Dragusanul - Blog - Part 40

Ibănești – Botoșani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Iubăneștii

*

Toată suma caselor: 133

Scădere rufeturile, însă: 133

47 poștași

69 panțâri ce sunt pentru paza Codrului Herții

8 femei sărace, cu 4 femei de la poștași

4 scutelnici ai mănăstirii Suceviții

2 preuți

1 slugă a căpitanului Iordachi

1 Dumitru, marchitan

1 jidov

*

Poștașii:

*

Toader Beghiul

Ursul Ciocaboca

Istrati Orbul

Toader, cojocar

Andronic, pescar

Mihălache Călmățui

Mihălachi Beghiul

Iordachi Bredușel

Ștefan Brahin

Istrati Brahin

Ștefan Ciocaboca

Tănasi zet (al) Nazarie

Pintelie Bulendră

Ioniță Urican

Ioniță sin (fiu) Istrati

Irimie nepot lui Horciag

Antonii Beghiul

Hilip Stan

Toader Stan

Ion Urican

Tudosii, cumnat moldovanului

Ion, moldovan

Georgii Jalbă

Tănasii zet Dodul

Ion Jijie

Lupul Jijie

Toader Mândrescu

Iacob, ungurian

Vasile, vătăman

Lupul, vătăman

Foca cel bătrân

Vasile sin Focăi

Măteiu sin Jalbă

Neculai sin Brăndușeriței

Ivan, rus, argat la Ion Jijie

Vasile sin Istrate

Toader Bubuț, holtei

Andrei sin Toader

Ioniță sin Tomii

Ștefan Clătinici

Ion, chihae

Carpu Bahrin, văduvoi

Petre brat (frate) Mihaiu, rus

Ion a Chiții

Neculai Mărgărit

Ion, ungurian

*

Panțâri ot Iubănești, cari slujesc la Codru Herții:

*

Apostol Beghiul

Grigoraș Țărigrădian

Ion Ciutârcă

Grigori sin pescăriții

Grgoraș pescariului

Andrei sin Irina

Dumitrașco brat lui

Sandul Zaițu

Ion sin Irina

Grigorie Lavric

Ignat Romegia

Andrieș zet Romege

Ion Straton

Toader Călmățui

Vasile Scântei

Vasile, harabagiu

Ilieș, cărăuș

Ursul, pușcaș

Acsintii, pușcaș

Simion zet Strati

Tănasi Horciag

Ion zet Vrabii

Ion Carpu

Hilip Carpu

Karpu

Ștefan Zaițu

Vasile Vrabii

Ioniță sin Vrabii

Andrei, pescar

Costandin Lavric

Ștefan Zaițucu

Constandin Chițoiu

Ion Săhăidacu

Toader Bățăcel

Simion Bățăcel

Pricopii Toma

Toader, ungurian

Georgii zet ungurian

Georgie Struminschii

Grigoraș nepot lui Deli Ion

Timofti, grosar

Georgiţă Pântecu

Toader Buhmag

Vasilachi Beţicu

Vasile Grosu

Ştefan Călancia

Toader Călancia

Petre Niamţul

Ion Călancia

Neculai Şuiu

Vasile Călancia

Ilie yet Călancia

Simion Prisăcăran

Vasile Slabul

Ion sin Săndulesii

Grigorii Băţăcel

Vasile zet Levrăciasăi

Toader sin Vasile Călancia

Toader sin Struminschii

Lupul sin Băţucel

Neculai Karpu

Ion sin Zaiţu

Ion sin pescăriţii

Toader Lavricu

Lupul Bolohan

Leontii Lavric

Andrei Săhăidacu

Ion Roşca, chihae

*

Rufeturi:

Femei sărace, fără de ajutor ot Iubăneşti poştaşi

*

Cârstina Grigoroai

Ioana lui Vasili

Paraschiva lui Chiriac

Aniţa lui Chirică

Ursa, vădană ot Ibăneşti, panţâră

Măriuţa, vădană de la Buhmag

Aniţa, vădană lui Haham

*

Scutelnicii mănăstirii Suceviţa:

*

Roma, rus

Mihaiu, rus

Gavril Călancia

Ion, ungurian

*

Preoţi:

*

Preotul Ion

Preotul Timoftii

*

Slugile:

*

Sava, slugă a căpitanului Iordachi

*

Marchitani:

*

Dumitru, marchitan străin, ce ţine de satul Ibăneştii cu anul

*

Jidovi:

*

Iţco, jidov

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 490 şi 492


Pomârla – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Satul Pomârla

*

Toată suma caselor: 126

Scădere rufeturile, însă: 126

49 liuzi cu salvogvardie dată din let 1772 februarie 11

41 slugi, argaţi, păstori ai dumisale medelniceresei Tofanii Macrioai şi a fetei dumisale, medelniceresei Catrinii, ce i-au scutit tot cu salvogvardia ce se arată mai sus

12 femei sărace

5 preoţi i diaconi i dascăli

17 ţigani

2 volintiri cu salvogvardie din let… şi cu cartia Divanului.

*

Cu salvogvardie din let 1772 februarie 11, a dumisale Tofanii Macrioai şi a fiicei dumisale medelniceresei Catrinii

*

Scutiţi cu salvogvardie:

*

Ion Drume

Simion Drume

Eftimie Costin

Bejul

Vasile Bărănar

Georgiţă

Ion Lungul

Mihaiu sin porcarului

Demian

Chiriac, butnar

Sandul, cojocar

Ion Ţibirschii

Mateiu sin Ifrim

Roman, holtei cu mamă

Simion, hotincian

Toader, grec

Onofreiu

Vasile, rus, bejenar

Costandin Huţul

Neculaiu, rus

Macoveiu, pomârlian

Lupul Leontii, priş pe Hilişeu

Pavăl, dascăl, holtei cu mamă

Simion Spânu, holtei cu mamă

Irimie Hrăsinacu

Pavăl, brat (frate) lui

Toader, brat lui

Andrei, rus

Costandin Baroncia

Onciul Baroncia

Ion, rotar

Ignat, cioban

Grigoraş Sobeţchii

Pavăl Părăian

Iurie, rus, bejenar

Dumitraşco Horoşco

Vasile Baroncia

Miron, văduvoi

Ştefan, pomârlian

Roman zet (al) Botezat

Gavril slugă popii

Ioniţă, ungurian, bejenar

Ilie nepot ungurianului

Andrei, văcar

Toader nepot lui Andrei, dulgher

Vasile, rus, bejenar

Ion, rus, bejenar

In Ion, rus, bejenar

Antohii, jitar

*

Slugile, argaţii păstorii

tij (tot) ai dumisale Tofanii şi a fetei dumisale medelniceresei Catrinii ce sunt cu şederea lor în satul Pomârla

*

Vasile sin Georgii, slugă

Condorachi, slugă

Ion sin Giorgiţă, slugă

Vasile Calinic, slugă

Dumitru, slugă

Ion, vornic, slugă

Aivaz, slugă

Alecsa, plugar

Ani, plugar

Vasile, vătăman

Fedor, plugar

Toader Brăniştian, plugar

Toader, plugar

Iosip, viziteu

Ion, ciobotar

Petre, rotar

Dănilă, argat

Apostol, butnar

Toader Lopată, cioban

Ion sin Nichita

Toader, slugă

Grigorii, grădinar

Pricopii, olar

Ştefan, străchinar

Ilie Botezat

Georgii Brabăn

Ştefan Baroncia

Andrei, dulgherul

Toader, călăraş

Ştefan, herghelegiu

Ion, herghelegiu

Irimie, pas

Ştefan, pas

Toader, pas

Ion, văcar

Ştefan, cioban

Ioan sin Andrei, cioban

Iancul, vier

Ion sin Nichitei

Mironaşco

Eftimie, bejenar

*

Rufeturi:

*

Femei sărace, făr’ de ajutor:

*

Paraschiva Enăchioai

Dochiţa, covrigăriţa

Marie, babă

Marie, vădană

Dochiţa, babă

Safta Părăeniţa

Ioana Costiniasă

Acsana, babă

Marie, babă

Irina, vădană

Vasâlca, babă

Bejana, babă

*

Preoţi, diaconi i dascăli:

*

Preotu Silion

Preotu Georgii

Preotu Ioniţă

Diaconu Simion

Simion, rus, dascăl

*

Ţiganii ot Pomârla:

*

Ion, jude

Sandul

Nica

Toader

Nuţul

Miron

Ştefan

Ursul

Lungul

Ion

Iordachi

Ciobotaru

Eftimie

Toader

Toderică

Ţigancă vădană

Ştefan

*

Volintiri ot Pomârla:

*

Luca, cu carte de apărare de la măria sa graful

Ion, brat (frate) Luca, tij cu acea carte

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 489 şi 490


Hilişeu – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Hilişău

Sandului Curt, mazil

*

Toată suma caselor: 66

Scădere rufeturile, însă: 15

6 femei sărace

3 preoţi i diaconi i dascăli

1 mazil

1 jidov

1 ţigan

3 argaţi ai Sandului Curt, mazil

Rămân birnici: 51

*

Birnicii:

*

Toader Chiper, vornic

Grigoraş Brabăn

Ion sin Marie

Ştefan sin Marie

Pricop Aramă

Grigoraş Minciună

Acsintii, ciobotar

Grigoraş sin Aniţii, rus

Toader sin Marie

Pavăl Pasăre

Ion Pasăre

Iordachi, dulgherul

Ştefan sin Măriuţii

Vasile Pasăre

Istrate Buliga

Pentelie Jacotă

Pentelie Mucia

Georgii Mucia

Lupul Buliga

Ioniţă, iconar

Sandul Buliga

Georgii Roznovu

Toader Moroşan

Vasile Ciocan

Grigorii Ciocan

Pavăl Ciocan

Andreiaş Ciocan

Pricopii Ciocan

Petre Ţibrican

Georgii, căprar

Iacob Ranga

Toader Băbiţoiu

Petre, strugar

Zaharie Băbiţoiu

Toader Frunză

Vasile, ungurian

Vasile, morar

Georgii, rus

Istrati sin (fiu) Mirăuţă

Lupul sin Mihăesii

Mafteiu, vătăman

Lupul, ungurian, este bătrân neputincios

Ion, rus, tij (la fel) neputincios

Ignat, ungurian, tij

Chiriţă, tij

Petre Ciocan, tij

Vasile, vezeteu

Ivan, ungurian

Georgii Lungul, croitor

Toader, scutelnicul, ungurian

*

Rufeturi ot tam:

Femei sărace, fără de ajutor

*

Ioana Machidoniasă

Eftimie Leontiasă

Dochiţa, prescorniţa

Malanca

Aniţa Alecsoai

Gafiţa

*

Preoţi ot tam:

*

Preotul Grigoraş

Diaconul Mihălache

Gavril, dascăl

*

Mazilu:

*

Sandul Curt, mazil

*

Jidovu:

*

Strule, jidov

*

Ţiganu:

 

Radu, ţigan

*

Argaţi şi păstori ai lui Sandul Curt:

*

Sandul, văcar

Simion, argat

Toader, holtei cu mamă, argat

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 488 şi 489


Dorohoi – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Târgului

*

Târgul Dorohoiului

*

Toată suma caselor: 177

Scădere rufeturile, însă: 177

112 poştaşi

6 femei sărace

8 străini

5 argaţi ai căpitanului de poştă

5 lemnari i (şi) pescari isprăvniceşti

10 preoţi, diaconi, dascăli

3 ruptaşi

5 ţigani

21 jidovi

2 vădani ai jidovilor

*

Poştaşii:

*

Anton Tiron

Vasile Straton

Ion sin (fiu) Tofăneasăi

Ion, hoştinar

Nichita, pescar

Constantin Hribu

Georgii Gavriluţă

Ilie sin Ursul

Toader zet (al) Ungurinaş

Macsim

Ion sin Mihaiu

Vasile, muntian

Savin Dărăscu

Ion Broscăuţan

Vasile Andrieş

Luca Criţă

Toader Criţă

Ştefan Criţă

Macsim Ţar

Ştefan Tiron

Ioniţă, ciobotar

Vasile, olar

Ion Răcilă

Neculai cumnat lui Roman

Alecsa, morar

Miron Cuciran

Ion sin Miron

Acsinti Coţuc

Neculai Coroi

Ion Motan

Tănasi, solonar

Acsinti Iftodan

Dumitru, bârsan

Georgii Hilip

Vasile, vătăman

Eftimie, solonar

Ion Ghiniş

Sandul Pricop

Moisi Pricop

David Pricop

Vasile, chihae

Lupul sin Ursul

Timofti Ostahi

Chiriac, morar

Toader Mâţă

Chiriac, olar

Ion Grosu

Ioniţă, blănar

Tatul

Andrei Fetescul, holtei cu mamă

Dumitraşco Surdul, slabu

Toader sin Andriaş

Vasile, secrier, şchiop

Gavriluţă cel bătrân

Onofrii, morariu

Vasile Ciucă, bătrân

Petre cumnat lui Macsin

Neculai sin Zaharia

Tănasii sin Soltuzoaei, holtei

Mihălachi sin Filip

Ion cumnat Lucăi

Toader, olariul, bejenar

Simion, casap

Andronic, slabu

Ivan, rus

Toader Tiron

Ion sin Gafiţii, holtei cu mamă

Georgiţă, ungurian, slabu

Neculai Gânsacu, vătăman

Neculaiu, rus

Ion Coceran

Vasile, brăhar

Sandul cumnat chihae Cernăuţan

Ştefan Coroi

Eftimie sin Măricăi, slabu

Nichita, brat (frate) lui

Ion Ursul brat Nichitii

Toma Cuciran

Nichifor sin Georgiţii

Sandul Căzacu, vătăman

Ştefan, vătăman

Toader Pleşca

Opre, muntian, văcar

Grigorii sin Coroi, holtei

Vasile, ciobotar, bătrân

Grigoraş zet (al) ciobotar

Ion Bălan

Toader Prutian

Ştefan Plăcintă

Toader Hodoroabă

Gavril Hodoroabă

Vasile, rotar

Eftimie sin Moisi, slabu

Ursul Moisi

Ion Ţâmpoc

Ion, ungurian

Dumitraşco Straton

Georgii, oltian

Chira Horlaciu

Pavăl Horlaciu

Georgii Dron

Ursul sin Bejan

Miron Bejan

Andrei, zugrav

Ştefan sin lui

Alecsa sin lui

Vasile Negrescu

Ion Vasoschii

Vasile Bostan

Lazor sin Herjabă

Eftimie Ciuntul, calic

*

Femei sărace, fără de ajutor:

*

Neculăiasa

Lupa Scifirniţoae

Nastasia Neculăiasă

Româniasa

Maria, bărbieriţă

Ioana, preotiasă

*

Rufeturi:

Străini din târgul Dorohoi ce nu dau nici la o rânduială

*

Toader, crâşmar vlădicăi ot (din) Rădăuţi

Stoian, furmagiu, orbu

Georgii, marchitan

Ştefan, crâşmar căpitanului Costandin

Vârnav, cu daria lui la satul Hilişeu ot Botoşani

Georgii, argat lui Tutovan, străin

Vasile, sârbul, marchitan

Ion, frâncul, botezat

Vasile Robul

*

Argaţii lui Grigoraş Gherghel, căpitan de poştă:

*

Georgii sin Andrieş, pescar

Andrieş, pescar

Sandul zet Andrieş, lemnar

Grigoraş zet (al) Bălan, lemnar

Ion sin Paraschivii, lemnar

*

Preoţi, diaconi şi dascăli:

*

Preot Tănasii

Preot Iordachi

Preot Ion

Diacon Irimie

Diacon Dumitraşco

Diacon Toader

Dumitraşco, clisiiarhu

Grigoraş, dascăl

Preot Păladi

Diacon Simion

*

Ruptaşi ot tam (de aici):

*

Vasile Brandaburul

Constantin cumnat Brandaburului

Toader, cojocar

*

Ţiganii dumisale stolnicului Enachi Canta, cei ce se află cu case şezătoare în Dorohoi:

*

Stan, scripcar

Dumitru, scripcar

Nistor, cobzar

Ion, scripcar

Drăgoi, scripcar

*

Jidovii ce se află şezători în târgul Dorohoiului:

*

Herşcu, staroste

Iosil Strâmbul

Iosip zet Marie

Niţul sin Bărcul

Iţco cumnat Leibii

Moscul sin Hărşcu

Aizic sin Hevjii

Haţcal

Marco zet Freidii

Dănilă brat Leiba

Strule cel Negru

Strule, bârlădian

Avram a Beilii

Mănaşco sin Herşcu

Mihel Şcolnic

Solomon Tătar

Moscul, hotincian

Nuta, croitor, cel bătrân

Iacob zet Avram

Leiba, croitor, slab

Zavil, croitor, slab

*

Jidovi vădani:

*

Ciorna

Rava

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 486-488


şi degetele-mi picură cuvinte

am fost prin târg şi am văzut tristeţea

urcând pe ziduri tot mai cenuşie

şi-am vrut să evadez din poezie,

chiar dacă-mi uit acolo tinereţea,

premeditând să fug spre patru bezne

căci îmi făcusem încălţări superbe,

însă purtam drept lanţuri nişte verbe

ce-mi sfârtecau mult prea adânc în glezne

*

şi-am auzit cum clinchete de linguri

se risipeau aiurea prin oraş

semn că sunt mulţi ce-n dansul uriaş

se-ncolonează-ntotdeauna singuri

şi-apoi se-aşează undeva, pe drum,

ca să-şi mai tragă sufletul în pripă,

dar clopotul desface din aripă

un orizont deasupra, în postum:

*

mă ştiu captiv şi parcă iau aminte

la rănile ce le tot duc cu mine,

în sinea mea îmi spun că încă-i bine

şi degetele-mi picură cuvinte


Pagina 40 din 926« Prima...102030...3839404142...506070...Ultima »