Dragusanul - Blog - Part 1053

Constantin MILICI

 

Constantin MILICI

 

Milici

 

29.04.1880, Soloneţ – 25.10.1971, Soloneţ

 

         Un personaj unic în cultura universală, care a sacrificat totul pentru promovarea spiritualităţii neamului său, Constantin Milici, cantor bisericesc la Suceviţa şi la Soloneţ, dar care, fiind înrolat în armata austriacă, a cules, în vreme de război, caiete întregi de cântece populare, este întemeietorul revistei „Ţara Fagilor” (1931, 1932), prima gazetă sătească bucovineană, la care a lucrat şi Eusebie Camilar, menită unei adevărate emancipări rurale, pe veci irepetabilă.


George TOFAN

 

George TOFAN

 

Tofan

 

05.11.1880, Bilca – 15.07.1920, Cernăuţi

 

         „George Tofan a fost tipul profesorului bucovinean de atunci şi de totdeauna, care s-a dedicat cu pasiune carierei pe care şi-a ales-o şi s-a dăruit cu abnegaţie neamului pe care l-a slujit cu fanatism până la moarte” (Loghin). Co-întemeietor al „Junimii Literare”, publicist şi critic literar lucid, George Tofan a scris la ziarele locale „Junimea Literară”, „Patria“, „Deşteptarea” şi „Foaia poporului“, la „Şcoala“ şi la „Viaţa românească“ din Iaşi, dar şi în mai toate gazetele ardeleneşti. Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


George MIHUŢĂ

 

George MIHUŢĂ

 

Mihuta

 

1881, Ilişeşti – 25.01.1945, Turnu-Severin

 

         Prieten al lui Grigore Filimon întemeietorul cooperativelor de credit rural, care în casa lui a fost adus, după neaşteptata, dar grava îmbolnăvire, el însuşi întemeietor al cooperativei de credit din Suceava, George Mihuţă a publicat două monografii utile, „Însoţirea orăşenilor români din Suceava / 1890-1933” (1935) şi „Monografia satului Lisaura” (1939), dar şi o amănunţită relatare despre „Intrarea ruşilor în Suceava” anului 1915, publicată în „Viaţa Nouă”.


Gavril ROTICĂ

 

Gavril ROTICĂ

 

Rotica

 

01.05.1881, Udeşti – 01.06.1952, Bucureşti

 

         Gavril Rotică, acest „Goga al Bucovinei“ (Loghin), acest „Faun, scoborât din munţii Câmpulungului“ (Lovinescu), a fost, mai întâi de toate, „un ales cântăreţ liric“, prin care s-a rostit „Bucovina, grădina Moldovei, cu poezia ei nesfârşită“ (Sadoveanu). După Gavril Rotică au rămas câteva cărţi cu versuri, „Poezii“ (1909), „Cântarea suferinţei / 1916-1917“ (1920) şi „Paharul blestemat“ (1924), precum şi volumul de publicistică „Bucovina care s-a dus / Articole despre oameni, locuri şi fapte“ (1921). Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.


Vasile BOGREA

 

Vasile BOGREA

 

Bogrea Vasile

 

08.10.1881, Târnauca – 08.09.1926, Viena

 

         Întemeietor, ca şi Sextil Puşcariu, al Universităţii din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, din 1920, şi mare precursor român al integralismului, Vasile Bogrea a scris „Etimologii şi notiţe lexicografice” (1920), „Câteva consideraţii asupra toponimiei româneşti” (1920), „În jurul Alexandriei” (1922), „Pagini istorice şi filologice” (1922), „Din onomastica folclorică” (1924), „Românii şi civilizaţia vecinilor” (1925), „Semantism românesc şi semantism balcanic” (1927) etc. Mai multe, în Mărturisitorii ** – clik.