1729: Cronicile lui Miron Costin, în greacă! | Dragusanul.ro

1729: Cronicile lui Miron Costin, în greacă!

Miron Costin coperta

*

În Biblioteca Naţională a Franţei “Galica” se află manuscrisul unei traduceri a “Cronicilor moldoveneşti” ale lui Miron Costin în greacă, traducere făcută la Iaşi, din primăvara până în toamna anului 1729. Ce tare!, vor exclama patrioţii, mândri că urmaşii lui Homer, Hesiod şi Herodot ardeau de nerăbdare să ne cunoască nouă istoria, aşa că au apelat la voievodul moldav Ion Grigore Matei Ghika (1726-1733), domn care mintenaş l-a pus pe Alexandru Amiras de Smyrnas să facă traducerea.

*

 Miron Costin in vulgarem dialectum

*

În realitate, traducerea aceasta, realizată după manuscrisul scris de Miron Costin “in vulgarem dialectum”, era necesară nobilimii moldoveneşti a vremii, care nu mai ştia româneşte, nici dacă se trăgea din boierii lui Ştefan cel Mare, cum avea să se întâmple, mai târziu cu vreo două veacuri, cu urmaşul unui boier ştefanian, Vassylko, care nu vorbea decât germana, dar s-a impus ca lider al ucrainenilor.

*

Există şi o notiţă, o învoială, care explică modul cum a ajuns acest manuscris în Franţa, dar nu o pot descifra, aşa că-i las pe alţii să o facă:

*

Miron Costin Învoiala

*

Iar dacă tot am nimerit peste acest manuscris, reproduc şi două pagini. Nu că ar interesa pe cineva (pariez că, de la Constantin C. Giurescu, încoace, nici măcar istoricii nu l-au citit pe Miron Costin, ci doar îl citează), dar dacă tot există…

Miron Costin manuscris 1

Miron Costin manuscris 2