Dragusanul - Blog - Part 5

Cum salvăm BUCOVINA ROCK CASTLE 2019?

 

Cu mai puţin de o lună până la festival, Bucovina Rock Castle 2019, deci a IX-a ediţie, este iarăşi hărţuită, inclusiv în justiţie, unde nu m-aş mira dacă cinci-şase extremişti religioşi vor avea câştig de cauză împotriva a zeci de mii de oameni „care şi gândesc” (aşa-i caracteriza preşedintele Gheorghe Flutur pe rockeri) şi care nu doar că înseamnă ceva în peisajul cultural sucevean, dar şi poziţionează Suceava pe harta Europei.

 

Nu contează că trupe celebre, precum LEPROUS (Norvegia), TESSERACT (Anglia), SKINDRED (Anglia) sau MOTHER’S CAKE (Austria) deja şi-au cumpărat biletele de avion, pentru zilele de 22 şi 23 august, nu contează că s-au vândut bilete şi abonamente pentru festival, contează doar intoleranţa unor indivizi incredibili, care ordonă instituţiilor statului „să NU dea nici un aviz şi să nu deplaseze efective la evenimentele „culturale” menţionate mai sus. Art. 16 Constituţia României: Nimeni nu este mai presus de lege”. Indivizii băşcălizează Festivalul de Artă Medievală şi, desigur, Bucovina Rock Castle, cerând suspendarea amândurora, inclusiv în faţa instanţelor.

 

 

Sunt sigur că, în acest an, Bucovina Rock Castle îşi va acoperi integral costurile şi că, deci, nu va mai fi finanţată din bani publici. În mod firesc, instanţa nu poate suspenda o manifestare, înainte de un probatoriu care să motiveze o sentinţă, dar în Suceava nimic nu e sigur. Mult m-au mai chinuit „creştinii” ăştia americanizaţi, în acest an, încât sunt la un pas de o comă diabetică:

 

 

La nevoie, pot asigura pe cont propriu decontarea festivalului Bucovina Rock Castle din propriile lui resurse. Dar voi fi lăsat să o fac?

 

 


Marian Palade: Biserici şi preoţi din Poiana Stampei

 

Un remarcabil compozitor, dirijor şi profesor de muzică sucevean, bucureşteanul Marian Palade, surprinde cu o lucrare monografică inedită, „Biserici şi preoţi din Poiana Stampei” (ROF, Suceava 2019), excelent lucrată şi prin documentare, şi prin frumuseţea frazării. Folosindu-se de numeroase „izvoare arhivistice”, unele reproduse şi în facsimil, de reviste şi gazete bucovinene vechi, precum şi de „lucrări generale de specialitate”, Marian Palade, interesat, în primul rând, de viaţa spirituală a satelor munteneşti în care îşi are rădăcinile soţia sa, doamna Veturia, izbuteşte o exhaustivă recuperare de memorie a satelor care nu existau înainte de construirea Şoselei Franciscane, începută în 1783 („Marele împărat Iosif a fost acela care a pus să se construiască, în anul 1783, o şosea, care, pornind din satul Prundul Bârgăului, în comitatul Doboka, dă posibilitatea călătorului ce merge, din Transilvania, în Bucovina, să facă, într-o singură zi, un drum pentru care îi trebuiau, înainte, şase zile” [1]), „la care au contribuit băştinaşii, cu munca şi cu cărăuşia, fără de nici o despăgubire”, o şosea minunată, terminată în 1784, după cum precizează o ştire din gazetele franţuzeşti[2], şi numită, după numele celui care a inaugurat-o, „Şoseaua Franciscană”[3]. Satele Poiana Stampei şi, deci şi bisericile, au apărut mult mai târziu, în 1920, de pildă, „Poiana Stampei, prima localitate din Bucovina, (era) formată numai dintr-o casă de poştă şi dintr-o cazarmă mică”[4]. Cunoscând bine istoria locurilor, Marian Palade include, în monografia sa, largi segmente de istorie a localităţii şi bisericii din Dorna Candreni, în atenanţa căreia va intra, mult mai târziu, şi Poiana Stampei, şi celelalte sate din componenţa comunei de mai târziu, formate prin concentrări pe răsfirări propice desfăşurării unei vieţi comunitare munteneşti.

 

Cartea în sine a fost lucrată pe identităţi preoţeşti, multe din ele neştiute nici măcar de cei care au slujit, ulterior, la acelaşi altar, după principiul „omului care sfinţeşte locul”, iar demersul acesta recuperator a fost condiţionat de ani întregi, petrecuţi în sălile de lectură ale arhivelor Direcţiei Judeţene a Arhivelor Naţionale din Suceava şi ale Arhivei parohiei Poiana Stampei sau a Fondului Documentar „Bucovina”, ca să nu mai vorbim de zecile de cărţi care i-au trecut prin faţa ochilor, începând cu „Monografia comunei Poiana Stampei”, de Paraschiva şi Ioan Abutnăriţei. Aici, în domeniul lucrărilor de specialitate, care vizează comunitatea sătească, pot fi întâlnite unele erori deja clasicizate, care ţin de document scăpat din vedere, dar în esenţa temei de cercetare, pe care şi-a propus-o Marian Palade, adică istoricul vieţii religioase din Poiana Stampei, cu fundament în cea a Dornei Candreni, monografia străluceşte prin atotcuprinzător şi prin talentul narativ al autorului, care izbuteşte o lucrare ştiinţifică ireproşabilă, dar accesibilă, frumos scrisă şi, tocmai de aceea, cu şansa de a plăcea oricărui cititor.

 

Şi, astfel, Marian Palade se înscrie, cu depline îndreptăţiri, în lista marilor autori bucovineni care s-au ocupat de istoria vieţii spirituale a românilor din aceste străvechi ţinuturi moldave, precum Dimitrie Dan; Simeon Florea Marian, Simeon Reli, Em. Grigorovitza etc.

 

Lansarea excelentei lucrări monografice „Biserici şi preoţi din Poiana Stampei”, de Marian Palade, vineri, 26 iulie 2019, începând cu ora 13, la Poiana Stampei (I. D.).

 

 

[1] Rohrer, Joseph, Relatarea călătoriei prin Moldova şi Bucovina, Academia Română, Călători străini despre Țările Române, Serie nouă, Vol. I (1801-1821), București 2004, pp. 155, 156

[2] „Din Transilvania, 10 mai 1784. Şoseaua principală, începută, anul trecut, de la Bordo (Bârgău – n. n.), din acest principat, până la Dorna, în Bucovina, este aproape gata: 1.000 de muncitori şi un regiment de valahi au lucrat zilnic” – cf. Gazette de France, 15 iunie 1784, p. 196

[3] „Francisc I (Iosef, Karl, mai înainte, ca împărat al Germaniei, Francisc II), Împărat al Austriei, crai Ungariei, Boemiei, Galiţiei, Lodomeriei, Lombardo-Veneţiei &, Arhiduce de Austria &, a fost fiul Împăratului Leopold II şi al soţiei sale, Maria Luiza (fiica Craiului Karol III de Hispania). S-a născut în 12 februarie 1768. După moartea părintelui său, la 1 martie 1792, a intrat în stăpânirea tuturor ţărilor austriece, s-a încoronat, în 6 iunie 1792, Crai Ungariei, la 7 iunie, s-a ales Împărat Germaniei şi la 14 iunie, s-a şi încoronat. După ce (18 mai 1804) se înălţase Franţa la rang de Împărăţie, Francisc, prin proclamaţia din 7 decembrie 1804, s-a declarat Împărat al Austriei. După întrunirea confederaţiei renane, a depus el coroana şi ocârmuirea Împărăţiei germane, în 6 august 1806” – cf. Icoana lumei, Iaşi, 1841, pp. 49-51

[4] Schmidl, Adolf, Călători, XIX, III, pp. 291, 292


Bucovineni dispăruți pe fronturile Austriei (I)

The Times history of the World War: Soarta a doi spioni

 

Nu avem de unde ști dacă bucovinenii, de toate etniile, dispăruți pe fronturile Austriei au trăit drama finală cu eroism sau cu lașitate, dar cum moartea lor a însemnat pecete pe „soarta țărișoarei noastre, Bucovina”, cred că fiecare în parte merită încredințat memoriei, cu statut de Erou, și nu doar de personaj al actelor juridice, prin care, începând din 1919, se justifica „Dispunerea procedurii pentru stabilirea morții” fiecăruia dintre ei, pentru a legitima moșteniri de proprietăți sau de drepturi. Pornind de la prezumția de eroism, care caracterizează sacrificiul suprem pentru provincia natală, am să copii, într-un fel de centralizator, toate aceste mărturii ale celei mai grele perioade din istoria Bucovinei, cea din anii 1914-1918.

 

Dimitrie Kudrek a lui Ion, născut în 1884, în Ispas, a fost înrolat în 1914, cu ocazia mobilizării generale la oaste, și a plecat în campanie. De atunci lipsește orice știre despre dânsul… Se îndrumează, la cererea soției sale, Vaselena Kudrek, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 27 Iunie 1919”[1].

 

Iacob Cwynarski, preot romano-catolic în Boian, a fost deportat, în 1916, de Ruși, în Rusia, și internat în Perm, ca mulți alți locuitori din Boian. Acolo ar fi murit la 7 Fevruarie 1917, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Dimitrie Lukawiecki, maestru poștal superior, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 24 Aprilie 1919”.

 

Ilie a lui Victor Szuhany, din Boian, a fost deportat, în 1916, de inamic în Rusia și internat, ca și mulți alți locuitori din Boian și Rudnic, în guvernamentul Ecaterinoslav. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soției sale Elena Szuhany (Șuhan – n. n.), procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 26 Aprilie 1919”.

 

Onufrei Rusnak din Oșechlib, nscut în 1888, a fost înrolat, în 1914, cu ocazia mobilizării generale, la Regimentul 9 de Dragoni și a făcut, în regimentul acesta, campania. În toamna anului 1918 s-a îmbolnăvit de gripă şi a venit într-un spital de epidemie din Leov. Acolo ar fi murit la 17 Octombrie 1918, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soției sale Aliana Rusnak, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 3 Mai 1919”.

 

Leopold a lui Mihail Wilhelm din Boian a fost deportat, la 1916, de inamic în Rusia şi, ca mulţi alţi locuitori din Boian, internat în Astrahan. Acolo ar fi murit în 22 Octombrie 1916, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea lui Mihail Wilhelm, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 3 Mai 1919”.

 

Leonti Fedoreac din Boian a fost deportat, în Martie 1916, cu ocazia invaziei, de Ruşi şi, ca şi mulţi alţi locuitori din localitate, internat la Samara. Acolo ar fi murit, în Martie, după cum afirmă martorii. Fiind deci probabil decesul, se dispune, la cererea soției sale Nastasia Fedoreac, procedura pentru stabilirea morții celui dispărut / Tribunalul Cernăuți, Secția VIII, în 12 Mai Aprilie 1919”.

 

Le Miroir, 6 august 1916: Refugiaţi bucovineni

 

În alte mărturii, numite „edicte”[2], la fel, se îndruma „procedura pentru adeverirea morţii” – ce termen nefericit!

 

„La propunerea domnului Vasile Cocârla din Costâna, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii lui Nicolai a lui Vasile Cocârla. Domnul Vasile Cocârla susţine că fiul său Nicolai Cocârla a murit, la 1 Octombrie 1918, la Tarnopol / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 10 Iulie 1919”.

 

„La propunerea doamnei Irina Sofian din Comaneşti, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii soţului ei Pantelemon a lui Moisa Sofian. Doamna Irina Sofian susţine că soţul ei Pantelemon Sofian a murit în prinsoarea rusească / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 5 Iulie 1919”.

 

„La propunerea domnului Spiridon Leuştean din Fundul-Moldovei, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii lui Dumitru a lui Jacob Leuştean din Breaza . Domnul Spiridon Leuştean susţine că fratele său Dumitru Leuştean a murit, în anul 1917, la Lemberg / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 16 Iulie 1919”.

 

„La propunerea doamnei Saveta Macovei din Horodnicul de sus, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii soţului ei Nicolai a lui Teodor Macovei. Doamna Saveta Macovei susţine că soţul ei Nicolai Macovei a căzut în anul 1914  / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 18 Iulie 1919”.

 

„Doamna Matrona Climov din Lipoveni susţine că soţul ei Antamon Climov a dispărut în război, pe vremea Paştilor 1915 / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 10 Iulie 1919”.

 

„La propunerea doamnei Agapia Galiş din Dorna-Candrenilor, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii lui Teodor a lui Gheorghe Galiş. Doamna Agapia Galiş susţine că soţul ei Teodor Galiş a murit în prinsoarea rusească / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 10 Iulie 1919”.

 

„La propunerea doamnei Catarina Moisiuc din Frătăuţii noi, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii soţului ei Gavril a lui Lazar Moisiuc. Doamna Catarina Moisiuc susţine că soţul ei Gavril Moisiuc a dispărut, din Mai 1915, în război / Tribunalul Suceava, Secţia I, la 18 Iulie 1919”.

 

Le Miroir, 6 august 1916: Refugiaţi bucovineni

 

În alte numere ale publicaţiei oficiale bucovinene[3], edictele declanşează „îndrumarea procedurii pentru adeverirea morţii”:

 

Catrinei a lui Toader Dârda din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în 1916, deportată de către aceştia şi dusă la Sosnovca (Sosnowka), unde să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Vasilchei a lui Dumitru Ihnatiuc, procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 Iunie 1919”.

 

Daniil Solomiciuc, născut la 1883, în Rostochi, a fost mobilizat, în anul 1914, şi trimis îndată la front. Ultima scrisoare de la el datează încă din 2 Septembrie 1914. După comunicările Crucii Roşii, să fi căzut susnumitul între 22 Septembrie şi 10 Octombrie 1914. Fiind deci caz de prezumţie legală, se îndrumează, la cererea Varvarei Solomiciuc, procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 21 Iunie 1919”.

 

Ioan Ihnatiuc din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în 1916, deportată de către aceştia şi dusă la Sosnovca (guvernământul Saratov), unde să fi murit, la 28 iulie 1916 după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 Iunie 1919”.

 

Domnica Capriciuc din Boian a fost, cu ocaziunea retragerii Ruşilor, în anul 1916, deportată de către aceştia şi dusă la Astrahan. Pe urmă, ajunse în lagărul Sloboda Nicolaiciuc, unde să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea lui Ioan Manoli Tomaskeiw, procedura pentru adeverirea morţii celei dispărute / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 20 Iunie 1919”[4].

 

Metru Holodrega Iacoviv, născut la 1886, în Bila a fost înrolat la oaste, cu prilejul mobilizării generale şi a plecat la război. În timpul din urmă, să fi fost în România (veche), unde să fi murit, în anul 1916, de lungoare. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Paraschivei Holodrega, născută Verenca, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 18 Iunie 1919”.

 

Metru Holodrega Iacoviv, născut la 1886, în Bila a fost înrolat la oaste, cu prilejul mobilizării generale şi a plecat la război. În timpul din urmă, să fi fost în România (veche), unde să fi murit, în anul 1916, de lungoare. De atunci lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea lui Paraschivei Holodrega, născută Verenca, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 18 Iunie 1919”.

 

Metru Olejnyk Ivoniv, născut la 1881, în Bila, a fost înrolat la oaste, cu prilejul mobilizării generale şi a plecat la război. În anul 1916, să fi fost în România (veche) şi apoi la Craiova, unde să se fi îmbolnăvit de lungoare şi să fi murit. Din anul 1916, lipseşte orice ştire despre dânsul. Fiind deci caz de prezumţie legală a morţii, se îndrumează, la cererea Paraschivei Olejnyk, născută Verenca, procedura pentru declararea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 21 Iunie 1919”.

 

Martin a lui Martin Gerber, născut la 1881, în Roşa a fost înrolat, cu prilejul mobilizării generale, în Regimentul 41 Infanterie şi a plecat la război. La 23 August, a luat parte la lupta de lângă Rarancea, unde să fi murit, după cum confirmă martorii. Fiind deci decesul probabil, se îndrumează, la cererea Elisavetei Gerber, procedura pentru adeverirea morţii celui dispărut / Tribunalul Cernăuţi, Secţia VIII, la 11 Iunie 1919”.

 

Le Miroir, 6 august 1916: Refugiaţi bucovineni

 

[1] Monitorul Bucovinei, Fascicula 74, Cernăuți, în 15 Octomvrie nou 1919, pp. 4-6

[2] Monitorul Bucovinei, Fascicula 67, Cernăuți, în 24 Septemvrie nou 1919, pp. 5-7

[3] Monitorul Bucovinei, Fascicula 66, Cernăuți, în 18 Septemvrie nou 1919, pp. 4-7

[4] Monitorul Bucovinei, Fascicula 65, Cernăuți, în 13 Septemvrie nou 1919, pp. 6-7


Magistraţi austrieci în Bucovina României Mari

Cernăuţi, 1894

 

1919, septembrie 10: Decretul de confirmare a autorităţilor judecătoreşti. Începând cu 1 septembrie 1919, se confirmă „la autorităţile judecătoreşti din Bucovina, următoarele persoane[1]:

 

La tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Carol Plohn, consilier superior de rangul VI şi cu titlul şi caracterul de consilier aulic.

Mallek Artur, consilier superior cu rangul VI.

Münzer Isidor, consilier superior cu rangul VI.

Wydiniwsky Simion, consilier superior cu rangul VI.

Zukowski Teofil, consilier superior cu rangul VI.

Isopescu Emilian, consilier cu rangul VII.

Ohrländer Lazar, consilier cu rangul VII.

Syrzistie Ferdinand, consilier cu rangul VII.

Dr. Reininger Heinrich, consilier cu rangul VII.

Bartoschek Josif, consilier cu rangul VII.

Dr. Gold Isidor, consilier cu rangul VII.

Feuer Eugen Maximilian, consilier cu rangul VII.

Mamieniecki Kasimir, consilier cu rangul VII.

Dr. Regius Alfons, consilier cu rangul VII.

Dr. Wicentowicz August, consilier cu rangul VII.

Dr. Kohlruss Alfred Artur, consilier cu rangul VII.

Dr. Ebner Benjamin, consilier cu rangul VII.

Meixner Felix Gregor, consilier cu rangul VII.

Breier Nathan, consilier cu rangul VII.

Dr. Chlebik Iosif Stanislaus, consilier cu rangul VII.

Fernbach Nusim, judecător de district cu rangul VIII.

Neuborn Erich, judecător de district cu rangul VIII.

Offner Oscar Eugen, judecător de district cu rangul VIII.

 

Julius Chrzanowski, 1894: Armenisches Wohnhaus in Suceava

 

La tribunalul Suceava.

 

Procopovici Emilian, consilier superior cu rangul VI.

Marin Adolf, consilier cu rangul VII.

Dr. Iwanowicz Victor, consilier cu rangul VII.

Dr. Perthain Hermann, consilier cu rangul VII.

Dr. Bernfeld Edmund, consilier cu rangul VII.

Ludwak Isidor, consilier cu rangul VII.

Migdal Anton Arthur, consilier cu rangul VII.

Gaina Garabet, consilier cu rangul VII.

Kupferberg Abraham Isak, consilier cu rangul VII.

Payersfeld Edmund, consilier cu rangul VII.

Gaube Ioan, judecător de district cu rangul VIII.

 

Biroul de Identificări al Chesturii de Poliţie din Cernăuţi

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi.

 

Strohmayer Franz Ludwig, procuror cu rangul VII.

 

La judecătoria Ciudei.

 

Kanel Bruno, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Coţmani.

 

Iosan Oskar, judecător de district cu rangul VIII.

 

La judecătoria Putila.

 

Szylecki Ludwig, judecător de district cu rangul VIII.

Kessler Iulius, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Sadagura.

 

Steiner Abraham, judecător de district cu rangul VIII.

Iakubowicz Kajetan, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stăneşti.

 

Markiewicz Valerian, judecător de district cu rangul VIII.

Danczul Vladimir, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Storojineţ.

 

Sbiera Ion, judecător de district cu rangul VIII.

Lichtenfeld Emanoil, judecător de district cu rangul VIII.

 

La judecătoria Văşcăuţi.

 

Aniuc Honorin, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Vijniţa.

 

Fedorowicz Atanasie, judecător de district cu rangul VIII.

Manugiewicz Grigori, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Rabl Iakob, judecător de district cu rangul VIII.

Faustman Teodor, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Zastavna.

 

Smereczynski Vladimir, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Câmpulung.

 

Kupczenko Eugenie, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Löwy Ludwig, judecător cu rangul IX.

German Otto, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Rădăuţi.

 

Hilsenrad Simeon, judecător de district cu rangul VIII.

Kessler Karl Herman, judecător de district cu rangul VIII.

Antschl Heinrich, judecător de district cu rangul VIII.

Paul Adalbert, judecător de district cu rangul VIII.

Rachut Friedrich, judecător de district cu rangul VIII.

Strominger Solomon, judecător de district cu rangul VIII.

Hopp Waldemar, judecător de district cu rangul VIII.

Markewicz Anton, judecător cu rangul IX.

Tepperberg Bernard Oton Enric, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Seletin.

 

Dr. Katt Erwin, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stulpicani.

 

Schmidt Maximilian, judecător de district cu rangul VIII.

 

Rădăuţi, în 1917

 

Tot din 1 septembrie 1919, erau „permutate”, deci transferate, alte „persoane” ale magistraturii bucovinene, şi anume:

 

La tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Bilinski Martin, consilier cu rangul VII, de la tribunalul Suceava.

Dr. Rosenzweig Leon, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Coţmani.

Iaroszynski Eusebie, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Coţmani.

Hilsenrad Conrad, judecător de district cu rangul VIII, în aceiaşi calitate, de la judecătoria Siret.

Voloşciuc Vichenti, judecător de district cu rangul VIII, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Siret.

Dr. Zallik Sigmund judecător cu rangul IX, în aceeaşi calitate, de la judecătoria Ciudei.

 

 

La tribunalul Suceava.

 

Bensdorf Kasimir, consilier de district cu rangul VII, de la judecătoria Coţmani.

Popovici Cornelie, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Solca.

Hausvater Maximilian, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Gura-Homorului.

 

 

La procuratura de pe lângă tribunalul Cernăuţi.

 

Dr. Mayer Hans, substitut de procuror cu rangul VIII, de la procuratura Statului de pe lângă tribunalul Suceava.

 

La judecătoria Sadagura.

 

Dr. Rosenzweig Edmund, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Vijniţa.

 

 

La judecătoria Siret.

 

Schieber Arnold, judecător de district cu rangul VIII, de la judecătoria Ciudei.

Brucker Maximilian, judecător cu rangul IX, de la judecătoria Ciudei.

 

 

Numiri, începând de la 1 septembrie 1919:

 

La judecătoria Cernăuţi.

 

Iosif Meixner, fost consilier la Curtea de apel din Lemberg, consilier superior cu rangul VI.

Curkowski Iulian, consilier conducător al judecătoriei Sadagura, consilier de tribunal cu rangul VII.

Gaschler Franz, consilier conducător al judecătoriei Vijniţa, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iasilkowski Sigmund Kasimir, consilier conducător al judecătoriei Boian, consilier de tribunal cu rangul VII.

Weiss Siegfried Oscar, consilier la judecătoria Vijniţa, consilier de tribunal cu rangul VII.

Förster Sigmund, consilier la judecătoria Storojineţ, consilier de tribunal cu rangul VII.

Piatkiewicz Kazimir, consilier conducător al judecătoriei Seletin, consilier de tribunal cu rangul VII.

Bursztyn Heinrich, consilier de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iacubovici Boldişor George, substitut de procuror la Suceava, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dr. Löwner Leo, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Iosefovicz Kajetan, pretor la judecătoria Zastavna, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dracinschi Constantin, judecător de district la Cernăuţi, consilier de tribunal cu rangul VII.

Dr. Iwaszko Mihail, pretor la judecătoria Văşcăuţi, judecător de district cu rangul VIII.

Piotrovschi Octavian, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu rangul VIII.

Silion Eugen, judecător la judecătoria din Seletin, judecător de district cu rangul VIII.

Popescu Octavian, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Cercavski-Ielita Eutimie, judecător la judecătoria Rădăuţi, judecător de district cu rangul VIII.

Dr. Wachtel Leon, judecător volant cu rangul IX, judecător stabilit la Cernăuţi.

Bendas Alfonso, jurist la divizia VIII în Cernăuţi, judecător volant la tribunalul Cernăuţi.

 

 

La tribunalul Suceava.

 

Bendas Alexie, consilier conducător al judecătoriei Stulpicani, consilier de tribunal cu rangul VII.

Frisch Ioan, consilier conducător al judecătoriei Gura-Homorului, consilier de tribunal cu rangul VII.

Samuil Zentner, consilier conducător al judecătoriei Câmpulung, consilier de tribunal cu rangul VII.

Krämer Emil, consilier conducător al judecătoriei Vatra-Dornei, consilier de tribunal cu rangul VII.

Slavic Carot, pretor la Vatra-Dornei, consilier de tribunal cu rangul VII.

Barbier Teoctist, pretor la Solka, consilier de tribunal cu rangul VIII.

Zaharovschi Eusebie, judecător la judecătoria Câmpulung, judecător de district cu rangul VIII.

Saco Christi, judecător la judecătoria Gura-Homorului, judecător de district cu rangul VIII.

Isopescu Aurelian, judecător la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Cernăuţi

 

Lazarus Norbert, procuror la Cernăuţi, prim-procuror cu rangul VI.

Balmoşiu Dimitrie, substitut de procuror la Cernăuţi, procuror cu rangul VII.

Dr. Tarnavschi Aurel, judecător la judecătoria Solca, substitut de procuror cu rangul VIII.

 

 

La procuratura Statului de pe lângă tribunalul Suceava

 

Tomovici Olou, procuror la Suceava, procuror conducător cu rangul VIII.

Paczynschi Stanislaus, judecător la judecătoria Ciudei, substitut de procuror cu rangul VIII.

Dr. Ternaveanu Orest, judecător la judecătoria Siret, substitut de procuror cu rangul VIII.

Verenca Valerian, judecător la tribunalul Suceava, substitut de procuror cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Boian

 

Bocancea Epaminonda, judecător de district la judecătoria Rădăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Kotlar Isidor, judecător volant, judecător pe post definitiv cu rangul IX.

 

La judecătoria Ciudei

 

Rei Vasile, judecător de district la judecătoria din Câmpulung, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Busch Rudolf, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Nestmann Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

Dr. Roseblatt Alfred, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Coţmani

 

Dr. Hostiuc Constantin, judecător la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Dr. Sigmund Bibring, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La tribunalul Putila

 

Volcinschi Miron, judecător la tribunalul Suceava, pretor cu rangul VIII.

 

La judecătoria Sadagura

 

Hahon Ioan, judecător la judecătoria Stăneşti, pretor cu rangul VIII.

Dr. Rubel Iacob, judecător la judecătoria Zastavna, pretor cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Siret

 

Teleaga George, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.

Patraş Apolo, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Biesiadowski Eugen, judecător la judecătoria Siret, judecător de district cu rangul VIII.

Schubert Iosif, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

Greculessi Wilhelm Peter, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Stăneşti

 

Flocea Ilie, judecător la judecătoria Solca, pretor cu rangul VIII.

 

La judecătoria Storojineţ

 

Jemna George, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul VIII.

Eipert Peter, judecător la judecătoria Storojineţ, judecător de district cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Văscăuţi

 

Giurumia Vasile, auscultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.

Dr. Lang Leon, auscultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

La judecătoria Vijniţa

 

Halip Eugenie, pretor la judecătoria Stăneşti, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Salner Osvald, auscultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Markiewicz Iacob, auscultant la tribunalul Cernăuţ, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Zastavna

 

Ţimpău Mihail, judecător de district la tribunalul Suceava, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Drach Friedrich, judecător de district la judecătoria Gura-Homorului, consilier cu rangul VII.

Goldschlag Maximilian, ascultant[2] la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

Dr. Kwiatkowski Iosif, ascultant la tribunalul Cernăuţi, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Vatra Dornei

 

Tomaşciuc Victor, judecător de district la tribunalul Cernăuţi, consilier conducător de judecătorie cu rangul VII.

Botuşan Erich, judecător la judecătoria Vatra-Dornei, judecător de district cu rangul VIII.

Forgaci Eugenie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

Tomovici Stefan, concepist la guvernul bucovinean, judecător cu rangul VIII.

 

 

La judecătoria Gura-Humorului[3]

 

Sauciuc Nico, ascultant la tribunalul Cernăuţi, pretor cu rangul VIII.

Buzek Norbert, judecător la judecătoria Vijniţa, judecător de district cu rangul VIII.

Malcinski Georgi, ascultant la tribunalul Suceava, judecător cu rangul IX.

 

 

La judecătoria Câmpulung

 

Aurite Octavian, judecător la judecătoria Câmpulung, pretor cu rangul VIII.

Wihard Franz, judecător la judecătoria Zastavna, judecător de district cu rangul VIII.

Cojocariu Dimitrie, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul VIII.

Boner Anton Hugo, ascultant la tribunalul Suceava, judecător de district cu rangul IX.

 

 

[1] Monitorul Bucovinei, Anul 1919, Cernăuţi, în 10 Septembrie nou, Fascicula 63, pp. 1-4

[2] În textele anterioare, „ascultant” este trecut „auscultant”, dovadă a cunoaşterii precare a limbii române de către „unioniştii” bucovineni

[3] Scris corect pentru prima dată, anterior menţionându-se „Homorului”


În faţa pustietăţii de ierburi şi nisip

 

Stau pe podul Cetăţii, singur în faţa pustietăţii de ierburi şi nisip, care mă aşteaptă dincolo de începutul anului care vine. Mi-i sufletul amar doar la gândul pustietăţii care v-ar putea cuprinde şi pe voi, în viitor, odată cu revărsările tot mai dese şi mai zvârcolite de ură şi intoleranţă, de care eu sunt pe cale să scap.

 

În ianuarie 2020, o să-mi deschei armele, ca să pot descătărăma armurile grele, care îmi strâng şi sufletul. O să le arunc dincolo de jariştea amintirilor, adunând în mine doar ceea ce sunt, doar puţinătatea care are disperată nevoie de odihnă. Nu prea îmi fac speranţe că ediţia Bucovina Rock Castle de peste o lună o să mă împrospăteze şi în acest an, chiar dacă este cea mai bună din întreaga istorie a festivalului, chiar dacă aducem, cu imense consumuri de energie, trupe precum ALTAR, ALTERNOSFERA, AM FOST LA MUNTE ŞI MI-A PLĂCUT, BLOOD RUSH, GRIMUS, LEPROUS, LUNA AMARĂ, MOTHER’S CAKE, RELATIVE, ROCK’N GHENA, SKINDRED, TESSERACT, TOY MACHINES, plănuind nişte seri de concerte de neuitat, chiar dacă ştiu că şanţul Cetăţii va fi plin. Mă dor şi mă revoltă atât de adânc şmecherii, farsorii, pleşcarii, încât 5-6.000 de solidarizaţi cu festivalul, prin abonamente, nu vor compensa niciodată jegul celor 5-900 de pleşcari, care, de pe platou, îmi mânjesc cerul în fiecare an.

 

În ianuarie, o să mă las zvârlit din viaţa publică. Ştiu că va birui pustietatea de ierburi şi de nisipuri, pe care, începând din vara anului 2020, nu o va mai spulbera nimeni: nici râsul, nici muzica, nici tălpile fanilor Bucovina Rock Castle.


Pagina 5 din 1.114« Prima...34567...102030...Ultima »