1897: Lupta în Bucovina | Dragusanul.ro

1897: Lupta în Bucovina

1897 Tribuna Lupta

*

Peste trei, patru săptămâni, vor începe, în Bucovina, alegerile pentru parlamentul din Viena. În Bucovina, cu câteva zile mai curând, decât în celelalte provincii ale monarhiei! De aceea, uşor se înţelege că toţi s-au grăbit să se lămurească cum să stea în faţa acestui lucru, de mare însemnătate, şi pe cine să aleagă. Şi fruntaşii poporului român din Bucovina s-au adunat la Cernăuţi şi s-au chibzuit asupra acestei trebi. Multe s-au pus, aici, la cale şi multe va trebui să zicem despre acea adunare. Dar lăsăm să le vină rândul.

*

Acum, vom vorbi numai despre ce s-a hotărât pentru alegerea în curia a cincia, pentru că această alegere e cea dintâi şi chiar foarte aproape. Fruntaşii români, adunaţi la Cernăuţi, au hotărât ca toţi românii, la acea alegere, să-şi dea glasul pentru Dr. George Popovici, din Cernăuţi, bărbat tânăr încă, ajuns abia în floarea vieţii. Naţia românească din Bucovina a intrat, acum, în timpuri grele, că-i prigonită de cei de la putere. Cu atât mai vârtos, trebuie să se pună ea pe lucru, trebuie să sară în luptă. Mai ales ţărănimea din Bucovina pătimeşte mult şi are multă lipsă de ajutor.

*

Toate liftele străine se aşează în ţară şi strâmtoresc pe bieţii români. Trebuie să fi văzut Bucovina cu ochii tăi, ca să ştii cât de jalnică soartă au nepoţii ostaşilor lui Ştefan Vodă. De aicea urmează că alegerile de deputat sunt un lucru deosebit de însemnat pentru naţia românească din Bucovina. Dacă va fi ales un om cuminte, cu inimă cinstită şi cu voinţă tare, el va putea multe îndrepta.

Fruntaşii români, adunându-se la Cernăuţi, au chibzuit că de folos ar fi, mai ales acuma, dacă s-ar alege deputat, pentru curia a cincia, dl Dr. George Popovici. Dr. Popovici este un bărbat care poate ajuta poporului român din Bucovina şi este omul care vrea să ajute. Căci mulţi sunt care pot, dar sufletul lor e mic şi împietrit. Dl Dr. George Popovici e unul dintre cei dintâi bărbaţi de carte din Bucovina. E un tânăr înţelept şi cald la inimă. Tinerimea românească din Bucovina i se încrede ca unui sfânt. Silinţele mari, ce şi-a dat, cu Internatul din Cernăuţi şi cu cabinetele de cetire, de pe la sate, sunt aminte tuturor românilor din Bucovina. Aşa un bărbat, care lucră şi cu mintea, şi cu fapta, le trebuie Românilor bucovineni. E adevărat că dl Dr. George Popovici e încă tânăr. N-a fost încă deputat şi-i va trebui câtăva vreme, până s-a deda în cele ale deputăţiei.

*

Dar ca om întreg ce este, în un an, doi, va fi deprins şi meşter. Şi Românii din Bucovina ştiu ce este răbdarea. Ei nu vor cere fructe înainte de timp. Dar fără îndoială că, punându-şi toată speranţa în un om şi dându-i timp şi răgaz, nu se vor lăsa, când va fi sosit ziua vedelei, amăgiţi numai cu vorbă dulce, ci vor cere fapte.

Până atunci, însă, vor avea încredere, pentru că bărbatul de care e vorba are nume bun şi cinstit. La începutul lunii viitoare, românii din districtele de miazăzi ale Bucovinei îşi vor da, cu toţii, glasul pentru Dr. George Popovici şi vor fi dobândit un tare apărător, care, cu sabia ascuţită a vorbirii sale înţelepte, va cuceri, pentru poporul român din Bucovina, o soartă mai cu dreptate. Să le ajute Dumnezeu Bucovinenilor. / Minor.

 *

(Tribuna poporului, Anul I, Nr. 20, sâmbătă 1/13 februarie 1897)