PHOTO ROMANIA | Dragusanul.ro - Part 9

Spaţiul românesc, în acuarelele lui Franz Jaschke

Franz Jaschke: Ansicht der Saline Rhonaszek in der Marmaros

*

„Iconografia mai veche bucovineană nu este prea bogată, mai ales dacă facem abstracţie şi de portrete. Iulius Schubirz, ilustratorul monografiei „Bucovina”, scrisă, la 1845, de Mitropolitul de mai târziu, Teofil Bendella, şi Franz Xaver Knapp, autorul colecţiei de stampe „Bucovina iluminată” (1857), până acu, treceau ca cei dintâi artişti cari au publicat serii mai mari de gravuri cu subiecte bucovinene.

*

O fericită achiziţie, făcută, de curând, de cunoscutul colecţionar cernăuţean Dr. Alexis Zaloziecki ne arată că, 40 ani înaintea lui Knapp, au fost transmise porturi şi peisagii provinciale epocilor viitoare de un alt pictor: Franz Iaschke (N.R.: Numele real era Jaschke, dar păstrăm grafia bucovineană, cea a unei mai corecte pronunţii), şi care a rămas aproape complet uitat de generaţia de astăzi.

*

Franz Jaschke: Csetatjc ein Goldbergwerk ohnweit Abrudbánya in Siebenbürgen

*

Opera este intitulată: „National-Kleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenburgen und der Bukowina, / Costumes nationaux et vues d’Hongrie, de Croatie, d’Esclavonie, de Bannat, de Transilvanie et de Bukowine. / Nact der Natur gezeichnet und gestochen von Franz Iaschke, Wien 1821. Gedruckt bey Anton Strauss, k. k. priv. Buchdrucker”.

*

Franz Jaschke: Demsus Dacisch Römisches Denkmal im Hatzeger Tal in Siebenbürgen

*

Sub gravuri, în număr total de 66, găsim tipărite legende, în două limbi, la stânga nemţeşte, iar la dreapta franţuzeşte, aranjate deci în conformitate cu titlul general.

Un text, inferior, de altfel, ca stil şi documentaţie aceluia care a fost adaos la stampele lui Knapp, ne lămureşte asupra planului acestei lucrări artistice, conceput destul de larg.

*

Franz Jaschke: Ein Bauer aus Bocsko in der Marmaros

*

Franz Iaschke s-a născut la Rosenthal, în Silesia prusiană (Comitatul Glatz), la 1775; data decesului nu-mi este cunoscută (N.R.: 06.11.1842, Viena), el a trăit, însă, încă pe la 1836. Însoţind pe arhiducele Ludovic, unul din cei 11 fraţi ai Împăratului Franz al Austriei, la 1807 şi 1808, într-o călătorie de-a lungul frontierei otomane, iar, la 1810, fiind, de asemenea, tovarăş de călătorie al unui alt frate imperial, al arhiducelui Rainer, prin Bucovina, o parte din Galiţia, Transilvania şi Ungaria de sus, dânsul a desenat acvarelele de cari ne ocupăm.

Arhiducele Ludovic a jucat, mai pe urmă, un rol important în consiliul de regenţă, înfiinţat pe lângă nepotul său, Împăratul Ferdinand, iar Rainer a fost, de la 1814, Vice-Rege al Lombardiei; activitatea politică a amândurora a fost curmată prin revoluţia de la 1848.

*

Franz Jaschke: Ein bewaffneter Plajash aus Siebenbürgen

*

Literatura cu privire la Franz Iaschke cuprinde numai puţine notiţe şi acestea sunt destul de fragmentare.

În anul XII (1821) al revistei „Archiv fur Geographie, Staats und Kriegskunst”, editată, la Viena, de baronul Iosif Hormayr, dăm, la capitolul „Artă”, de un articol nesemnat, reproducând câteva date biografice şi, cu mici corecturi stilistice şi prescurtări, textul ce însoţeşte stampele, excluzând, însă, partea generală, pusă la original, în fruntea fiecărui capitol.

*

Franz Jaschke: Ein Flößer von Körösmezö in der Marmaros

*

„Lexiconul biografic austriac”, de Constant Wurzbach, repetă cele spuse în „Arhiva” lui Hormayr. Mai aflăm doar atât, că Iaschke a pictat şi acvarele cu peisagii din Lombardia şi din Alpi.

Domnul Andrei Veress citează, în volumul II al „Bibliografiei româno-ungare”, la pagina 233, sub. No. 1136, titlul indicat de noi la începutul acestei comunicări, reproducând legendele franceze cu privire la stampele ce se referă la provinciile româneşti şi indicând Muzeul Naţional din Budapesta drept locul unde se găseşte un exemplar al operei (un alt exemplar a fost expus, în rotunda Fundaţiunii universitare Carol I din Bucureşti).

*

Franz Jaschke: Ein Junger Mann von Oberascha in Siebenbürgen

*

Stampele şi, în consecinţă, şi textul sunt împărţite în următoarele capitole: Regatul Ungariei (12 planşe), cuprinzând şi localităţi din Ardeal ca Baia Mare şi Costinii din judeţul Maramureş, Transilvania (12 planşe), Bucovina (9 planşe), Graniţa militară croată (10 planşe), Slavonia (11 planşe), Graniţa bănăţeană, adică cea românească (12 planşe).

O mare parte a cartoanelor lui Iaschke, ce se găsesc în colecţia domnului A. Zaloziecki, provin din proprietatea arhiducelui Frederic, un strănepot al mecenaţilor artistului. E vorba de exemplarul dedicat de pictor unuia dintre anumiţii arhiduci. Afară de albumul gravurilor publicate, care nu e complet, a fost cumpărată, însă, şi o parte din acvarelele originale, ce au servit drept bază reproducerii, precum şi unele acvarele-unicate, rămase nereproduse. Domnul Zaloziecki a mai achiziţionat, ulterior datei când prezenta comunicare a fost cetită la Institut, un alt exemplar complet al gravurilor reproduse” / / Eugen I. Păunel („Codrul Cosminului”, VIII, 1933-1934, Cernăuţi, pp. 419-432).

*

Franz Jaschke: Gegend von Kolumbacz im Banat

Franz Jaschke: Gola Detunata, ein Basaltberg ohnweit Zalathna in Siebenbürgen

Franz Jaschke: Izlas, eine gefährliche Strecke der Donau im Banat

Franz Jaschke: Mädchen aus dem Hatzekertal in Siebenbürgen

Franz Jaschke: Mädchen im Sonntagsputz von Torotzko in Siebenbürgen

Franz Jaschke: Mädchen von Oberascha in Siebenbürgen

Franz Jaschke: Mädchen von Torotzko in Siebenbürgen

Franz Jaschke: Männer aus der Grenze im Banat

Franz Jaschke: Weib von Saska im Banat

Franz Jaschke: Weiber aus der Almasch im Banat

Ansicht des Tals von Wama in der Bukowina, de Franz Jaschke

Ansicht von Szutzawa in der Bukowina, de Franz Jaschke

Bojar von Seret in der Bukowina, de Franz Jaschke

Ein Mann aus der Bukowina, de Franz Jaschke

Mädchen von Jakobeny in der Bukowina, de Franz Jaschke

Philippowanerinnen aus der Bukowina, de Franz Jaschke

Weiber von Jakobeny in der Bukowina, de Franz Jaschke

*


Bucovina în Ősterreich Nationalbibliothek 3

1917: Soldaten beim Kartenspielen Zniatyn

*

O fotografie, cu trei soldaţi bucovineni, jucând cărţi în tranşee, undeva, pe lângă Sniatin, înseamnă, pentru mine, o zguduitoare metaforă a condiţiei umane. Fotografia aceasta îmi pare mult mai importantă decât necunoscutele fotografii cu secvenţe din Putna, Valea Putnei, Vatra Dornei, Neagra, Vatra Moldoviţei, Cârlibaba, Suceava, Rădăuţi şi aşa mai departe, pentru că înseamnă o ciudată sfidare a vremelniciei. De altfel, toate fotografiile pe care le-am aflat în spaţiul virtual al Österreichische Nationalbibliothek asta simbolizează, în primul rând: sfidarea vremelniciei.

*

1880: Bauernhaus in Putna; fofografie de Julius Dutkiewicz

1880: Berg Menchul in Pozorita (Muncel)

1880: Berg Niegry; fotografie de Julius Dutkiewicz

1880: Berg Niegry vom Fluss Bistrița Aurie

1880: Berg Walputna (Stâncile din acuarela lui Knapp)

1880: Berge Adam und Eva von Pozorita

1880: Hardikstall im kk Staatsgestüt Radautz

1880: Kloster Putna; fotografie de Julius Dutkiewicz

1880: Kloster Sucevița; fotografie de Julius Dutkiewicz

1880: Putna; fotografie de Julius Dutkiewicz

1880: Tal bei Putna (deci Dolina din Putna)

1880: Vatra Dornei an der Bistrița Aurie; fotografie de Julius Dutkiewicz

1899: Für einen Rumänenburschen aus der Gegend wahrsagende Zigeunerin; foto Engelbert Richter

1899: Rumänische Knaben beim Ballspiel „de-a mingea”; tablou de Julius Zuber

1915: Ballonkompanie 14 in Doroschoutz

1915: Bohrmaschine in Zastawna

1917: Bekämpfung eines Maschinengewehrs der Sturmpatrouille Zniatyn

1917, Bojan: Untersuchung Spionageverdächtiger

1917: Fotostelle Nummer 3 in Zniatyn

1917: Hochzeit an der Front Wolkowcze

1917: Hundetraingespann Vermutlich Kimplong

1917: Schwerverwundete in der Kirche von Huta Nova

1917: Übergelaufene Russen bei IR 54

*


Bucovina în Ősterreich Nationalbibliothek 2

Burg von Suceawa im Jahr 1536; foto Chrzanowski

*

Bucovina iubea Austria, dar şi Austria iubea Bucovina. Practic, în patrimoniu de memorie austriac, Bucovina ocupă un loc aparte şi doar necunoaşterea limbii germane ne împiedică pe noi, românii, să răzbatem spre stocul uriaş de informaţii care ne privesc. Din fericire, ştim să „citim” fotografii, aşa că tot ne putem face o părere. Deşi, în Biblioteca Naţională a Austriei, „Ősterreich Nationalbibliothek„, zace, precum în uitările noastre tradiţionale, o istorie vie şi clocotitoare.

*

11 Jun 1916: Schwerstverwundete in der Kirche von Huta Nova

1890: Huzulenhaus

1894: Armenisches Wohnhaus in Suceava

1894: Bauern gehen auf den Czernowitzer Wochenmarkt

1894: Huzulenhütte in Rouss pe Boul

1894: Iakobeni, Bauernhaus

1894: Kleinbauernhaus in Horecza

1894: Kleinbauernhaus in Horecza

1894: Kleines deutsches Bauernhaus in Fürstenthal (Voivodeasa)

1894: Rumänisches Bauernhaus aus Watra Moldawitza

1894: Rumänisches Bauernhaus in Unterhorodnik

1894: Ruthenisches Bauernhaus in Strelecki Kut

1896: Wasserweihe zur Jordanfeier

1897: Die armenische Pfarrkirche zum hl Kreuz in Suczawa

1897: Die armenische Wallfahrtskirche Haczgadar bei Suczawa

1897: Huzulin; Foto von Oscar Galter, Radautz

1898: Ruthenin. Bäuerin aus der Pruthgegend

1898, Suczawa: Prozession mit den Reliquien des Heiligen Johannes Novi

1898, Suczawa: Prozession mit den Reliquien des Heiligen Johannes Novi

1899: Berhometh am Sereth; Ruthene

1899: Das gewesene Armenierkloster Zamka bei Suczawa

1899: Huzulengruppe aus Ploska

1899: Huzulinen aus Ploska

1899: Huzulischer Tanz

1899: Lippowanerhaus in Fantana-Alba

1899: Lippowanerinnen in einer Kibitka

1899: Ruthenisches Ehepaar

1899: Zigeunerfamilie aus Vuleva

1914: Flűchtlinge aus der Bukowina am Elektrotrain

1915: Friedhof in Mahala

1915: Stadtansicht von Czernowitz

1917: Alunul, Kote 1653

1917: Gefangene Russen

1917: Grenztunnel der Rollbahnen zw. Bukowina u. Rumänien

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina

1917 nov: Kaiser Karl in Bukowina: Cu „unionistul” mitropolit Repta

1917: Straßenbrücke in Czernowitz

1917: Zigeunerin in Dorna Candrenilor

*


Bucovina în Ősterreichische Nationalbibliothek 1

1894: Altes und neues Huzulenhaus in Russ pe boul

*

Fotografii de vestiții, odinioară, T. Chrzanowski, Erich Kolbenheyer, J. Herman, Julius Dutkiewic, T. Bahrynowicz, Oskar Galter, unele făcute după „scenariile” desenelor lui Julius Zuber sau Hugo Charlemont, au lăsat moștenire românilor o cuprinzătoare iconografie, păstrată cu sfințenie în minunata Bibliotecă Națională a Austriei, Ősterreichische Nationalbibliothek”, din Viena.

*

1894: Deutsches Bauernhaus in Mitoka

1894: Lipoveni

1896: Bäuerin aus dem Bezirk Kotzman

1896: Slowakische Frau aus der Bukowina

1896: Slowakischer Bursch in der Bukowina

1896: Ungarisches Brautpaar aus Hadikfalva

1897: Huzulen vor der Kirche in Ploska

1897: Lippowanerin Frau aus der Bukowina

1897: Wirtshausszene am 18 August 1894 in Ploska

1899: Deutscher Ansiedler aus Itzkany

1899: Rumänen aus der Bukowina

1899: Ruthene

1899: Slowakische Frauen in der Bukowina

1899: Slowakische Volkstypen in der Bukowina

1899: Slowakisches Mädchen aus der Bukowina

1899: Weihnachtspiel „Die Apostel” in der Bukowina

1914: Bojan

1914: Flüchtlinge aus der Bukowina

1914: Franztal in der Bukowina

1914: Stellungen d. freiw. Bukowina Baon

1917: Kirlibaba

*


1865: Transylvania; its products and its people

*

Charles Boner, Transylvania; its products and its people, London, 1865.

*

A wallack woman at Mehadia

Church at Bőlőn

Country House of a hungarian gentleman

Detunata

General view of Schässburg

Gipsy dwellings near Klausenburg

Gipsy group

Mansion at Gernyeszeg

Market Place Schässburg (Sighișoara)

Old Tower in the Castle al Keresd

Road scene, Transylvania

Ruin of Kerzen Abbey

Saxon peasant girl in Sunday dress

Saxon peasantry

Steet in Schässburg

Street in Hermannstadt (Sibiu)

Street in Maros Vásárhely

The „Cetatye”

View of Hermannstadt (Sibiu)

View of the Stronghold at Reps

Wallach Church

Wallack girls near Hermannstadt in holiday dress

*


Pagina 9 din 13« Prima...7891011...Ultima »