Dragusanul - Blog - Part 1091

Teofil BENDELA

 

Teofil BENDELLA

 

Bendela

 

08.05.1814, Cernăuţi . 21.08.1875, Franzesbad

 

         Mitropolit (1874-1875) şi cărturar român care a impus alfabetul latin în Bucovina, Teofil Bendella a avut o activitate naţională remarcabilă, manifestată mai ales în plan religios, educaţional şi cultural. În lunga sa activitate de iluminator al românilor, a publicat şi două cărţi,  „Die Bucowina im Konigreiche Galizien” (Viena, 1845) şi „Învăţătura elementară din fizică pentru şcoalele poporale” (Cernăuţi, 1852).


George HURMUZACHI

 

George HURMUZACHI

 

Hurmuzachi George

 

07.02.1817, Cernauca – 13.05.1882, Cernăuţi

 

         Secondându-l cu devotament pe fratele său, Alecu, în pionierat cultural şi naţional din Bucovina, George Hurmuzachi a publicat o singură cărticică, „Prima adunare poporală în causa autonomiei bisericei dreptcredincioase din Bucovina, ţinută în 11/23 Iuni 1870“, publicistica lui, care conţine eseuri remarcabile ca „Unificarea ortografiilor române“, „Societăţile literare” şi „Învăţăturile istoriei“, rămânând risipită prin paginile vechilor gazete cernăuţene.


Silvestru MORARIU-ANDRIEVICI

 

Silvestru MORARIU-ANDRIEVICI

 

Morariu-Andrievici Silvestru

 

14.11.1818, Mitocu Dragomirnei – 03.04.1895, Cernăuţi

 

        După Silvestru Morariu au rămas 28 lucrări teologice, cele mai multe dintre ele publicate, începând cu „Cuvântare spre mângâierea şi îmbărbătarea norodului celui certat prin secetă, lăcustă, răsboi şi choleră în vara anului 1848“ şi terminând cu „Apologie der orthodoxen griechisch-orientalischen Kirche der Bucovina“ (1890). A publicat, în primele calendare bucovinene, numeroase fabule, cea mai frumoasă fiind „Cucoşu curcănit” (1864).


Karol MIKULI

 

Karol MIKULI

 

Mikuli

 

20.10.1819, Cernăuţi – 21.05.1897, Lvov

 

         Dincolo de legenda bucovineană care îl raportează, păstrându-l în memoria locurilor, la Porumbeşti sau de colecţia de folclor românesc din Bucovina paşoptistă, „Douze airs nationaux roumains” (Paris, 1852) şi „48 Airs nationaux roumains” (Paris, 1863), Karol Mikuli este un muzician de renume mondial, datorită orchestrării şi editării operei maestrului său, Chopin, dar şi datorită propriilor compoziţii pentru pian sau celebrelor sale lieduri.


Ernst Rudolf NEUBAUER

 

Ernst Rudolf NEUBAUER

 

Neubauer

 

14.04.1822, Iglau-Moravia – 04.05.1890, Rădăuţi

 

         Autor al „textului lămuritoriu” la Albumul „Bucovina luminată” (1860), de Franz Xaver Knapp, Ernst Rudolf Neubauer debutase, la Viena, în 1849, cu „Cântece patriotice austriece”, dar cariera lui de profesor şi de artist avea să se împlinească la Cernăuţi şi la Rădăuţi, Neubauer fiind întemeietorul gazetelor germane „Bukowina / Landes und Amtszeitung” (1862) şi „Sonntagsblatt der Bukowina” (1862), cartea lui fundamentală fiind „Die Ideonen” (1882).