1873: Din dulcea noastră Bucovina | Dragusanul.ro

1873: Din dulcea noastră Bucovina

1873 Din dulcea noastra Bucovina ALBINA

*

Din dulcea noastră Bucovina, pironită pe cruce de străini, pentru ca să-i smulgă din piept inima română şi să-i răpească şi împartă, între sine, preţiosul ei veşmânt, ce se zice „Fond religionar”, din acea dulce, dar nefericită a noastră Bucovina, mereu urmează a ne veni, cu grămada, ştirile de supărare şi de întristare, una mai amară decât cealaltă. Spaţiul nu ne permise a publica din ele mai îndată, anume cele ce se reduc la numirea noului arhiepiscop şi mitropolit; dar nu vom lipsi a le pune, cât de curând, măcar în extras, înaintea ochilor onorabilului public al nostru, şi, până atunci, însă, ne ţinem de datoria de a anticipa următoarea ştire curioasă, ce ni se împărtăşi.

Teoctist Bendella

Teoctist Bendella

*

Se vorbeşte, prin mai toate părţile Bucovinei, şi se vorbeşte ca ieşit din curtea episcopală a Cernăuţilor, ba chiar din gura părintelui Bendella, cum că, în curând, s-ar aştepta, acolo, părintele mitropolit Ivacicovici şi cu episcopul Popas, pentru scopul de a consacra pe părintele arhimandrit Bendella – nu mai ştim cum să zicem – ca arhiepiscop – oare de ce, căci episcop nici nu este ales, nici numit? Se mai adaugă că învoirea preasfinţitului mitropolit Ivacicovici deja s-ar fi câştigat etc. etc!

*

Şi aceste faime, precum credem, temerare şi oarbe, împlu de îngrijorare şi indignare toate inimile creştinilor noştri şi ale tuturor oamenilor de bine, fiindcă, din partea unor guverne ca cele de astăzi, de ce nu are să se teamă, la ce nu poate să se aştepte omul, iar, de altminteri, şi pe părintele mitropolit al nostru, acum, de curând, ca şi pe părintele episcop al Caransebeşului, mai de demult, organele de guvernământ îl vestiră lumii ca necondiţionat, absolut, întru toate supus voinţei şi dorinţei de sus! Noi mărturisim că, precum bine ştim, cum Prea Fericitul, odinioară, arhiepiscop şi mitropolit Şaguna, deşi prea plecat şi fidel guvernelor Maiestăţii Sale, a avut curajul de a declina de la sine o astfel de insinuare anti-canonică, aşa nu ne îndoim că vor declina-o, pe cât li s-ar face atare, si mitropolitul de astăzi al nostru, şi episcopul Caransebeşului sau doar al Aradului.

*Coperta interioara Bendela

Noi tocmai de aceea nu reprodusesem, aici, bănuielile ce ni se comunicară din Bucovina, pentru cazul contrariu, căci nu aflăm nici o trebuinţă de ele. Mitropolitul şi episcopii noştri ştiu prea bine că creştinii noştri cei luminaţi, din Bucovina, astăzi stau în luptă încordată cu străinul, pentru canonicitatea bisericii şi ierarhiei lor năpăstuite: cine, deci, în astfel de împrejurări, va putea presupune măcar că chiar capii bisericii noastre române drept-măritoare să se facă mâna infamă, prin care străinul să înfigă cuţitul de moarte în inima bisericii noastre?!

*

Ar fi mai mult decât criminal, ar fi sacrilegiu a crede, ca şi a face una ca aceasta. Ceară mitropolia noastră ceea ce a cerut de repetate ori şi Bucovina, la 1862, chiar prin subscrierea părintelui arhimandrit Bendella, împreunarea bisericii ortodoxe din Bucovina cu Ierarhia noastră, şi atunci, da, atunci părintele Bendella, împlinindu-se formele canonice, ca sufragan va putea fi consacrat, prin mitropolitul din Sibiu; altfel, cât timp mitropolitul şi episcopii noştri ţin la lege şi vor a fi ţinuţi în legea şi biserica romană ortodoxă din Ungaria şi Transilvania.

*

(Albina, Anul VIII, Nr. 97, duminică 16/28 decembrie 1873)