Colecta pentru cei amputaţi şi orfanii celor căzuţi în luptă | Dragusanul.ro

1916: Colecta pentru cei amputaţi şi orfanii celor căzuţi în luptă

Ősterreichische Nationalbibliothek: Schützenstand beim Honved Inf. Rgt. Nr. 30, in Rarancze 1916

 

Luptau pentru Austria. Luptau, de fapt, pentru un mod de viaţă, care se numea Bucovina. Ţineau la Împărăţie, adorau Bucovina. Iar de acolo, de pe fronturile cumplitelor bătălii, ostaşii Bucovinei gândeau, cu fapta, la camarazii lor, mutilaţi de război, şi la orfanii celor plecaţi pe drumul fără de întoarcere al eroismului necunoscut şi al uitării depline. Mi se pare atât de tulburător exemplul acestor ostaşi bucovineni, încât le copii numele cu evlavie:

 

 

„Soldaţii de la Arbeiter Abtig I/41 (geniştii, deci – n. n.), toţi din Bucovina – în total 61,92 coroane.

 

 

Inf. Constantin Pentelescu, Părhăuţi, 4 coroane.

Infanteriştii:

Roată Anton, Ciocăneşti, 2 coroane.

Muntean Vasile, Vicovul de Jos, 2 coroane.

Mihailă Ilie, Rarance, 2 coroane.

Irimescu I. Onofrei, Arbore, 2 coroane.

Rusoiu Liviu, Vatra Dornei, 2 coroane.

Cojocar Ilie, Milişăuţii de Sus, 2 coroane.

Ciumeciu Dumitru, Pârteştii de Sus, 2 coroane.

Dranca Efren, Vatra Dornei, 2 coroane.

Boca George, Vicovul de Jos, 2 coroane.

Cioată Cosma, Bilca, 2 coroane.

Mustea Martin, Vatra Dornei, 2 coroane.

Grigorean Dumitru, Marginea, 2 coroane.

Penteleciuc Nistor, Voloca, 2 coroane.

Coajă Costan, Iaslovăţ, 2 coroane.

Sănduleactc Tănase, Călineşti Cuparencu, 90 fileri.

Mitrică George, Crasna Putnei, 60 fileri.

Hanceriu Grigorie, Stăneştii de Sus, 60 fileri.

Ruşte Gavrilă, Arbore, 60 fileri.

Uriceac Mihail, Stăneştii de Jos, 50 fileri.

Bucea Ioachim, Stăneştii de Jos, 50 fileri.

Băcilă Mihai, Burla 50 fileri.

Bodnărescu Gavrilă, Marginea, 50 fileri.

Bojescul Teodor, Iordăneşti, 50 fileri.

Geacuta Iosif, Frătăuţul Nou, 40 fileri.

Neculcea Irimie, Marginea, 32

Semenic Vasile, Camenca, 1 coroană.

Măricean Toader, Suceava, 1 coroană.

Gheorghian Vasile, Pătrăuţi, 1 coroană.

Steuleac George (probabil Scheuleac – n. n.), Negrileasa, 1 coroană.

Bodnariu Cosma, Arbore, 1 coroană.

Stipor Costan Dumitru (probabil Schipor – n. n.), Vicovul de Sus, 1 coroană.

Ciubotar Pavel, Bilca, 1 coroană.

Ursu George, Frătăuţii Vechi, 1 coroană.

Iosop Petru, Molodia, 1 coroană.

Todoreac Nicolae, Boian, 1 coroană.

Frâncu Nichita, Calafindeşti, 1 coroană.

Micu Pavel, Gălăneşti, 1 coroană.

Botuşan Precup Vasile, Gălăneşti, 1 coroană.

Lazorca Iosif, Calafendesti, 1 coroană.

Boca Ansintea, Botoşana, 1 coroană.

Fleondra Lazăr, Corovia, 1 coroană.

Lucaciu Alexandru, Berchişeşti, 1 coroană.

Alestare Ştefaroi, Capul Codrului, 1 coroană.

Anton Ioan, Drăgneşti, 1 coroană.

Heşoiu Samson, Botoşana, 1 coroană.

Cazac Samoilă, Volovăţ, 1 coroană.

Cazac Dumitru, Frătăuţul Nou, 1 coroană.

Pesclevi Alexandru, Botoşăniţa, 1 coroană.

Iuconvschi Mihail, Molodia, 1 coroană.

 

 

De la k. u. k. Feldjaegerbatallion Nr. 18 (batalionul de poliţie): în total 12,10 coroane.

 

 

Olariu Nicolae, Şcheia, 1 coroană.

Tabria Ienzebe, Pârteştii de Jos, 1 coroană.

Cosma Fluture, Botoşana, 1 coroană.

Strugari Dumitru, Pârteştii de Sus, 1 coroană.

Turceac Nicanor, Pârteştii de Jos, 1 coroană.

Gura Gheorghe, Braşca, 1 coroană.

Todos Miron, Pârteştii de Jos, 1 coroană.

Ioan Sofronie, Costişa, 60 fileri.

Răuţă Gheorghe, Vicovul de Sus, 60 fileri.

Ticonu Andron, Răocila, 50 fileri.

Popovici Nichita, Doroteea, 50 fileri.

Straton Leon, Pârteştii de jos 50 fileri.

Pavoloschii Gheorghe, Bălăceana, 50 fileri.

Pârdia Toader, Viocul de Jos, 40 fileri.

Colonciia Gheorghe, Vicovul de Sus, 40 fileri.

Pascari Archip, Costişa, 30 fileri.

Stornic Dumitru, Costişa, 20 fileri.

Russu Andrei, Calafindeşti, 20 fileri.

Russu Ilie, Vicovul de Sus, 20 fileri.

Cenuşă Sandu, Vicovul de Sus, 20 fileri”[1].

 

 

[1] Românul, Nr. 25, Anul VI, joi 17/4 februarie 1916, p. 5