1916: Act de fidelitate... antiromânească! | Dragusanul.ro

1916: Act de fidelitate… antiromânească!

*

Dorinţa ardelenilor şi a bucovinenilor de a trăi în cadrul confederaţiei statelor dunărene din Europa Centrală, pe care o reprezenta Imperiul Habsburgic, era firească, în ciuda faptului că nu ne place, fiind noi exaltaţi de patriotismul la fel de desuet ca şi pururi antiromâneasca poziţie a ortodoxiei.

Pentru alfabetizarea buzinco-adomnicăi (III)

*

Trecutul a fost altfel faţă de cum ne-a fost înfăţişat, iar dacă îndrăzneşti să ridici doar puţin cortina, doar cât să răzbească o fărâmă de lumină, ai de-a face cu pârele incultului director executiv al Direcţiei pentru Incultură Suceava, buzincuristul Aurel Buzincu, şi cu penibilitatea perfectei Mirela Adomnicăi – ocupanta nemeritoasă a scaunului de prefect, care are obligaţia să apere, în primul rând, Constituţia României, nu să caute mijloace, împreună cu semidoctul de la cultură, de interzicere a site-ului lui Drăguşanul, care Drăguşanul a scris că ardelenii şi bucovinenii au ales, între două rele, unirea cu România, deşi visul lor era central-europenismul.

*

Din câte ştiu, Buzincu buzincureşte nu doar în cultura bugetată statal, ci şi în cadrul Universităţii din Suceava – vai de ce nu învaţă bieţii lui studenţi! Dar, în ciuda dispreţului pe care îl am pentru tentativa de cenzură a “autorităţilor” fără dram de autoritate intelectuală, nu în contra lui Buzincu şi Adomnicăi scot eu la iveală mărturiile vechi, ci din convingerea că, dacă ne vom lăsa, în continuare manipulaţi, ne vom închina şi trepăduşului liberal care, în aceste zile, vrea să facă greva foamei în Parlament, de… dragul Unirii, aşa cum ne închinăm memoriei “tribunului” Vasile Goldiş, de pildă, care nu era decât o altă sculă bisericească, de dimensiunea pigmeică a lui Buzincu, dovadă fiind şi acest:

*

*

Act de fidelitate

*

P. S. S. Domnul Episcop diecezan, în vederea situaţiei creată de noua fază a războiului româno-maghiar, a convocat Consistoriul plenar diecezan, care s-a întrunit în şedinţa de miercuri, 24 august (6 septembrie). Prezenţi au fost: P. S. S. Domnul Episcop diecezan Ioan I. Papp, ca prezident, şi următorii asesori din cler: Roman Ciorogariu, Gheorghe Popoviciu, Vasilie Beleş, Cornel Lazar, Fabriţiu Manuilă, Mihaiu Păcăţian, Dr. Gheorghe Ciuhandu, Traian Văţian, Dimitrie Muscan, Mihaiu Lucuţa, iar mireni : Sava Raicu, Dr. Gheorghe Popa , Vasilie Goldiş, Petru Truţia, Gherasim Serb, Iosif Moldovan, Dr. Nestor Oprean, Aurel Petroviciu şi Dr. Cornel Iancu. La propunerea secretarului consistorial Vasilie Goldiş, s-a adus, cu unanimitate, următorul Manifest de loialitate.

*

Excelenţa Voastră Domnule Ministru-Preşedinte!

*

Consistoriul diecezan gr. or. român din Arad, în faţa izbitorului fapt că România învecinată a declarat răsboi monarhiei noastre, în care, sub scutul glorioasei dinastii a Habsburgilor, în fidelitate şi îmbucurătoare dezvoltare trăiesc milioane de români, îşi ţine de sfânta datorinţă a declara că credincioşii gr. or. români ai acestei dieceze, întocmai ca întreg poporul român al Ungariei, care popor, în decursul unei mii de ani, în frăţească împreună lucrare cu maghiarimea şi-a apărat patria faţă de oricare duşman din afară, ca în trecut, astfel în prezent şi în viitor îşi păstrează neclintită credinţa faţă de tron şi patria lor Ungaria şi acest tron şi această patrie o vor apăra cu averea lor şi cu sângele lor şi cu toată jertfa, de care vor fi capabili faţă de fiece duşman din oricare parte ar veni acela.

*

Roagă pe Excelenţa Voastră, binevoiţi a lua graţios la cunoştinţă această declaraţiune a noastră şi să Vă înduraţi totodată a tălmăci înaintea Majestăţii Sale, gloriosului nostru Împărat şi Rege Apostolic Francisc Iosif I-ul, în veci neclintita noastră alipire şi omagială supunere.

*

Arad, din şedinţa plenară a Consistoriului gr. or. român, ţinută în 24 august (6 septembrie) 1916.

*

Vasilie Goldiş,                                                             Ioan I. Papp,

notarul consistorial                                                          Episcopul Aradului

*

Excelenţa Voastră Domnule Ministru-Preşedinte! Acest act s-a înaintat Domnului Ministru-preşedinte regatului ungar, contele Ştefan Tisza, şi se aduce totodată la cunoştinţa obştii credincioşilor noştri, pe calea oficiilor parohiale (Biserica şi Şcoala, LX, nr. 35, 28 august / 10 septembrie 1916, p. 1).