Rubrica lui Andi | Dragusanul.ro - Part 20

Lumea în care am ales să exist

Toy Machines

Toy Machines

*

Întâmplarea face să trăiesc aglomerat, să tropotească peste mine, în goană dezlănţuită, şi sărbătorile lumii, şi sărbătorile celor cărora mi-a fost ursit să le fiu aproape. Mâine, cu PIM şi cu BOX, trebuie să dau curs unei temerare încercări, provocată de Victor T. Rusu, manifestarea iniţiatică în prima carte religioasă a omenirii, care nu este, aşa cum se ştie, „Texte Taoiste”, ci cu totul altceva. Un altceva pe care l-am priceput şi trăit de multă vreme, aici, în spaţiul propriei mele sacralităţi, pe care nu-l desluşesc pentru nimeni în toate dimensiunile sale. Pentru că îmi aparţine. Apoi, încă în zilele sărbătorilor luminii, trebuie să plec departe şi să mă întorc în grabă, ca să fiu prezent la timp la o reîntâlnire cu memoria. Dar toate astea sunt doar forma, nicidecum conţinutul, pe care mi l-am şi ales, mi l-am şi asumat. Conţinutul este viaţa năvalnică din celălalt trup al sufletului, al aceluiaşi suflet, care mi-l locuieşte şi pe cel pe care îl cunoaşteţi. Conţinutul este nu Andi, ci muzica pe care el o face şi o descheie spre lume, căpătând, încetul cu încetul şi împreună cu Teiu Teişanu, Buzu Parascan şi Edy Ciornea, acea identitate, acea concreteţe a adâncului şi a deplinei seninătăţi.

*

Toy Machines: Andi, Buzu şi Teiu (Edy e doar limbaj al ritmicităţii, rar poate fi întrezărit)

Toy Machines: Andi, Buzu şi Teiu (Edy e doar limbaj al ritmicităţii, rar poate fi întrezărit)

*

Nu mai e mult. În curând, mă voi putea bucura nepământeşte de împlinirile lor, altoite gospodăreşte pe sufletul meu.

*

Toy Machines: Buzu şi Andi

Toy Machines: Buzu şi Andi

*

Tocmai am citit despre un apropiat concert, la Bucureşti, şi am văzut atârnat de numele trupei numele Sucevei. Pe merit. Suceava tânără, din VOX, din TALCIOC CULTURAL, din celelalte cluburi sucevene, concretizează identitatea trupei TOY MACHINES. Cealaltă Suceavă nici măcar cu mine nu are nimic în comun.

*

Toy Machines: Andi

Toy Machines: Andi

*

Nu mai e mult. Când Toy Machines va dobândi şi recunoaşterea pe care o merită, cât mai departe de vrăjmaşa Suceavă, voi putea, vorba lui Mihai Teliman, să pun capul pentru odihnă, pentru a-mi face omeneasca datorie, cum zicea Miron Costin.

*

Lumea în care am ales să exist

Lumea în care am ales să exist

Nu mai e mult, dar vă las universul în care am ales să exist.


TOY MACHINES. Investitura de la Cluj Napoca

TOY MACHINES, în concertul de la Cluj Napoca

TOY MACHINES, în concertul de la Cluj Napoca

*

Aseară, sâmbătă, 12 aprilie, la Cluj Napoca, datorită generozităţii şi solidarităţii artistice a muzicienilor de la OCS, spectacolul „Pandora„, de promovare a celui mai recent album al celebrei trupe Omul cu Şobolani, s-a transformat într-un adevărat parteneriat artistic, trupa Toy Machines beneficiind, practic, de o investitură în muzica mare, pentru că, trebuie să o spun, chiar dacă voi fi acuzat de lipsă de modestie, de aseară, trupa suceveană este recunoscută, în capitala rockului românesc, deci în Cluj Napoca, drept o trupă mare, cu nimic mai prejos decât partenera ei de scenă şi, drept consecinţă, îndreptăţită la viitor.

*

Iar această îndreptăţire a fost formulată explicit de mai toată mişcarea rock din Cluj Napoca, majoritatea componenţilor trupelor clujene mari aflându-se în mijlocul iniţiatului public în muzica bună.

*

Mascotele de pe procesorul lui Andi Drăguşanul

Mascotele de pe procesorul lui Andi Drăguşanul

+

Va urma, în mai, finalizarea primului album al trupei sucevene (de ce-i spun „sucevene”, habar nu am!), care va fi lansat, pentru prima dată, cel mai probabil în iunie, la Festivalul Internaţional „Rock în Parc”, de la Bucureşti, la care trupa şi-a adjudecat participarea încă din toamnă, printr-un splendid spectacol, la „Arenele Romane”.

*

Între timp, fără ştirea mea sau a componenţilor trupei Toy Machines, o autoritate culturală suceveană anunţa participarea trupei (şi nu putea veni, în nici un chip) la nu ştiu ce manifestare culturnică pascală, iar domnul Vasile Ilie, culturnic la primărie, a sărit ca ars de suficienţă şi de incultură împotriva tulburării posesiei sale de creştinism ortodox electoral afişat. Încă îşi mai poate cere scuze, ca să-i trec cu vederea zvâcnetul de imbecilitate, dar pentru Toy Machines Suceava nu a existat şi nici nu există, cu excepţia cluburilor de rock şi a generaţiilor de „asasini în serie, care îşi ucid numai visele„, generaţii care au şi determinat frăţietatea Andi-Edy-Teiu-Buzu, întemeiată în legendara instituţie reală de cultură, numită Clubul VOX, şi soldată cu un festival internaţional de muzică rock, pe care Toy Machines l-a dăruit Sucevei, începând, deja, să-şi regrete pripita generozitate de atunci. Aşa că n-ar fi de mirare, dacă ne-am retrage pentru totdeauna. În definitiv, necuprinsă-i lumea, de dincolo de Suceava pururea gomoasă şi vrăjmaşă.

*

Nu aş fi scris acest text, dacă nu vedeam fotografia, făcută de Buzu Parascan (chitară solo), cu procesorul lui Andi în prim plan, pe care, lângă pana chitării, se află mascotele lui, adică nişte jucărioare minuscule, care să-i reamintească de obligaţia de a nu-l pierde, vreodată, pe copilul care a fost cândva şi pe care este obligat să îl ducă, de la un capăt, la celălalt, inclusiv prin muzică. E crezul nostru, al amândurora, obligaţia de a nu-ţi pierde nici o vârstă pe drum, oricât de lungă ar fi calea, şi de a le retrăi, simultan, atunci când ţi se oferă ocaziile de a şi trăi. Înţeles-ai cum vine treaba cu sensul profund şi viu al creştinismului, pravoslavnice politruc Vasile Ilie?


OCŞ şi TOY MACHINES vor cânta la… Cluj-Napoca

OCŞ şi TOY MACHINES vor cânta la... Cluj-Napoca

OCŞ şi TOY MACHINES vor cânta la… Cluj-Napoca

*

Sâmbătă, 12 aprilie, la Cluj-Napoca, în unul dintre cele două mari cluburi de rock din superbul oraş de pe Someş, FLYING CIRCUS, Toy Machines va cânta, împreună cu Omul cu Şobolani, cu ocazia turneului celebrei trupe OCŞ, pe care aceasta îl face, prin ţară, în promovarea noului ei album, „Pandora„.

*

Evenimentul (pentru Toy Machines şi, desigur, pentru mine) se petrece în vremea finalizării primului album al trupei Toy Machines, pe care, cum e şi firesc, îl ascult, zilnic, vreme de ceasuri (acum, de pildă, tocmai îl aud pe Mihnea Blidaru, de la Luna Amară, cântând, din postura de invitat special, împreună cu Andi, refrenul piesei „Out of control„).

*

Invitaţia artiştilor de la OCŞ, adresată trupei sucevene, de a le fi singurul partener de scenă, în noaptea clujeană a „Pandorei” muzicii rock, m-a convins că, într-adevăr, între ei şi fiul meu chiar există o prietenie, pe care ţin să o salut, urându-le năprasnicilor muzicieni Andrei Radu Szucs, Nicolae Aramă, Dan Amariei şi Mihnea Ştefan Drobotă superconsacrarea pe care o merită pe deplin, incusiv în lume.


Desluşirile celor o mie de vieţi, din care sorb cu nesaţ

Andi

Andi

*

Nu cred să fi avut, în viaţa asta, o altă tulburare a sufletului mai profundă decât cea provocată de muzica fiului meu, Andi, şi a băieţilor din trupa „Toy Machines„, care va alcătui primul lui şi primul lor album. O ascult, zilnic, aproape încrâncenat, risipindu-mă când nisip presurat, când piatră ferecătoare de lumină, mă prăbuşesc, zilnic, în nostalgie până la înlăcrimare şi, tot zilnic, îmi cresc aripi şi pot să zbor.

*

Nu ştiu şi nici nu-mi pasă de cât succes se va bucura albumul acesta, cu muzica lui Andi şi cu muzica trupei „Toy Machines„, câtă vreme eu abia prin ea trăiesc cu adevărat, de parcă m-aş mai naşte de o mie de ori. Şi poate că asta mi se întâmplă, poate că vieţile acelea, o mie – la număr, sunt şi singurele care contează.

*

Deocamdată, adică până ce nu va fi gata albumul, nu am învoire să împărtăşesc şi altora desluşirile celor o mie de vieţi, din care sorb cu nesaţ. Mă şi tem de clipa aceea, sub impresia stranie că, începând de atunci, tot atâţia necunoscuţi îmi vor îmbrăca vieţile abia desluşite şi se vor tot duce pe cale…


BUCOVINA ROCK CASTLE 2014: vin englezii şi americanii

nazareth 1

*

Englezii, de la NAZARETH„, reprezintă opţiunea şi reuşita managerului Muzeului Bucovinei, domnul Constantin-Emil Ursu. Am scris „domnul”, pentru că ştiu eu ce spun.

*

Americanii, de la „DOG EAT DOG„, vin pe filiera clujeană Mihnea Blidariu – Andi Drăguşanul, via „COMA„, trupă bucureşteană care, desigur, nu va lipsi nici ea din şanţul de apărare al Cetăţii de Scaun a Moldovei.

 

DogEatDog

*

Bugetul aprobat, în 2014, este mai mic decât cel din 2013, aşa că nu ne rămâne altceva de făcut decât recursul la „Răceala” lui Marin Sorescu, în care există alternativa: ori mai mărim ciolanul, ori mai mărim din câini. „Ciolanul” nu poate fi mărit, în ciuda sprijinului total şi necondiţionat, de care beneficiază Festivalul, din partea Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, domnul Ioan Cătălin Nechifor. Prin urmare, mai rărim din „câini”, dar fără a renunţa la creşterea valorică a manifestării, de la an, la an. În loc de patru nopţi, vom avea doar trei nopţi de spectacol (21-23 august), cu doar 15 trupe chemate pe scenă. O, şi dacă aţi şti cât de greu este să refuzi, prin amânare, ba o trupă, ba alta, deşi îi cunoşti valoarea!

*

JinJer

*

Din străinătate, vor mai veni două trupe de excepţie: marea revelaţie a ediţiei din august 2013, trupa ucraineană „JIN JER„, dar şi senzaţionala trupă „ALTERNOSFERA„, din Republica Moldova, care, ca şi „NAZARETH„, „DOG EAT DOG” şi „JIN JER„, au acceptat variantele contractuale româneşti, numai ca să poată evolua în faţa publicului sucevean. Drept pentru care, le mulţumim şi în numele dumneavoastră.

*

Alternosfera

*

Nu o să vă dezvălui, acum, întreaga listă cu trupe, care vor cânta, în august 2014, la Festivalul Internaţional BUCOVINA ROCK CASTLE, deşi ne-am străduit ca, în limitele riguroase ale bugetului, să satisfacem gusturile şi nostalgiile tuturor rockerilor din judeţ şi din ţară. Vine, deci, şi „VIŢA DE VIE„, dar vine şi marea revelaţie a ultimilor doi ani, trupa bucureşteană „ROBIN AND THE BACKSTABBERS„.

*

VdV Foto - 5 - 2013

*

VdV_slider net - 2013

*

Robin and The Backstabbers

*

Mai vin şi trupele bucureştene „COMA” şi „THE AMSTERDAMS” (cu doi bucovineni în componenţă), precum şi timişorenii de la „IMPLANT PENTRU REFUZ„.

*

Coma

*

TheAmsterdams

*

ImplantPentru Refuz

*

Practic, în august 2014, nu vom avea decât trupe mari, cu opere muzicale deja împlinite şi, de aceea, importante, românii luptând, când e vorba de rock, în prima grupă valorică mondială. Şi, cum e şi firesc, nici în acest an nu va lipsi minunata „LUNA AMARĂ„, pentru că, fără această trupă, oricărui festival de muzică rock îi lipseşte… sarea şi piperul.

*

LunaAmara

Echipa de organizatori cuprinde, în calitatea lor de oameni care iubesc rockul, următoarele nume: Ioan Cătălin Nechifor, Constantin-Emil Ursu, Viorel Varvaroi, Mihnea Blidariu, Andi Drăguşanul, Lucian Csibi, Nick Făgădar, Cristi Rangu, Relu Calcea, Doru Octavian Popovici, Tiberiu Cosovan şi, cu voia dumneavoastră, pe umilul scrib al acestor pagini virtuale,

*

Ion DRĂGUŞANUL


Pagina 20 din 24« Prima...10...1819202122...Ultima »