1919: Direcţiunea Fondului Religionar din Bucovina | Dragusanul.ro

1919: Direcţiunea Fondului Religionar din Bucovina

Codrul Cozminului – desen de Mattias Adolf Charlemont (1820-1871)

Codrul Cozminului – desen de Mattias Adolf Charlemont (1820-1871)

*

Ferdinand I numea, prin Decretul No. 3.686 din 29 august 1919, conducerea Fondului Religionar din Bucovina, desigur că fără nici un preot sau călugăr în componenţă, ci cu specialişti silvici, precum inginerii: „Alexandru Isăcescul, consilier arhitect, prim-consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Franz Czeck, prim-consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Apostol Lucescu, prim-consilier silvic pentru ocolul silvic JUCICA; Ilarie Kozak, prim-consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Vasile Halip, prim-consilier silvic pentru ocolul silvic ILIŞEŞTI; Alois Bosert, prim-consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Franz Patzak, prim-consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Jason Welehorschi, consilier silvic pentru ocolul silvic PĂTRĂUŢI; Boris Welehorschi, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Aurel Ţurcan, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Teofil Ivanovici, maestru silvic, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Valerian Mironovici, maestru silvic, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Eugeniu Simionovici, maestru silvic, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Arthur Kargl, maestru silvic, consilier silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Konrad Piwonka, maestru silvic pentru ocolul silvic GURA HUMORULUI; inginer Dimitrie Ţurcan, maestru silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Aurel Isopescu, maestru silvic pentru ocolul silvic COZMIN; Grigore Bartoi (Bârtoi – n. n.), maestru silvic pentru ocolul silvic CUCIURUL MARE; Eusebie Patraş, maestru silvic pentru ocolul silvic SOLCA; Liviu Ieşan, maestru silvic pentru ocolul silvic VICOV DE SUS; Arcadie Boca, maestru silvic pentru ocolul silvic SELETIN; Toader Vicol, maestru silvic pentru ocolul silvic PUTNA; Mihail Dobrovolski, maestru silvic pentru ocolul silvic OSTRA; Ioan Andreiciuc, maestru silvic pentru ocolul silvic BREAZA; Leon Holca, administrator silvic pe lângă direcţia fondului religionar din Bucovina; Silviu Iliuţ, administrator silvic pentru ocolul silvic STRAJA; Silviu Dimitrovici, administrator silvic pentru ocolul silvic VATRA DORNEI; Victor Paşcovici, administrator silvic pentru ocolul silvic POJORÂTA; George Dan, administrator silvic pentru ocolul silvic VAMA (M. O., No. 106, 30 august 1919, pp. 5966, 5967).