1864: "Niște hoţii ale renumiților călugări" | Dragusanul.ro

1864: „Niște hoţii ale renumiților călugări”

 

Buciumul, în Nr. 274, descoperi, mai ieri niște hoţii ale renumiților călugări greci Evloghie și Policarp, care au fost egumeni la mănăstirea Mihai Vodă și ca unii ce au fost dați în judecată criminală, pentru hoţiile lor prea notorii, au fost dați și peste graniță și opriţi a mai veni în țar; el afirmă că aceşti călugări au intrat, acum, iarăși în țară și trăiesc încă lume albă pe moşiile care le furaseră, zidind case pe numele lor; descoperă că ei încă tot intrigă, în stânga și în dreapta, încredințând pe oameni că, nu peste mult timp, vine vestita Comisiune europeană să înapoieze mănăstirile și pământurile zise închinate iarăși vrednicilor călugări și alte din acestea.

*

Ce să mai zicem noi despre hotărârile din vecina țară? Nu va fi doar adevăr ceea ce zice lumea dușmană, că acolo hoții se osândesc pe de o parte și se eliberează pe de alta?!

*

Trist lucru pentru orice stat, unde astăzi se dă mandat, pentru ca, mâine, să se retragă dinaintea bacșișelor!” (Gazeta Transilvaniei, Anul XXVII, Nr. 71, Brașov, 14/2 septembrie 1864, p. 286)