12 phot. du front roumain en 1916-1917 | Dragusanul.ro

12 phot. du front roumain en 1916-1917

*

Pentru că mi-am asumat, de bună voie şi nesilit de nimeni, obligaţia de a alcătui o colecţie cât mai completă de iconografie veche românească, în semn de respect şi de afecţiune faţă de Centenarul Unirii, mi-am concentrat eforturile de fiecare zi acestui ţel. Adun, cu intenţia de a încredinţa – de asta menţionez mereu sursele fotografiilor sau desenelor originale sau doar publicate inedit. Nu am de gând să scot, vreodată, vreun album, nici măcat tematic, dar o poate face oricine altcineva, fără nici o obligaţie faţă de mine, nici măcar cea a menţionării sursei intermediare. Eu doar atenţionez asupra patrimoniului nostru iconografic ignorat, iar asta înseamnă doar un mod de a-mi împlini datoriile faţă de neamul căruia îi aparţin.

*

12 phot. du front roumain en 1916-1917, don du général Rudiano (Rudeanu – n. n.)

*

*