialist în chestiunile maritime.

Koscher Mary, austriacă, curieră cu centrala din Viena.

Vaxnan Haim, soldat la Ro­man, informator militar.

Vorotnicov Pavel, inginer din Basarabia, informator şi recrutor de specialitate.

Teodorescu Ştefan, fost arhivar la ministerul afacerilor străine, informator.

Dobroschin Iezus, de la depo­zitul de remontă Flămânzi, informator militar.

Korotkov Gheorghe, soldat la regimentul de artilerie Piteşti, informator militar.

Firme comerciale care mas­cau acţiunea de spionaj.

*

1). Novitas, birou tehnic, depozit de obiecte speciale en-gros, condusă de inginer Paul Solomon, cu sediul în strada Carol 41, etajul II, şi cu atelie­rul în strada Gh. Palade 24, sub firma de atelier „Atlas me­canic”.

2). Cassa import-export arti­cole tehnice medicale, insta­lată în strada Sfinţilor, sub conducerea lui Gustav Mathe.

3). Radio Foto-Fhon, atelier de fotografie, developaj şi depozit de aparate de radio şi fotogra­fiere, sub conducerea ingineru­lui Boris Valceff, având ca aso­ciat pe Theodor Gauding.

4). Revista „Jöjö Tarsadalma” –  „ Societatea de mâine”, cu redacţia în piaâa Sfântul Gheorghe 6, sub conducerea lui Victor Aradi.

5). Comerţ cu articole de artă naţională: „export de ţesături covoare, broderii etc.”, sub conducerea lui Andrei Koscher, în strada dr. Bacaloglu No. 1.

Un comunicat al  ministru­lui armatei.

*

În legătură cu cercetările care se fac, în chestiunea spionajului, ministerul armatei ne roagă să publicăm următorul comu­nicat:

*

„În legătură cu cercetările care se fac pentru identificarea tuturor indivizilor care fac parte din organizaţia de spionaj so­vietic, unele ziare au afirmat că această organizaţie a pătruns până şi în birourile Marelui Stat Major şi că inginerul Kaliş a fost chiar în serviciul de informaţiuni al acestei Instituţiuni.

Ministerul Armatei dă cea mai categorică dezminţire aces­tor afirmaţiuni, deoarece niciunul din indivizii implicaţi până acum nu face parte din Marele Stat Major.

*

În ceea ce priveşte inginerul Kaliş, nu numai că n-a făcut parte din serviciul de informaţii al Marelui Stat Major, dar a fost urmărit de acest serviciu şi trimis în judecata instanţelor civile pentru sustragerea de acte” (Gazeta Transilvaniei, XCIII, Nr. 112, Duminică 26 octombrie 1930, p. 2).