Uncategorized | Dragusanul.ro - Part 11

Mercenarul Negru vs borfaşii live

Nişte neica-nimeni

Nişte neica-nimeni

*

Alarmaţi că le iese potlogăria la iveală, şmecherii vag alfabetizaţi în pseudo-studii superioare, care şi-au însuşit sau doar şantajează ca să-şi însuşească miliarde grele din banul public, din impozitele dumneavoastră urmând să-şi facă ei pârţa-teve şi fleoşc ziar, se dau, astăzi, la mine, minţind cu neruşinare în fiţuica lor (cică aş fi omul lui Nechifor şi Donţu – cu aşa „om al lor”, nu mai au nevoie de duşmani; că aş fi luat bani de la primăria lui Lungu – mă confundă cu ce văd în oglindă; că aş ataca mult prea agresiv „colegii de presă” – aiurea, voi nu sunteţi jurnalişti, nenorociţilor!). Nu am de ce răspunde tâmpeniilor, pentru că, dacă aş fi comis, vreodată, o singură incorectitudine, de mult m-ar fi înghiţit şi mistuit PDL, PSD, PNL şi tot neamul lor. Şi mă mai acuză târtanii de prejudicii aduse naţiei române, pentru că am denunţat furtul de bani publici „de Ziua Unirii”. Pigmeii confundă dragostea de neam şi ţară, care se manifestă doar prin memorie, cu omagierea ălorlaţi pigmei, cei care, profitând de somul naţiunii, pun în practică politicească majoritatea coşmarelor de fiecare zi.

*

Mă şi ameninţă, mă şi şantajează ne-jurnaliştii care se nutresc cu banii CJ, ai Primăriei şi ai Direcţiei Silvice Suceava, sperând că o să mă apuce năbădăile. Din „Mercenarul Negru” nu mă scot, deşi îmi place la nebunie acestă glorioasă poreclă (scriu şi un roman, cu capitole postate pe acest site, cu acest titlu), pe care a născocit-o un bucureştean ratat şi, tocmai de aceea, pripăşit la Suceava, la comanda lui Gheorghe Flutur (pe când eram adversari) şi asumată, ca semnătură, de poetul şi jurnalistul Mihai Vicol, pentru 40 milioane (l-am şi felicitat, atunci, pentru inspiraţia de a semna şi lua banii nerozilor).

*

Şi se întreabă pigmeii (retoric), cum de am ajuns eu consultant artistic (nu-i adevărat, tot referent am rămas, dar Ministerul Culturii mi-a oferit o dispensă de studii, pentru că, vorba lui Dinu Săraru, „eu nu am carte, eu am cărţi”, în baza unui CV, cu care, datorită atentatorilor la pleaşca publică, în sfârşit pot să mă şi laud). Dar înainte de a pune în pagină doar o parte dintre făptuirile mele, vreau să-i asigur pe necolegii borfaşi live că înţarcă Bălaia şi că, până ce va înţărca, voi sta cu tunurile pregătite, gata să mă războiesc cu toţi cei care mânuiesc aiurea banul public. Că lucrez „la stat” – şi cine e mai îndreptăţit decât mine, prin fapte, să lucreze într-o instituţie de cultură? – nu înseamnă o îngrădire a libertăţii de exprimare, iar acest site a săvârşit mai multe recuperări de memorie culturală decât toate instituţiile de cultură ale statului din teritoriu, la un loc. Prin urmare, când văd risipă de miliarde pentru pseudo-sărbătoriri sau pentru ca pleava submediocrităţii sucevene să-şi facă pârţa-teve, fleoşc ziar, iau foc. Şi pun mâna pe bardă, ca să apăr ceea ce este mai important la acest popor: demnitatea memoriei şi, deci, demnitatea culturii, în care ocup un loc de referent cultural, în baza următoarelor îndreptăţiri:

*

Curriculum vitae:

*

 Ion DRĂGUŞANUL

*

scriitor, salariat la Centrul Cultural „Bucovina”

 *

I. Lucrări în limbi europene, cu trimiteri bibliografice la opera lui Ion Drăguşanul:

*

 1. Purici, Ştefan; Mareci, Harieta (University of Suceava); Capota, Crina-Cristina; Vese, Vasile (Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca), Frontiers and Identities: an Approach to the Last Fifteen Years of Romanian Historiography, Edizione Plus – Pisa University Press, Lungarno Pancinotti, 43, 56126 Pisa, Notes p. 196: 63 I. Drăguşanul, Identităţi deturnate. O istorie anecdotică a Bucovinei (Embezzled identities. Am anectodical history of Bukovina), Suceava 2000;

2. Scharr, Kurt, Die Landschaft Bukowina / Das Werden eine Region an de Peripherie / 1774-1918, Universitat Innsbruck, Bohlau Verlag Wien – Koln – Weimar – ISBN 078-3-205-78463-0, p. 314: Dragusanul, I., 2003, Bucovina faptului divers, Suceava (Bukowina verschiedene Fakten);

3. Bech, ErichBibliographie zur Kultur – und Landeskunde der Bukowina 1991-1995, Wiensbaden, Harrassowitz 2009, Universitat Dortmund, p. 201: 2600 Drăguşanul, Ion, La Stulpicani s-a furat un munte (In Stulpicany wurde ein Berg gestohlen. S2 (Uber Konfiszierung privaten Landeigentums der Bauren von Stulpicany in kommubisticher Zeit).

4. Bech, Erich, Bibliographie zur Kultur- und Landeskunde der Bukowina 1996-1999, Wiensbaden, Harrassowitz 2019, Universitat Dortmund,p. 557: 7118 Drăguşanul, Ion, Die Zukunftige Bikowina: 111 Kinder und junge Schriftsteller, Suceava, 1998.

 

5. Dessart, Francis, Filosofia lui Francis Dessart / O recucerire morală a Europei, „şi o adenda, cu patru eseuri de Ion Drăguşanul, Dumitru Jompan, Ion Murariu, Constantin Stancu”, Intermundus, Bucureşti 2010.

6. AUSTRO-HUNGARIAN Archives / A history of settlements in Bukovina: „There are a series of articles on the history of settlements in Bukovyna (Povestea asezarilor bucovinene) published in Monitorul de Suceava (a Romanian multimedia news company), written by Ion Dragusanul. The series briefly chronicles the settlement of 400 towns and villages located in Bukovyna (North and South), some dating back to the 15th century. Mr. Dragusanul has also published and edited several articles and books of ethnohistorical interest on Bukovyna”.

7. H. F. van Drunen, „A sanguine bunch”. Regional identification in Habsburg Bukovina, Instituut voor Cultuur en Geschiedenis (ICG), Year 2013, 88 Drăguşanul, Ion, Identităţi deturnate – o istorie anecdotică a Bucovinei, Grupul editorial Muşatinii, Suceava 2000, p. 64.

8. ACADEMIA ROMÂNĂ, Bibliografia istorică a României, XIII, 2009-2010, p. 67: 1796. Drăguşanul, Ion, O istorie a costumului popular bucovinean (A History of Bucovina popular costum), Suceava, Muşatinii, 2009, 120 p.; p. 384: 7534. Drăguşanul, Ion, Folclorik monograph, Suceava, 2007;  10115. Drăguşanul, Ion, Societatea Scriitorilor Bucovineni (Bukovina Writer’s Siciety), Suceava, Muşatinii, 2008, 109 p.

*

 II. Premii importante:

*

1. Diploma de Onoare a Asociaţiei Scriitorilor de Limbă Ebraică din Israel (2014), „ca merit pentru perpetuarea şi memorizarea scriitorilor evrei născuţi în Bucovina. Printre ei, Dan Pagis” (Anexa 1);

2. Diploma de Excelenţă a Asociaţiei Române pentru Patrimoniu (2005), „în semn de recunoştinţă obştească şi continuă aducere-aminte… pentru sinteza Datina, Biblia Românilor”, cu poziţionarea autorului între cei 300 „Părinţi ai Patriei de Azi” (Anexa 2).

*

III. Cărţi de filosofia culturii şi de spiritualitate obştească:

*

1. „Monografia folclorică a românilor din regiunea Cernăuţi şi a ucrainenilor din judeţul Suceava”, lucrare publicată în ediţie românească şi în ediţie ucraineană (600 pagini A4) despre complementaritatea celor două culturi rurale din spaţiul bucovinean.

2. „O istorie a costumului popular bucovinean”, singura lucrare care ia în discuţie costumul tradiţional al satului european preistoric, cu evoluţiile lui, doar în spaţiul românesc şi, în special, în cel bucovinean, până azi;

3. „Vechi colinde bucovinene”, cu sublinierea distincţiei dintre colind şi vifleim;

4. „Datina, Biblia Românilor”, lucrare prefaţată de universitarul Florin Pintescu – „O pledoarie pentru (re)considerarea sacralităţii vieţii, naturii şi datinilor”, premiată cu Diploma de Excelenţa a Patrimoniului Cultural Naţional, cu poziţionarea autorului între cei „300 părinţi de azi ai naţiunii”, alături de somităţile contemporane ale culturii române, şi cu rugămintea de a prefaţa, din postura de „strălucit etnolog şi filosof al culturii” (Artur Silvestri), lucrarea filosofului unificării europene, Francis Dessart, continuator al lui Otto Strasser şi vicerector executiv al Universităţii Francofone din Bruxelles, „Reconquista”;

5. „Povestea aşezărilor bucovinene” vol. I şi II, 1.020 pagini, un istoric al tuturor aşezărilor, din întreaga Bucovină, realizat pe seama documentelor de cancelarie voievodală, a letopiseţelor, a relatărilor călătorilor străini, a recensămintelor ordonate de generalul rus Rumeanţev şi de generalul austriac Enzemberg, a mărturiilor scriitoriceşti şi publicistice din diverse epoci, a evidenţelor mitropolitane (anuarele „Schematismus…”) etc.;

6. „Povestea aşezărilor bucovinene” vol. III, lucrare amplă, care recuperează şi nume şi texte mari ale spiritualităţii bicovinene (Ion Budai-Deleanu, Ambrosiu Dimitroviţă, Iraclie Porumbescu, Constantin Morariu, Simion Florea Marian, Em. Grigorovitza, Ion Grămadă, Leon cavaler de Goian, George cavaler de Onciul, Dimitrie Dan, Ion Ştefureac, Vasile Bumbac, I. G. Sbiera etc.), structurată pe următoarele teme: descrierea geografică, istoricul, istoricul şi tipul aşezărilor omeneşti, tipurile de case, în succesiunea lor istorică, etniile, ocupaţiile şi meşteşugurile, noologie şi contemporaneitate);

7. „Identităţi deturnate / O istorie anecdotică a Bucovinei”, în care abordez istoria obştească (Iorga o numea anecdotică, de unde şi titlul) bucovineană respectând avertizările lui Lucian Blaga asupra perspectivelor (înţelegerea din perspectiva epocii luate în discuţie şi nu din perspectiva epocii noastre).

8. „Bucovina faptului divers”, carte în două volume, cu acces mai rapid înspre cultura germană şi, deci, menţionată mai des la referinţe;

9. Bucovina, sub povara istoriei”, o carte de mărturii vechi, publicată, deocamdată, doar pe site-ul www.dragusanul.ro, cu un capitol despre „Crimele voievodale”, care marchează decisiv istoria provinciei noastre istorice;

10. Istoria muizical-dramatică suceveană”, între anii 1865-1989, cu o bogată iconografie şi cu mărturii din diverse contemporaneităţi, publicată, deocamdată, doar pe site-ul menţionat mai sus;

11. „Veniţi de vă veseliţi!”, antologie a folclorului obştesc de iarnă, realizată împreună cu Aurelian Ciornei”, publicată în 2001.

*

IV. Cărţi de recuperare a identităţii spirituale bucovinene:

*

1.Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean”, singura istorie completă a scrisului bucovinean;

2.Societatea Scriitorilor Bucovineni”, singura lucrare monografică despre SSB, realizată din 1938 până azi;

3.Pictori şi sculptori din Bucovina”, singura lucrare monografică despre pictura bucovineană, de la Epaminonda Bucevschi, până în 1946, cu individualizarea „Societăţii Artiştilor şi Amicilor Artelor Plastice din Bucovina”;

4. Antologia bilingvă (româno-engleză) integrală a poeziei bucovinene, „Poeţi bucovineni”, singura care şi-a propus şi a izbutit să fie exhaustivă, promovată în ţări europene prin intermediul singurei societăţi literare transfrontaliere din Europa, „Naţiunea poeţilor”;

5. Monografiile localităţilor Suceava, Rădăuţi, Solca, Breaza, Bogdăneşti, Horodniceni, Rădăuţi-Prut, Salcea;

6.Istoria uitată şi iertată a averilor mănăstireşti”, carte solicitată şi de folos tuturor guvernelor ultimului deceniu (s-au dat câteva doctorate pe seama acestei cărţi);

7.Fenomenul Raiffeisen în Bucovina” (se dau doctorate pe seama ei; de altfel, deşi eu refuzasem să o public, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu solicita preşedintelui CJ, Gavril Mîrza, grabnica ei publicare);

8.Franz cavaler Des Loges”, singura carte despre cel mai important primar al Sucevei şi despre partenerul lui în recuperarea Cetăţii Sucevei, K. A. Romstorfer;

9.Bătălia bucovineană pentru Eminescu”, o carte despre contribuţia decisivă a eminescologilor bucovineni în impunerea mitului lui Mihai Eminescu;

10. Bucovina şi Eminescu”, carte de mărturii despre meritele Bucovinei în configurarea mitului Eminescu;

11. Genealogia maternă a lui Eminescu”, carte publicată, deocamdată, doar pe site-ul www.dragusanul.ro, în care se reconstituie arborele genealogic, pe linie maternă, a lui Mihai Eminescu, descifrându-se, pe baza documentelor vechi, înrudirile poetului;

12. Recuperări, în context bucovinean (conform principiilor care au finalizat, în 1902, disputa despre „Cine e autor bucovinean?”, prilejuită de apariţia primei antologii a literaturii bucovinene, lucrată de Samson Bodnărescu) a operelor semnate de: Ciprian PORUMBESCU, Mihai EMINESCU (relaţiile reale, care nu ne fac cinste, deşi Eminescu a fost sărbătorit, în mod public, pentru prima dată de către români, la Rădăuţi, în 15 decembrie 1889), Ion GRĂMADĂ, T. ROBEANU, George COŞBUC (tot ce s-a publicat în Bucovina vremii lui), Dan PAGIS (ediţie româno-hebraică), George DAMIAN, Constantin ŞTEFURIUC, George GAVRILEANU, Viorel DÂRJA, Mircea MOTRICI etc.

13. Înfiinţarea colecţiilor tezaurizante ale festivalurilor din judeţ (pentru Festivalul „Nicolae Labiş”, am scris, odată cu reluarea „caietelor”, dar drept cărţi de ediţie, şi un istoric al celor două instituţii organizatoare, Centrul Culturii Tradiţionale şi Direcţia pentru Cultură), inclusiv un album al festivalului de caricatură de la Gura Humorului şi 3 antologii de epigramă;

14. Antologia epigramei bucovinene, „Gura… humorului bucovinean”, începând cu cele trei nume mari, Vasile Bogrea, George Voevigca şi Eusebiu Hotinceanu, şi terminând cu tânărul epigramist siretean Romeo Petrasciuc;

15. „Galeria Personalităţilor Bucovinene”, împreună cu Radu Bercea, care a făcut portretele, prezentarea celor peste două sute de personalităţi ale culturii în Bucovina (români, ucraineni, germani, evrei, poloni, cehi, maghiari) aparţinându-mi.

*

 V. Cărţi de poezie publicate:

*

1. „Vânătoare de urşi”, Ed. Albatros, 1980

2. „Opriţi planeta, eu vreau să cobor!”, Ed. Bucovina viitoare, 1998

3. „Elegiile”, Ed. Bucovina viitoare, 2002

4. „Cămăşile de după”, Ed. Bucovina viitoare, 2005

5. „Cântecele”, Ed. Muşatinii, 2011

6. „Revolta drăguşanilor: împăcarea cu lumea”, Ed. Muşatinii, 2012

7. „Cântecele despovărării”, Ed. Muşatinii, 2014

*

 V. Romane publicate:

*

1. „Omul de sacrificiu”, Ed. Transpress, Sibiu, 1994

2. „Ultimul testament al lui Adolf Hitler”, Ed. Muşatinii, 1998

3. „Întâia carte a pierzaniei”, Grupul Editorial „Ion Grămadă”, 1999

4. „Pasărea şi clipa”, Ed. Muşatinii, 2001

*

Din postura de redactor de carte, am îngrijit şi prefaţat, în 15 ani de zile, peste 1.000 titluri de carte, iar din postura de recenzent la „Monitorul de Suceava”, am scris peste 150 cronici de carte.

V. Recuperări de tradiţii culturale:

*

1. Societatea Artiştilor şi ai Amicilor Artelor Plastice din Bucovina, înfiinţată în 30 ianuarie 1932, reînfiinţată, după o uitare de decenii, în 30 ianuarie 2009;

2. Salonul Umorului, după 17 ani de întrerupere;

3. Publicaţia „Urzica vieneză”, fondată, în 1872, la Viena;

4. Publicaţia „Revista Bucovinei”, înfiinţată în 1914 la Bucureşti, reînfiinţată în 1940 la Cernăuţi, vreme de 2 ani şi jumătate, cât mi s-a permis;

5. Revista „Lumea Carpatică”, lucrată, cale de 2 numere, cât mi s-a permis, înainte de ai fi distrusă prin preţiozităţi, după modelul „Junimii literare”;

6. Folclorul muzical-coregrafic bucovinean, de la 1821, 1848-1855, 1877, 1885, pus la dispoziţia Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” pentru realizarea unui spectacol pe tema istoriei folclorului muzical-coregrafic din Bucovina;

7. Documentaţia „minunatei Cetăţi a Homorului” şi începerea demersurile pentru scoaterea ei la lumina zilei.

8. Recuperarea Eroului Bucovinei, scriitorul Ion Grămadă, prin editarea, cu rol de debut editorial, a operei lui, sub titlul de el visat, „Cartea sângelui”, şi prin realizare, prin finanţare particulară ca şi în cazul cărţii, a Monumentului „Bucovina eroică şi martiră” (sintagma lui Constantin Loghin), dedicat memoriei lui;

9. Recuperarea memoriei Martirilor Bucovinei, Zamfir Nicoară şi Dumitru Catană, a căror ţărână a fost adusă de la Săcele şi înhumată, sub un monument simplu, dar sugestiv, în faţa bisericuţii din Vama, amplasată în Muzeul Satului Bucovinean.

*

VI. Festivaluri întemeiate:

*

1. Festivalul Naţional de poezie şi proză scurtă „Eusebiu Camilar – Magda Isanos – Constantin Ştefuriuc” – cu finanţare privată;

2. Festivalul naţional al artelor plastice „Ion Irimescu”, cu Maestrul preşedinte de juriu – cu finanţare privată;

3. Festivalul poeziei europene „Naţiunea Poeţilor”, cu participări din Olanda, Belgia, Anglia, Germania, Franţa, Italia, Israel, Brazilia, Letonia, Uncraina şi Republica Moldova;

4. Festivalul literar „Bucovina viitoare” – cu finanţare privată, soldat cu 3 antologii de poezie („Bucovina viitoare / 111 copii şi adolescenţi scriitori”, „Frumuseţea îngerilor înainte de revoltă” şi „Humorenele”) – cu finanţare privată;

5. Festivalul naţional de muzică folk „La Suceava, în Cetate”;

6. Comemorarea Arderii Cărţilor Bucovinei, finalizată cu lansarea cărţilor „Prin labirintul vieţii”, de George UNGUREANU, „Lumini fălticenene”, de Eugen DIMITRIU, „Lumini. Superbele lumini”, de Dumitru ONIGA, „Evadând din viitor”, de Vasile PÎNZARIU, şi „Mărturii din Infern”, de Radu BERCEA; ulterior, adică an de an, au apărut încă vreo 30 de cărţi de mărturii despre calvarul românilor în primii ani ai bolşevismului;

7. Festivalul „Ziua Artelor Plastice Bucovinene”, soldat cu expoziţii şi cu cărţile „Pictori şi sculptori din Bucovina”, de Ion DRĂGUŞANUL, „BOA(la) la români”, de Ovidiu Ambrozie BORTĂ-BOA, „Mărturii din Infern”, de Radu BERCEA, şi „Efigii în filigran”, de Tiberiu COSOVAN;

8. Festivalul artelor „Octombrie de Bucovina”, după modelul, cu influenţă germană, al „petrecerilor poporale” şi al „comersurilor festive” din vremea Bucovinei istorice;

9. Singura societatea literară transfrontalieră din Europa, „Naţiunea Poeţilor”, cu sediul la Suceava, încă funcţională, dar imposibil de valorificat în promovarea europeană a Bucovinei, datorită nepriceperii utilităţii unei astfel de instituţii culturale, care ar putea poziţiona Bucovina printre capitalele Europei culturale.

10. Festivalul Internaţional BUCOVINA ROCK CASTLE, unul dintre cele mai bune festivaluri de muzică rock din răsăritul european, la care au participat şi trupe precum: Jan AKKERMAN & Band (Olanda), NAZARETH (Marea Britanie), DOG EAT DOG (USA), DUBIOZZA KOLEKTIV (Bosnia) JINJER (Ucraina), SUBSCRIBE şi GUILTY PARTIES (Ungaria), VADER (Polonia),  SUPERHIKS (Macedonia), WEATHERS şi REJECTION (Grecia), LAST HOPE (Bulgaria), ALTERNOSFERA şi TONS OF POWDER (Moldova) etc.

*

C O N C L U Z I E: Nici dacă ar trăi o sută de vieţi, ne-jurnaliştii care încearcă jefuirea banului public prin pârţa-teve, feoşc ziar, nu ar izbuti să citească, din cărţile lumii, măcar atâtea câte am scris eu. De „Zicălaşi” şi de celelalte 300 de fonotecări de muzică veche bucovineană (mai am 3.000 de partituri – şi nu le-am găsit acolo unde caută ăştia biştari publici!) am uitat să menţionez (CV-ul e vechi), dar nu-i bai, pentru că, oricum, am făcut prea mult, prea peste puterile unui om, în doar 60 de ani de viaţă.


Naşterea lui Pârţa Teve, fleoşc ziar

Naşterea Alianţei - Ciulinul, 25 decembrie 1883

Naşterea Alianţei – Ciulinul, 25 decembrie 1883

*

Cam aşa arătau caricaturile politico-alegorice ale anului 1883: legate de eveniment (Naşterea Mântuitorului), dar şi de realităţile majore (ascensiunea militarismului). Explicaţia caricaturii se făcea într-o poezie umoristică, mai mult tranşantă decât meşteşugită, ceea ce – trebuie să recunosc – este o combinaţie narativă pe gustul meu. Tocmai de asta, am parodiat şi caricatura, şi poezioara de atunci, pentru a vă prezenta, pe fondul apropiatei sărbători a creştinătăţii, realităţi sucevene cotidiene:

*

Mămica Ceje: Haideţi, daţi-i toţi să sugă, că altel ţipă şi face epilepsii electorale!...

Mămica Ceje: Haideţi, daţi-i toţi să sugă, că altel ţipă şi face epilepsii electorale!…

*

În Consiliul Judeţean,

directoarea Beldiman

dintr-un ultim miliard

a născut noul bastard

Pârţa Teve, fleoşc ziar,

banii judeţeni dispar;

*

din trei taţi, ce sunt să fie

primarul din primărie,

feşterul de pe medean

şi cu ştabul judeţean,

s-a născut în mod hilar

Pârţa Teve, fleoşc ziar;

*

şi vin magi, să-i tot închine

banii statului, şi-n fine,

farisei pierduţi prin spaţii

vin să facă declaraţii

patriotice, drept dar

Pârţa Teve, fleoşc ziar,

*

căci în nord, deşi-i răcoare,

Deneau sforăie tare

şi în cizmele-i luxoase

trage numai aghioase,

căci îl pupă-n fund plenar

Pârţa Teve, fleoşc ziar;

*

tace flutur, tac bălanii,

căci se schimbă-ntruna anii

şi în sinea lor socot:

corb la corb ochii nu-şi scot;

deci, tăcerea e un dar

Pârţa Teve, fleoşc ziar!


Un ziar şi o televiziune, pe banii dumneavoastră!

O televiziune nouă, cu ciurucuri vechi!

O televiziune nouă, cu ciurucuri vechi!

*

Pe şmecheraşul din imaginea de mai sus mi-l amintesc vag, de pe vremea când făcea spume la gură, cădea în epilepsie emoţională şi lingea abundent dosul eşecurilor electorale ale lui Ştefan Alexandru Băişanu. Acum, e om nou şi patriot, a intrat în gaşca altui bicisnic, ăla de îşi „spunea Artistul”, Gheorghiţă şi nu mai ştiu cum, deşi nu crease nimic, dar bătuse toba într-o trupă liceană de muzică folk. Ăsta, de mai sus, de-abia acum constituie, pe banii dumneavoastră, „redacţia” poliloghiei video „NEst TV Channel”, aceeaşi echipă de vag alfabetizaţi tipărind, tot pe banii dumneavoastră, „Suceava live”, o porcărioară agramată, „Ziar fără anunţuri, doar ştiri şi informaţii” (mai aveţi nevoie de altă probă de agramatism?), cum se titrează în moţul paginii, după altă nătângeală: „Cotidian independent al judeţului Suceava”.

*

"Independentul" tipărit din banii contribuabililor "judeţului Suceava"

„Independentul” tipărit din banii contribuabililor „judeţului Suceava”

*

Nu ştiu ce relaţii au patronii reali (doamna şi domnul B?) ai celor două făcături media, care primesc de la CJ Suceava aproape 6 miliarde de lei vechi (cele 111,200.04 ron, fără TVA, şi 122.400 ron, fără TVA, reprezintă sume minime), başca alte miliarde, de la Primăria Sucevei şi de la Direcţia Silvică Suceava, aşa cum nu ştiu cine stă în spatele firmelor din Lisaura-Tişăuţi, SC Training & Consulting Group SRL şi SC SVL Media Productions SRL, care sunt, în realitate, una singură. Dar prin aceste două firme, fără antecedente şi eficienţă mediatică, care n-au plătit, niciodată, un leu la bugetul de stat, un şmecher fură, pur şi simplu, vreo 10 miliarde de lei vechi de la buget (CJ, Primăria şi Direcţia Silvică Suceava):

*

Spălătorii de bani negri, sub formă de publicitate

Spălătorii de bani negri, sub formă de publicitate

*

Consiliul Judeţean Suceava, Primăria Sucevei şi Direcţia Silvică Suceava au site-uri proprii bune, bine administrate (Direcţia Silvică are şi câteva publicaţii remarcabile; Consiliul Judeţean editează o puzderie de albume, broşuri şi pliante publicitare), aşa că rămâne de neînţeles faptul că au decis, in corpore, să bage sume uriaşe într-o găselniţă mediatică, prin care se adună bani negri, în nu ştiu care scop.

*

Ste-ul Consiliului Judeţean Suceava

Ste-ul Consiliului Judeţean Suceava

Site-ul Direcţiei Silvice Suceava

Site-ul Direcţiei Silvice Suceava

*

Pe site-urile CJ, Primăriei şi Direcţiei Silvice Suceava există anunţuri şi informaţii eficiente, pe care cei interesaţi doar pe aceste site-uri instituţionale le caută. Pe site-ul „Suceava live” şi „NEst TV Channel”, „informaţiile” şi anunţurile sunt precum cele, „de ultimă oră”, din imaginile de mai jos:

*

Suceava live: Publicitate CJ Suceava

Suceava live: Publicitate CJ Suceava

Suceava live: Publicitate Primăria Sucevei

Suceava live: Publicitate Primăria Sucevei

Suceava live: Publicitate Direcţia Silvică Suceava

Suceava live: Publicitate Direcţia Silvică Suceava

*

În vreme ce presa profesionistă a Sucevei, constituită, în timp, pe bani proprii, popularizează gratuit, amplu şi convingător activitatea Consiliului Judeţean Suceava, a Primăriei Suceava şi a Direcţiei Silvice Suceava, aceste trei instituţii publice deversează vreo zece miliarde din impozitele dumneavoastră în buzunarele unui speculant. Nu e treaba mea să ştiu cine sunt doamna şi domnul B., care s-ar afla în spatele acestei ticăloşii, iar lingăii folosiţi drept instrumente nu mă interesează. Pot să se joace de-a jurnaliştii, deşi nu sunt, şi „Artistul”, şi Covaşă şi tot neamul lor, dar ar trebui să conştientizeze că fac parte dintr-o fraudă sfidătoare, din care se aleg cu firimituri, în detrimentul presei profesioniste din judeţul Suceava: „Monitorul de Suceava”, „Jupânu”, „Intermedia”, „Top 91”,  „Crai nou”, „Radio As”, „Bucovina TV”,  „Obiectiv de Suceava”, „Impact FM”, „Viva FM” şi cam atât.


„Aici sunt banii dumneavoastră!”

Site-ul unor neica-nimeni: papă 122.400 ron, fără TVA, din banii dumneavoastră!

Site-ul unor neica-nimeni: papă 122.400 ron, fără TVA, din banii dumneavoastră!

*

Cunosc bine media suceveană, iar dacă aş fi nevoit să dau un anunţ plătit, cu siguranţă că, funcţie de publicul ţintă, aş apela la „Monitorul de Suceava” (are şi televiziune prin net, şi un site, cu zeci de mii de cititori, lunar), la „Crai nou” sau la „Obiectiv de Suceava”, dacă nu cumva la „Jupânu”, săptămânal pe gustul meu, care are şi cel mai vechi şi mai bun post de radio din Suceava, „Top 91”. Dacă aş avea nevoie de un anunţ pe televiziuni, cu siguranţă că aş apela la „Intermedia”, pentru că tânărul jurnalist Cătălina Biholar a izbutit să închege o echipă mediatică diversă şi cu adevărat profesionistă, în faţa căreia mă închin cu respect. Numai că, atunci când vreau să comunic un fapt, nu am nevoie decât de acest site, care, datorită celor vreo 2.500 materiale diverse (de la cărţi şi studii, la jurnalism şi umor, de la muzică medievală, la muzică rock), pe care le-am publicat până acum, are o incredibilă audienţă, însemnând peste 40.000 cititori diferiţi pe lună. Numai că niciodată nu m-am gândit să fac din acest site o afacere publicitară (cea pe care o am de la Google este poziţionată discret, în susul şi în josul paginii, fără agresivităţi, în ciuda faptului că prezintă informaţii de mare interes).

*

Astăzi, însă, din pură întâmplare, nimeresc peste anunţul Consiliului Judeţean Suceava de atribuire numărul 193489/28.10.2015, din care aflu că nu „Monitorul de Suceava”, nu „Jupânu” – Radio „Top 91” sau „Intermedia” sunt vârfurile mediatice judeţene, la care ar apela orice om cu scaun la cap, care trebuie să-şi facă ştiută o afacere, ci două site-uri ale unor firme din… Lysaura şi Tishautzy, SC Training & Consulting Group SRL şi, respectiv, SC SVL Media Productions SRL. Două firme care, practic, nu există în media suceveană, dar care iau, din banii dumneavoastră, 122.400 ron, fără TVA, şi, respectiv, 111,200.04 ron, fără TVA, adică vreo două miliarde şi jumătate bani vechi.

*

În ultima vreme, am văzut pe biroul şefului meu o fiţuică penibilă, de pupat în fund PSD, numită „Suceava” şi nu mai ştiu cum, dar nu i-am dat importanţă. Cică editează fiţuica aia, de ar roşi de pudoare chiar şi postaca PSD Râuleţ sau Pârâu sau cum o cheamă, firma din Tişăuţi, SC SVL Media Productions SRL, dar, căutând informaţii pe net, încă n-am aflat nimic. Aşa că o să mai caut.

*

În schimb, despre lisăureanca (mai nou, suceveană) SC Training & Consulting Group SRL, cu site înfiinţat pentru a primi pomana porcului licitativ PSD – pardon: C. J. Suceava, aflu că are televiziune „on line” şi „life”, numită NEst-TV CHANEL, pe care iute mă pun s-o caut, ca să o vizionez. Şmecheră mare, care ameninţă cu integritatea drepturilor intelectuale (orice analfabet abuzează, astăzi, de „drepturi de proprietate intelectuală”), abramburica asta postează filmuleţe nătânge de propagandă Ion Lungu – Direcţia Silvică – PSD abia din septembrie 2014:

*

"Tradiţia" mediatică a SC Training & Consulting Group SRL

„Tradiţia” mediatică a SC Training & Consulting Group SRL

*

Şi nu o să vină să credeţi: pe acest inxistent mediatic, pe această aparenţă de televiziune, livrează publicitate grea şi Direcţia Silvică. De ce, tovarăşi? Nu mai bine lăsam, împreună cu Sorin Avram, să se toace pădurile nimănui pe tămâia cuvioşilor, decât pe banditismul vostru, tămâia voastră de tâlhari?

*

SC Training & Consulting Group si silvic

*

Ce pot afla sucevenii, de un miliar două sute de milioane, de la pseudo-televiziunea NEst-TV CHANEL? Pot afla că la penibila manifestare „Ziua Bucovinei”, pe care au vizionat-o doar câţiva boschetari ai Sucevei (vedeţi fotografiile de pe site-ul meu), „Cântecul şi dansul popular din toată Bucovina au poposit pe meleagurile sucevene pentru a aduce un strop de patriotism şi mândrie populară celor care au avut ochi să vadă şi urechi să asculte”. Atât scrie promotorul de „mândrie populară”, iar „televiziunea” nu-i merge (ce-i aia, penibilule? dar „stropul de patriotism”?), iar o astfel de penibilitate costă cât leafa medie pe economia naţională pe 2-3 luni.

*

SC Training & Consulting Group SRL

*

Ce mai aflăm, din un miliard şi două sute de milioane, plătiţi din impozitele noastre? Aflăm ceea ce deja ştim, din informaţiile tratate pe larg – şi pe GRATIS! – de „Monitorul de Suceava”, „Crai nou”, „Obietiv”, „jupânu”, „Intermedia” şi de toate posturile de radio din teritoriu: că Nechifor a ars gazul la Barcelona, iar Donţu, în Norvegia.

*

SC Training & Consulting Group Nechifor in Barcelona

SC Training & Consulting Group Dontu in Norvegia

*

Că se fură, prin intermediul unor ageamii în ale presei, două miliarde şi jumătate de lei vechi, mă deranjează şi nu prea: toţi fură, în ţara asta, şi nimic nu-i va potoli.

*

Că li se face, în baza „portretului robot” al caietului de sarcini, o mare nedreptate unor instituţii mediatice de prestigiu din Suceava, nu mă deranjează deloc. În fond, dacă mai fac presă, de ce nu pun singure mâna pe bardă? De ce nu se solidarizează împotriva tâlhăriei, prin care li s-a luat ceea ce li se cuvenea?

*

Că se promovează, din banii publici, cea mai nătângă impostură, asta cu adevărat mă deranjează, iar drept dovadă, o să-mi duc investigaţia până la capăt. Aşa că, voi reveni (unde nu dă peste mine norocul să mă dea „ăştia” în judecată, pentru că aş cere judecarea în penal şi ar scoate procurorii tot puroiul la iveală!).

*

Phiii!… Am scris CHANNEL cu un singur N!

O să repar cu o erată, după ce o să împrumut un N de la BeldimaN.


Turnătorul securist, „total în afara ideii de cultură”

Scrisoare scrisoare

*

Aşa arată scrisul olograf, de pe scrisoarea adresată directorului Bibliotecii Bucovinei, de către turnătorul „securist”, de vreo 80 de ani, care, de o viaţă inutilă se tot situează „total în afara ideii de cultură”. Cunosc scrisul, dar îl am într-o grafie din vara anului 1999, când deşca securistă îi oferea o carte cu dedicaţie fiicei mele, dedicaţie scrisă pe genunchi:

*

Scrisoarea Cozmina

*

Am comparat literele şi văd că „bat”, chiar dacă, între timp, au trecut 16 ani, timp în care scrisul fiecăruia dintre noi se mai modifică, chiar şi în cazul majusculelor, pe care le grafiem altfel decât într-o scrisoare obişnuită, atunci când scriem doar cu majuscule. Puse faţă în faţă, literele din 1999 şi cele din 2015, îmi confirmă, în proporţie de 98 %, identitatea turnătorului:

*

0 Grila litere

*

Diferenţele sunt date de pix şi de pasta lui reticientă, care-i oprise bucla de la A şi cea inversă de la M, obligându-l la o a doua linie. Mâine, o să-mi procur majusculele olografe scrise recent, dar nu se ştie dacă voi spune şi altora, în afara calomniaţilor din scrisoarea de mai jos, cine anume este ştiutorul de puntuaţie veche şi de formule de politeţe (inclusiv acel „noi” şi celelalte formule de plural, care ţin de anii ’50 ai secolului trecut). Dar iată turnătoria:

*

Scrisoarea Denuntul

*

Până recent, turnătorul îmi fura liceul, dar iată că, acum, îmi mai şi dă. Îmi dă statutul de „alcoolic”, făcându-mă să mă simt tare mândru, pentru că pâclişâtul de mine nu a mai pus strop de alcool de 30 de ani (motivul: când s-a născut fiică-mea, Cozmina, începusem să am pentru ce trăi, aşa că am renunţat definitiv la alcool, deşi nu eram alcoolic, ci un biet beţivănaş ca oricare altul de pe atunci).

*

Culmea este că turnătorul este un apropiat al poetului Alexandru Ovidiu Vintilă, că l-am întâlnit, astăzi, pe la 10-11, la Ovidiu, şi că, aflând că vreau s-o fac pe-a Şerlak Holm (şerlacul e un lac pentru lemn, iar holmul, un deluţ cu măcar un versant prăbuşit), ne-a zis să-l lăsăm pe nenorocit „în plata Domnului”. Şi cred că aşa o să şi facem, după ce voi face proba definitifă, prin compararea scrisului din 2015 cu scris din 2015, adică îl vom uita, cu condiţia să se ţină cât mai departe de noi. Căci, dacă „nu va reuşi. Să ne ferească Dumnezeu de aşa ceva!”.

*

Oricum, să-ţi fie ruşine, barană bătrână!


Pagina 11 din 20« Prima...910111213...20...Ultima »