1906: Serbările de la Iaşi | Dragusanul.ro

1906: Serbările de la Iaşi

 

„Iaşul, vechea capitală a Moldovei, leagănul culturii române, de unde au pornit ideile mari şi generoase, în curând îşi va îmbrăca iarăşi haina de sărbătoare, pentru a preamări pe redeşteptăptorul neamului, pe ilustrul fiu al Moldovei, pe nemuritorul maestru al lirei, pe cântăreţul naţiunii, regele poeţilor români, pe Vasile Alecsandri. Zilele de 14 şi 15 Octomvre stil vechi 1906 vor fi zile de serbătoare pentru tot neamul românesc, căci în aceste memorabile zile se serbează, în bătrânul Iaşi, „serbarea naţiunii româneşti, dezvelirea statuii bardului Vasile Alecsandri“.

 

La aceste măreţe serbări, Augusta Suverană Regina-poetă Carmen Silva va asista în persoană, împreună cu A. S. R. Principesa Maria. Se fac mari pregătiri ca aceste serbări să capete un caracter naţional mai impozant. Ministeriul Cultelor, împreună cu comitetul ridicării statuii, au autorizat pe publiciştii Ştefan Goraş şi Botez Gordon să editeze un superb „album naţional“, sub auspiciile comitetului executiv. La acest album au colaborat cei mai de frunte scriitori şi scriitoare din Regat şi de peste hotare. Însuşi M. S. Regina României a onorat Albumul marelui Alecsandri cu o preţioasă cugetare la adresa poetului sărbătorit. Albumul se pune în vânzare, în ziua dezvelirii statuii.

 

După Te Deum, care va ave loc la orele 10 dimineaţă, se va face serbarea dezvelirii, la care vor asista miniştri, literaţi, oameni de stat şi o sumă mare de invitaţi, care vor depune coroane pe bronzul nepieritor, care întrupează pe bardul naţiunii. Toate şcolile din Iaşi şi din Moldova întreagă vor asista in corpore, depunând coroane. Asemenea, corpul profesoral secundar va asista, iar unul din ei va ţine un discurs. Şi domul ministru al instrucţiunii publice va vorbi, din partea guvernului, iar istoricul A. D. Xenopol va ţine discursul festiv. Vor mai vorbi, din partea universităţii şi a tuturor instituţiunilor culturale, câte un delegat. Asemenea, vor vorbi toţi delegaţii societăţilor de peste hotare, care vor depune coroane, în numele fiecărei instituţiuni.

 

 

Onorata primărie din Iaşi a intervenit la minister pentru liber parcurs pentru 300 persoane bucovinene, pe linia Burdujeni-Iaşi. La caz de aprobare şi dacă societatea „Junimea” va veni in corpore, comitetul a delegat pe istoricul A. D. Xenopol ca să facă oaspeţilor o impozantă primire la gară, iar cunoscutul publicist, dl Şt. Goraş, profesor în Iaşi, va îngriji de a plasa pe oaspeţi pe la case particulare şi oteluri. Onorata primărie din Iaşi va oferi o masă vizitatorilor din Bucovina.

 

Tot în aceste 2 zile, au loc, după-amiazăzi, mari alergări de cai, pe şesul Abatorului, la care va asista şi familia regală, iar seara se vor da, la teatru, reprezentări de gală. Se va juca „Fântâna Blanduziei“, de Alecsandri, şi se vor recita diferite ode ocazionale. În decursul serbării dezvelirii bustului, vor lua loc toţi invitaţii în tribune, aşezate în faţa teatrului. În ziua de 15 Octomvre stil vechi, seara, va avea loc un mare banchet oficial, cu 500 tacâmuri.

 

Vizitatorii din Bucovina sunt rugaţi a se adresa, pentru orice detalii la serbarea de la Iaşi, dlui Ştefan Goraş, în Iaşi, care le va servi cu cea mai mare plăcere şi va face ca să poată veni cât mai mulţi admiratori ai marelui bard, care a cântat atât de frumos pe „acel colţ de ţară”, unde a petrecut şi pe care cu drept cuvânt l-a numit „Grădina Moldovei”. Ar fi de dorit ca, pe lângă inteligenţa din Bucovina, să meargă la Iaşi şi poporeni, asigurându-li-se dinainte o primire grandioasă.

 

 

Societatea academică „Junimea” a trimis următorul apel:

 

Mult stimate Domnule! Duminică, în 15 Octomvre st. v. (28 Oct. st. n.), se va dezveli, în Iaşi, în mod solemn, statuia poetului laureat Vasile Alecsandri, a autorului „latinei ginte” şi bardului care, petrecând, în anii 1848 şi 1849, pe moşiile neuitatului Hormuzachi, în Cernauca, a cântat şi Bucovina noastră, numind-o „veselă grădină cu mândri feciori şi pomi roditori”.

 

Serbările care se vor aranja, din incidentul acesta, vor avea un caracter naţional cultural şi vor fi onorate şi cu prezenţa Augustei Regine Carmen Sylva şi a A. S. R. Principesa Maria.

 

Din partea comitetului aranjator, a primit şi Societatea academică „Junimea” o invitare călduroasă, împreună cu somarea ca să îndemne pe toţi românii din Bucovina să participe, în număr cât se poate de mare, la serbările din Iaşi. Comitetul aranjator, în fruntea căruia stau istoricul A. D. Xenopol şi cunoscutul publicist Ştefan Goraş, a grijit ca bucovinenilor să li se acorde parcurs liber, de la Burdujeni, la Iaşi, şi înapoi, precum şi întreţinerea, în decursul serbărilor.

 

Români bucovineni! Având în vedere serbările cu caracter curat naţional cultural, precum şi rolul însemnat ce l-a jucat, în viaţa noastră, poetul laureat al „gintei latine” şi bardul „veselei grădini” de odinioară, ne adresăm cătră Dumneavoastră toţi, îndemnându-vă să nu întrelăsaţi, plecând împreună cu noi, junimenii, la Iaşi, pentru a depune omagiile Dumneavoastră la statuia lui Vasile Alecsandri, care se va dezveli în 15 Octomvrie stil vechi. Serbările din Iaşi sunt serbările întregului neam românesc.

 

Plecarea din Cernăuţi, cu trenul accelerat, sâmbătă, la orele 7 şi 30 minute, dimineaţa. Întâlnirea participanţilor, în Burdujeni, la orele 10, dimineaţa. Toţi cei ce voiesc să participe binevoiască a se adresa direct „Junimii”. / Vicepreşedintele Societăţii Academice „Junimea” / George Iacubovici de Boldişor” (Apărarea Naţională, Nr. 6, Anul I, Cernăuţi, joi 25 octombrie stil nou 1906, p. 2).