1867: Alegerile pentru dieta ţării s-au săvârşit | Dragusanul.ro

1867: Alegerile pentru dieta ţării s-au săvârşit

1 Gura Humorului 1

*

Rezultatul lor este următorul:

*

       pentru comunele săteşti, s-au ales ţăranii Georgi Kruczko, Dumitraş Illaszczuk, Grigore Iliuţ, Vasile Croitoru şi Simonu Tracz, pretorii losif Prokopovicz şi loan Woinarovicz, secretarul comitetului ţării: Orest de Renney, proprietarul Anton Kovats, secretarul consistorial Anton Schönbach şi Doxachi de Hurmuzachi, care fu şi este căpitan al ţării;

 

       pentru oraşul Cernăuţi: primarul oraşului, Dr. Anton Kochanowski, şi George de Hurmuzachi;

 

       pentru oraşul Siret: Dr. Ph. Pompe;

 

       pentru oraşul Rădăuţi: adjunctul preturii, Trompeteur;

 

       pentru oraşul Suceava: proprietarul Alexandru baron Petrino;

 

       pentru Camera Comercială a Bucovinei: preşedintele ei, Wilhelm de Alt şi avocatul Dr. Fechner;

 

       pentru moşiile Fondului religionar bucovinean: Arhimandritul consistorial Teofil Bendella şi consilierul consistorial Samuil Andriewicz;

 

       pentru celelalte proprietăţi: marii proprietari Iacob de Petrino, Otto Petrino, Nicolai de Vasilco, Eugen de Stîrcea, Lupul, Ferro, Alexandru de Hurmuzachi şi procurorul substitut Iacob de Symonowicz.

*

1 Gura Humorului 0

*

Dintre toate numitele alegeri, face mare sfară în ţară alegerea în ţinutul Gura Humorului şi al Solcii, care descoperă deosebit de nefavorabila situaţie a referinţelor noastre. Pentru ţinutul acesta s-a ales, ca deputat, secretarul consistorial Anton Schönbach, un bărbat mult stimat de popor, pentru a sa nefăţarnică purtare, statornicie şi credinţă, în toate afacerile sale (Nu aşa îl cunoaştem de la ceilalţi domni corespondenţi –Redacţia „Albina”). Acest bărbat sta ca candidat rival pretorului din Gura Humorului, Victor Tustanowski, pentru a cărui reuşire s-au întreprins felurite mijloace atrăgătoare, care însă, în urmă, s-au dovedit de nimica, stându-le împotrivă mintea cea sănătoasă a unor ţărani bravi ai noştri.

*

1 Gura Humorului

*

Pe adunarea de 68 de bărbaţi alegători a cuprins-o o surprindere înfiorătoare, văzând pe un ţăran, cu numele Mihail Florea, din Solca, care, ca alegător, venind la rând să voteze, a pus pe masa comisiunii alegătoare cartea de legitimaţie, împreună cu 30 de florini v. a. (vienezi – n. n.), zicând cum că ar fi fost îndemnat a lua banii aceştia de la neguţătorul Chaim Schieber, în Gura Humorului, spre acel scop, ca să voteze pentru pretorul Tustanowski, dar el nu poate să însărcineze cugetul său cu păcate pentru bani şi, de aceea, îi dă în mâna comisiunii. A venit şi alt ţăran, cu numele Nicolae Ştir, din Arbore, înaintea comisiunii şi i-a pus pe masă o asemenea de mare sumă de bani, cu aceleaşi cuvinte.

*

Gura Humorului

*

Pretorul Tustanowski, de faţă fiind, ca comisar al guvernului, n-a lăsat pe aceşti bravi acuzatori ca să voteze, ci i-a tras la răspundere, a pus să-i privegheze, dându-le, cu totul, calea abia după săvârşirea alegerii.

*

Gura Humorului 3

*

Anunţându-se, cu strigări de bucurie „Să trăiască!”, numele deputatului ales cu majoritatea voturilor, adică Schönbach, au sărit asupra mădularilor comisiunii alegătoare, în odaia alegerii, partida îmbătată a pretorului, pentru care stăteau deschise popinele (distileriile de alcool – n. n.) evreieşti, fără plată, încât au trebuit ei să părăsească atât localul, cât şi locul de alegere şi să fugă, ca să scape de vreo nenorocire.

*

Solca

*

Numitul pretor Tustanowski este aceeaşi fiinţă, despre ale cărei fapte, la ocaziunea alegerii pentru dietă, în anul 1861, era vorba în numărul 5 al foii noastre din 11/23 ianuarie 1867. Precum auzim, se află toate faptele pomenite în cercetare criminală, despre a cărei rezultat voim să împărtăşim, la timpul cuvenit (Albina, Anul II, Nr. 16/123, miercuri 8/20 februarie 1867).

*

Gura Humorului 2