Noi regăţenii | Dragusanul.ro - Part 4

Gheoghe Asaki: Zugrăvia în Moldova anului 1847

 

Una dintre primele cronici plastice ale Moldovei, scrisă de Gheorghe Asaki și vizând opera pictorilor Gheorghe Lemeni, originar din Rădăuți, și Baltazar Panaiteanu, amândoi ucenici, în 1847, ai pictorului Ferdinand Piloty din Műnchen (Panaiteanu, trăind, a studiat și la Academia de Arte Frumoase din Műnchen), impresionează prin priceperea cu care Asaki identifică elementele materializate ale discipolilor zugravului Ustachie, primul moldovean care studiase la Academia din Viena, în tentativa românească de reformare a artelor plastice, în sensul contemporaneizării lor europene.

 

 

„Adevăr este că răposatul zugrav Eustatie, care, cu 50 ani mai înainte (deci, pe la anii 1800 – n.n.) se trimisese, cu cheltuiala statului, la Academia de Viena, a reformat ceva în Moldova zugrăvia stilului bisericesc, însă el, afară de talentul său, era mărginit de ideea sus însemnată și unii din cei puțini școleri ai săi, rezemați numai în câte au învățat, au degenerat, am putut zice, chiar și stilul cel vechi. De aceea un rezultat binefăcător a produs clasa zugrăviei la Academia Mihăileană, pentru că în cursul efemer al științei sale, a format doi tineri zugravi compatrioți, chemați a opera reforma cerută în ist ram. Tabloul efectuos a Sfântului Arhanghel Mihail și multe portrete ale celor dintâi persoane ale Moldovei deajuns au încredințat pe public despre talentul însemnat al academicului nostru domnul Gheorghe Lemeni (născut la Rădăuți, în 1813, mort la Suceava, în 1848; infuențat de pictorii-topografi austrieci, care lucrau la Rădăuți, Lemeni a plecat la clasa de pictură a Academiei Mihăilene din Iași, apoi a ucenicit în atelierul lui Ferdinand Piloty din Műnchen, după care a plecat la Academia di San Luca din Roma; după Lemeni au rămas doar câteva portrete și un autoportret – n. n.).

 

 

Doritorii acestei arte frumoase vor avea acum prilej a admira și operele în ulei ale domnului Baltazar Panaiteanu (născut la Burdujani, în 22 aprilie 1816, mort la Iași, în 9 noiembrie 1900; cunoscut drept Gheorghe Panaiteanu-Bardasare; a studiat la Academia Mihăileană, între anii 1835-1840, apoi la Academia de Arte Frumoase din Műnchen), trimise de la Műnchen. Exactitatea sa și gustul s-au admirat în litografiile sale, dar coloritul, acuratețea și armonia penelului său prezic un talent deosebit. Un sihastru, după natură, și portretul unui doctor sunt icoane vii, dar acea care mai mult țintește admirarea privitorului este portretul în mărime naturală a învățatului orientalist Doctor Pruner, acum deodată aflător la Műnchen, dar de 15 ani petrecător în Orient și mai ales la Cairo. Doctorul, în însușime de medic al lui Abas-Pașa, este în costum de Egipet, coloritul pânzei (a cârpei) este adevărat de minune transparent, pielița sa se vede îngrecată de înrâurirea climei africane. Peisajul, de asemene înfățișând țărmul mării, este frumos și cumpănește armonia întregului tablou, care nu numai că seamănă cu originalul, dar chiar domnul Pruner parcă de pe malul Nilului zice: „Vă recomand pe românul de pe malul Moldovei”. Aceste tablouri se pot deodată vedea în cuprinsul caselor Domnului Colonel și Cavaler Doctor Cihak” (Albina românească, Anul XIX, No. 73, duminică 14 septembrie 1847, pp. 303, 304).

 

 

În ultimele rânduri ale numărului de gazetă, se aduce la cunoștință, în regim publicitar, că „astăzi, duminică 17 septembrie 1847, s-a deschis Salonul de Figuri de Ceară în mărime firească. Salonul se află în Ulița-Mare, peste drum de magazinul englezilor”.

 

 

Citind cronica plastică a lui Asaki, din 1847, mă întreb: Câți dintre bucovineni știu că arta plastică moldovenească a început cu un adolescent din Rădăuți, Gheorghe Lemeni, și cu un altul din Burdujeni, Baltazar Panaiteanu?


Noi, moldovenii de la frontiera Bucovinei

Faţă de străbunii mei, moldovenii de la frontiera Bucovinei, sosiţi, pe linie paternă, de la Revcăuţi şi Boian, nu am prea avut ocazia să scriu, şi nici surse de informaţii. E drept că am scris, completând un manuscris al cărturarului Aurel Stanciu, o monografie a satelor comunei Salcea şi o alta a satului natal al lui Vasile Ilie, Rădăuţi-Prut, am translatat în litere latine recensământul lui Rumeanţev, din 1772, pentru judeţul Botoşani, dar toate astea înseamnă prea puţin. Nu e datoria mea să o fac, câtă vreme piatra mormântală a celui mai îndepărtat străbun al meu din Moldova, Nicolae Gâză, împodobită cu un surprinzător blazon (sabia vikingă), mă obligă să-i caut lui antecesorii prin ţinutul Coţmanilor. Dar nu există numai strămoşi şi, mai aproape de noi, străbuni; există şi copilăria mea prin văile şi dealurile Merenilor, prin noroaie şi brume, prin ninsori viscolite şi prin troscotul fascinant al drumeagurilor dintre lanuri şi pajişti. Copilăria fascinată de târgul Burdujenilor, spre care răzbeam, peste deal, sau de Siminicea, cu ruşii ei pricepuţi la meşteşuguri şi la care părinţii mei comandau scoarţe şi macaturi.

Ca să vă închipuiţi nordul Moldovei de dinainte de unire, o să vă prezint, inserate în textele-mărturii care urmează, câteva hărţi, preluate din manualul lui G. T. Buzoianu, Text-Atlas / Judeţul Botoşani / pentru / Clasa II primară urbană şi Divizia II, anul I a şcoalelor rurale, publicat la Bucureşti, Editura Socec, în anii1904-1905.

1890: „Spitalul din Burdujeni. Acest stabiliment de binefacere funcţionează, după cum cunoaşteţi, cu 10 crivate şi administraţia lui este încredinţată unui medic, secondat de un intendent si sub privegherea a doi epitropi, numiţi din localitate, după votul consiliului anterior.

*

Din datele ce mi se prezintă de domnul medic al spitalului, rezultă că, de la 1 ianuarie şi până la jumătatea lunii septembrie 1890, acest mic stabiliment a fost vizitat de 138 suferinzi, şi anume, 8 s-au aflat în căutare, la 1 ianuarie, 130 au intrat în cursul anului; din aceştia, 102 au ieşit vindecaţi, 11 amelioraţi, 12 nevindecaţi, 4 morţi şi 9 rămaşi în spital, bolnavi; cei ce au ieşit amelioraţi şi nevindecaţi au fost atinşi de boli cronice, iar morţii – de tuberculoză şi scrofuloză.

*

Comparând numărul bolnavilor căutaţi în spital, anul acesta, cu acel din anul trecut, găsim un plus de 31 peste acel din an. Consideraţi după sex şi religiune, găsim că bolnavii căutaţi se împart astfel: 71 bărbaţi, 49 femei şi 14 copii, aparţinând toţi religiunii ortodoxe, afară de un catolic, iar după profesiune toţi aparţin clasei agricole şi un număr mic clasei meseriaşilor.

*

Bolile dominante, de care au suferit au fost sifilisul, pelagra şi boli aparţinând operaţiunilor chirurgicale. Medicul, apoi, aplicând dispoziţiunile generale, a dat consultaţiuni zilnice şi ordonanţe gratuite, în afară de spital, la 659 bolnavi” (Monitorul Oficial, No. 209, Marţi 18/30 decembrie 1890, p. 4956).

1889 Prefectura judeţului Botoşani publică, în Monitorul Oficial, un „Tablou de tinerii din judeţul Botoşani care urmează a fi înscrişi pe tabelele de recensământ ale clasei anului 1901 şi care sunt dispăruţi de prin comunele unde s-au născut”. Din aşezările judeţului Suceava de astăzi, lipseau de la domicilii: Sapsa sin Iosub, fiul lui Iosub si al Periţei, Herşcu Henic, fiul lui Iosub si al Reizei, Froim Herlet Cheni, fiul lui Herluţ şi al Rozei, Aurelian Bendu, fiul Ion şi al Soltanel, Morlha sin Zanvel, fiul lui Zanvel al Haiei, Ion Dascălu, fiul lui Gheorghe şi al Domnicăi, Haim Perit sin Moisă şi al Seniei, Moidel sin Strul, fiul lui Strul şi al Golidei, Iţic sin Strul, fiul lui Strul şi al Leiei, Avram sin Altar, fiul lui Altar şi al Hindei, Zisu Aninu, fiul lui Marcu şi al Şeinei, Şaia Iser, fiul lui Benditu şi al Estrei, Avram Herş Meidel, fiul lui Mehal al Tobei (toţi „din comuna Târgu-Burdujeni”), Ciornei Ion, fiul lui Costache şi al Catrinei, Curcă Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Anei, Sandu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al Catrinei, Ciobanu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al Galofiei, Palaghian Manole, fiul lui Ion şi al Galofiei, Paiu Costache, fiul lui Neculai şi al Marandei, Popa Mihaiu, fiul lui Costache şi al Catrinei, Popa Gavril, fiul lui Costache şi al Catrinei, Anuşca Dumitru, fiul lui Neculai şi al Paraschivei, Bidu Ioan, fiul lui Vasile şi al Domnicăi, Bobu Vasile, fiul Mariei, Paroh Neculai, fiul lui Ioan şi al Zamfirei, Manchiţă loan, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, Pricop Ioan, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, Bobu Iordache, fiul lui Tudor şi al Aniţăi, Ciobanu Vasile, fiul lui Lupu şi al Saftei, Spătariu Dumitru, fiul lui Alexe şi al Catincăi, Ionescu Victor, fiul lui Vasile şi al Mariei, Gavriliu Vasile, fiul lui Emanoil şi al Mariei, Spacu Vasile, fiul lui Ion şi al Zoiţei (din satul Burdujeni) Zeilic Iulian, fiul lui Carol şi al Terezei, Herşcu Rivin, fiul lui Sin Herşcu şi al Itei, Lazarovici Gheorghe, fiul lui Vindil şi al Anei, Ionescu Toader, fiul lui Dumitru şi al Elenei, Condriuc Dumitru, fiul lui Dumitru şi al Mariei (din Corni), Pădure Petru, fiul lui Vasile şi al Ilincăi, Popişteanu Gheorghe, fiul lui Vasile şi al Catincăi (din Poiana-Lungă), Popescu Costache, fiul lui Vasile şi al Mariei, Baraş Nahman, fiul lui Zalman şi al Şenibeilei, Sturza Ion, fiul lui Spiridon şi al Ecaterinei, Lumaicu Costache, fiul Anei, Irimia Mihai, fiul lui Costache şi al Savetei, Andrieşi Neculai, fiul lui Ion şi al Mariei (din Salcea), Timofti Costache, fiul lui Alexandru şi al Domnicăi, Horopciuc Ion, fiul lui Dumitru şi al Aniţei, Gheţim Neculai, fiul lui Constantin şi al Irinei, Havriliuc Costache, fiul lui Toader şi al Ioanei, Neamţu Costache, fiul lui Niculae şi al Bălaşei, Barbă-Lată Costache, fiul lui Petrea ţi al Mariei, Rusu Petrea, fiul lui Georghe şi al Mariei, Neamţu Ion, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, Andrei Ion, fiul lui Ilie şi al Paraschivei, Hriţcu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Elisabetei, Daniliuc Dumitru, fiul lui Ion şi al Elenei, Amărinţei Petrea, fiul lui Niculae şi al Domnicăi, Macsim Dumitru, fiul lui Niculae şi al Anei, Boicu Mihai, fiul lui Toader şi al Mariei, Amoaşei Ion, fiul lui Mateiu şi al Paraschivei, Simonovici Moisă, fiul lui Periţi şi al Rifcei, Luchinăsei Dumitru, fiul lui Niculae şi al Ecaterinei, Andrei Dumitru, fiul lui Mihai şi al Dochiţei, Scripcariu Niculae, fiul lui Matache şi al Catrinei, Graur Leizer, fiul lui Şloim şi al Haiei (din Călineşti), Rusu Toader, fiul lui Petrea şi al Irinei, Ioseb Mein, fiul lui Iosub şi al Reizei, Rusu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Dolea Costache, fiul lui Gheorghe şi al Aniţei, A Basenei Costache, fiul lui Ion şi al Mariei, Hânţescu Costache, fiul lui lordache şi al Catincăi, Balan Niculae, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Turtureanu Mandache, fiul lui Vasile şi al Saftei, A Solomei Ion, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Suman Ion, fiul lui Vasile şi al Magdalinei, David Copel, fiul lui David şi al Tobei, A Ciubotăriţei Gheorghe, fiul lui Dumitru şi al Zamfirei, Radiu Vasile, fiul lui Ion şi al Mariei, Cotruţă Ion, fiul lui Iordache şi al Zoiţei, Pădurariu Vasile, fiul lui Dumitru şi al Mariei, Angheluşi Vasile, fiul lui Petre şi al Elenei, Răileanu Dumitru, fiul lui Niculae şi al Dochiţei, Dobrea Dumitru, fiul Elenei, Roscănianu Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Sultanei, Morga Constantin, fiul lui Vasile şi al Mariei, A Ivănesei Dumitru, fiul lui Vasile şi al Mariei, Seniţu Costache, fiul lui Gheorghe şi al Lisavetei, Ivănuţă Vasile, fiul lui Petrea şi al Mariei, Tudorică Gheorghe, fiul lui Iordache şi al Paraschivei, Iacob Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei (din Fântânele), Huludeţ Gheorghe, fiul lui Costache şi al Mariei, Brodnor Petru, fiul lui Iohan şi al Magdalenei, A Orbu Gheorghe, fiul lui Toader şi al Rariţei, Ruganovici Alexe, fiul lui Mihail şi al Sofiei, Meir Iancu, fiul lui Pitic şi al Minţei, Stan Costache, fiul lui Ioan şi al Casandrei, Leibovici Aktăr, fiul lui Strul şi al Malcăi, Aizic Şloim, fiul lui Strul şi al Dvarei, Aizic Altăr, fiul lui Strul şi al Dvarei, Iancovici Calman, fiul lui Calman şi al Ruhlăi, Clain Iosef, fiul lui Rudolf şi al Mariei, Carpinschi Mihaiu, fiul lui Mihaiu şi al Iuliei, Dumitru Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, Moldovanu Petru, fiul Elenei, A Popei Neculai, fiul lui Dumitru şi al Casandrei (din Dumbrăveni), Gavriline Grigore, fiul lui Manoli şi al Mariei, Ungureanu Ioan, fiul lui Gheorghe şi al Victoriei, Ştefănescu Titus, fiul lui Alexandru şi al Eugeniei, Ferariu Gheorghe, fiul lui Anton şi al Ecaterinei, Munteanu Costache, fiul lui Enache şi al Raveicăi, Burăh Calman, fiul lui Avram şi al Ghitlei, Romaşcanu Grigore, fiul lui Sava şi al Elisabetei, Teodor Costache, fiul lui Dumitru şi al Savetei, Fruct Iţic, fiul lui Avram şi al Haiei, Ferariu Andrei, fiul lui Ioan şi al Elenei, Garici Vasile, fiul lui Costache şi al Profirei (din Brehueşti) (Monitorul Oficial, No. 165, Sâmbătă 23 octombrie / 4 noiembrie 1899, pp. 5649, 5650).

1914Fuga autorităţilor austriece din Bucovina. Burdujeni. Astă-noapte au sosit la Burdujeni 96 vagoane austriece, încărcate cu arhiva direcţiunii căilor ferate austriece din Bucovina şi cu bagajele funcţionarilor austrieci din Iţcani. Vagoanele sunt plumbuite. Au mai sosit 15 locomotive. Azi au mai sosit la Burdujeni alte 97 vagoane austriece, dintre care 10 cu cereale, 12 cu diverse lucruri goale (Opinia, Anul X, No. 2269, Sâmbătă 6 septembrie 1914).


Mare bal, în gara din Burdujeni

Faptul divers înseamnă, de cele mai multe ori, informaţie istorică, necesară celor care scriu istoriile unor aşezări, dar şi interesului comunitar, manifestat mai ales prin tentaţii genealogice (căutarea străbunilor). Dar mai există, în relatările unor întâmplări mondene, şi un parfum de epocă, care stârneşte nostalgii care ne înfrumuseţează viaţa. Din toate aceste constatări şi ca finalitate a acestora, vă sugerez să citiţi relatarea din „Albina” lui Spiru Haret, anul al doilea, 1889:

Refugiaţi bucovineni, în Sala de revizie a vămii Burdujeni

În seara zilei de 20 februarie 1899, în gara Burdujeni, s-a dat un concert, cu bal, în folosul cantinelor şcolare, cu ajutorul domnilor Zira şi Saul, absolvenţi ai Conservatorului din Iaşi, ajutaţi de 24 elevi şi eleve ai şcolii din Burdujeni, dirijaţi de către doamna Olimpia Călinescu, învăţătoare. Concertul s-a început prin o cuvântare de ocazie, vorbită de către dirigintele şcolii, C. Călinescu scoţând în relief importanţa şi foloasele cantinelor şcolare. Foloasele obţinute au fost de 400 lei, plus de vreo 200 colectaţi cu o listă de către domnii C. Călinescu şi C. Zambra, şeful gării. Balul s-a urmat până la ora 6, cu o animaţie de nedescris. Cu această ocazie, ca întotdeauna, s-a remarcat o îmbrăţişare adevărat colegială a funcţionarilor gării, datorită, în parte, şi domnilor Zambra, Frăsinescu şi Iordăchescu. Pentru care frumoasă îmbrăţişare s-au adus mulţumirile cuvenite, în numele elevilor şcolii, de către dirigintele Călinescu. Mai mult, domnul Zambra, şeful gării, a luat hotărârea ca, la orice petrecere care se va da în gară,  1/2 să fie în folosul cantinelor şcolare (Albina, Anul II, nr. 27, Duminică 4 aprilie 1899, pp. 857, 858).


Iosif Berman și alți pășitori fără țintă prin viață

Iosif Berman (17 ianuarie 1892, Burdujeni – 17 septembrie 1941, București). Tatăl său participase la Războiul pentru Independență din 1877. A învățat tehnica fotografică de la fotografii din Suceava și din Cernăuți. În 1911, câștiga concursul pentru ocuparea postului de fotograf la „Gazeta ilustrată” (toate fotografiile cu refugiați bucovineni, în Burdujeni și în Mihăileni, de el au fost făcute), apoi a fost fotograf de război la Odessa, în nordul Caucazului și la Novorosiisk, după care, până în 1923, s-a stabilit la Constantinopol, împreună cu soția sa Raisa și cu fetița lor, Luiza, care se născuse printre flăcările revoluției sovietice. A colaborat cu ziarele „Adevărul”, „Dimineața” și „Sportul”, cu Associated Press, Scandinavian Newspaper Press și New York Times, dar și cu publiciști de marcă, precum Geo Bogza, Constantin Mille, Brunea Fox sau cu etnografii Dimitrie Gusti și Constantin Brăiloiu.

Țărani, citind „Dimineața”

 

Iosif Berman s-a născut evreu, dar și român (tatăl său câștigase acest statut, cu arma în mână, la asaltul redutelor din Balcani); prin opera lăsată după sine (eu reproduc doar câteva fotografii), s-a învrednicit cu adevărat la memorie, ceea ce nu se poate spune despre cei mai mulți dintre noi, ceilalți pășitori fără țintă prin viață.

Spre fântână

Sfatul bătrânilor

Constantin Brăiloiu, înregistrând un cimpoier

Echipa de cercetare a profesorului Dimitrie Gusti

Copii, cântând la vioară prin București

Cu steaua, prin București

Intrarea în Piața Bibescu, de pe bulevardul Regina Maria

Irozii, în București

Înmormântare tradițională românească

Marele cutremur din 1940

Mănăstirea

Moș cu gâște

O lecție de muzică pentru copiii de la țară

Păstorii

Praznic la mănăstire

Prichindei, la urat prin București

*


Străbunii regăţeni, din coasta Bucovinei

Toţi pasionaţii de istoria localităţii natale ştiu că informaţiile care ţin de istoria recentă sunt cele mai greu de găsit. Tocmai de asta, majoritatea monografiilor trec în fugă peste anii 1890-1960, deşi informaţiile din acea perioadă stau sub nasul nostru, fără să le vedem- E drept, trebuie să ştii să cauţi şi ce cauţi. Tocmai de asta, înfiinţând rubrica „Noi, regăţenii”, voi începe să răspândesc informaţii, până ce voi simţi că şi alţii desluşesc potecile şi vor putea călători singuri.

Prefectura judeţului Botoşani

*

Tablou de tinerii din judeţul Botoşani

care urmează a fi înscrişi pe tabelele de

recensământ ale clasei anului 1901

şi care sunt dispăruţi de prin comunele unde s-au născut

*

Sapsa sin Iosub, fiul lui Iosub şi al Peritei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Herşcu Henic, fiul lui Iosub şi al Reizei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Froim Herlet Cheni, fiul lui Herluţ şi al Rozei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Aurelian Bendu, fiul lui Ioan şi al Soltanei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Morlha sin Zanvel, fiul lui Zanvel al şi Haiei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Ioan Dascălu, fiul lui Gheorghe şi al Domnicăi, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Haim Perit sin Moisă, fiul lui Moisă şi al Seniei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Moidel sin Strul, fiul lui Strul şi al Golidei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Iţic sin Strul, fiul lui Strul şi al Leiel, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Avram sin Altăr, fiul lui Altăr şi al Hindei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Zisu Aninu, fiul lui Marcu şi al Şeinei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Şaia Iser, fiul lui Benditu şi al Estrei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Avram Herş Meidel, fiul lui Mehal şi al Tobei, din comuna Târgu Burdujeni, plasa Siret.

Zeilic Iulian, fiul lui Carol şi al Terezei, din comuna Corni, plasa Siret.

Herşcu Rivin, fiul lui Sin Herşcu şi al Itei, din comuna Corni, plasa Siret.

Lazarovici Gheorghe, fiul lui Vindil şi al Anei, din comuna Corni, plasa Siret.

Ionescu Toader, fiul lui Dumitru şi al Elenei, din comuna Corni, plasa Siret.

Condriuc Dumitru, fiul lui Dumitru şi al Mariei, din comuna Corni, plasa Siret.

Pădure Petru, fiul lui Vasile şi al Ilincăi, din comuna Poiana Lungă (Adâncata – n. n.), plasa Siret.

Popişteanu Gheorghe, fiul lui Vasile şi al Catinchi, din comuna Poiana Lungă, plasa Siret.

Popescu Costache, fiul lui Vasile şi al Mariei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Baraş Nahman, fiul lui Zalman şi al Şenibeilei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Sturda Ioan, fiul lui Spiridon şi al Ecaterinei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Lumaicu Costache, fiul Anei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Irimia Mihai, fiul lui Costache şi al Savetei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Andrieşi Neculai, fiul lui Ioan şi al Mariei, din comuna Salcea, plasa Siret.

Thefordoschi Gheorghe, fiul lui Ioan şi al Paraschivei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Timofti Costache, fiul lui Alexandru şi al Domnicăi, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Horopciuc Ioan, fiul lui Dumitru şi al Aniţei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Gheţim Neculai, fiul lui Constantin şi al Irinei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Havriliuc Costache, fiul lui Toder şi al Ioanei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Neamţu Costache, fiul lui Niculae şi al Bălaşei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Barbă-Lată Costache, fiul lui Petrea şi al Mariei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Rusu Petrea, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Neamţu Ion, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Andrei Ion, fiul lui Ilie şi al Paraschivei, din comuna Călineşti, plasa Sitet.

Hriţcu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Elisabetei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Daniliuc Dumitru, fiul lui Ion si al Elenei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Amăriuţei Petrea, fiul lui Niculae şi Domnicăi, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Macsim Dumitru, fiul lui Niculae şi al Anei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Boicu Mihai, fiul lui Toader şi al Mariei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Amoaşei Ion, fiul lui Mateiu şi al Paraschivei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Simonovici Moisă, fiul lui Periţi şi al Rifcei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Luchinăsei Dumitru, fiul lui Niculae şi al Ecaterinei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Andrei Dumitru, fiul lui Mihai şi al Dochiţei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Scripcariu Niculae, fiul lui Matache şi al Catrinei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Graur Leizer, fiul lui Şloim şi al Haiei, din comuna Călineşti, plasa Siret.

Rusu Toader, fiul lui Petrea şi al Irinei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Ioseb Mein, fiul lui Iosub şi al Reizei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Rusu Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Dolea Costache, fiul lui Gheorghe şi al Aniţei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

A Basenei Costache, fiul lui Ion şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Hântescu Costache, fiul lui Iordache şi al Catincăi, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Balan Niculae, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Turtureanu Mandache, fiul lui Vasile şi al Saftei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

A Solomei Ion, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Suman Ion, fiul lui Vasile şi al Magdalinei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

David Copel, fiul lui David şi al Tobei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

A Ciubotăriţei Gheorghe, fiul lui Dumitru şi al Zamfirei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Radiu Vasile, fiul lui Ion şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Cotruţă Ion, fiul lui Iordache şi al Zoiţei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Pădurariu Vasile, fiul lui Dumitru şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Angheluşi Vasile, fiul lui Petre şi al Elenei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Răileanu Dumitru, fiul lui Niculae şi al Dochiţei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Dobrea Dumitru, fiul Elenei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Roscănianu Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Sultanei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Morga Constantin, fiul lui Vasile şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

A Ivănesei Dumitru, fiul lui Vasile şi al Mariei, din comuna Fântânelele, plasa Siret.

Seniţu Costache, fiul lui Gheorghe şi al Lisavetei, din comuna Fântânelele, plasa Siret.

Ivănuţă Vasile, fiul lui Petrea şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siretu.

Tudorică Gheorghe, fiul lui Iordache şi al Paraschivei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Iacob Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Fântânele, plasa Siret.

Ciornei Ioan, fiul lui Costache şi al Catrinei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Curcă Vasile, fiul lui Gheorghe şi al Anei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Sandu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al Catrinei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Ciobanu Gheorghe, fiul lui Neculai şi al Galofiei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Palaghian Manole, fiul lui Ioan şi al Galofiei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Paiu Costache, fiul lui Neculai şi al Marandei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Popa Mihaiu, fiul lui Costache şi al Catrinei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Popa Gavril, fiul lui Costache şi al Catrinei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Anuşca Dumitru, fiul lui Neculai şi al Paraschivei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Bidu Ioan, fiul lui Vasile şi al Domnicăi, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Bobu Vasile, fiul Mariei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Paroh Neculai, fiul lui Ioan şi al Zamfirei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Manchiţă Ioan, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Pricop Ioan, fiul lui Gheorghe şi al Elenei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Bobu Iordache, fiul lui Tudor şi al Aniţăi, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Ciobanu Vasile, fiul lui Lupu şi al Saftei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Spătariu Dumitru, fiul lui Alexe şi al Catincăi, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Ionescu Victor, fiul lui Vasile şi al Mariei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Gavriliu Vasile, fiul lui Emanoil şi al Mariei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Spacu Vasile, fiul lui Ion şi al Zoiţei, din satul Burdujeni, plasa Siret.

Casapu Şloim, fiul luI Leiba şi al Estrei, din comuna Târgu Bucecea, plasa Siret.

Graur Iosub, fiul lui Volf şi al Reizei, din comuna Târgu Bucecea, plasa Siret.â

Leizer Haim, fiul lui Moscu si al Basiei, din comuna Târgu Bucecea, plasa Siret.

Sârbu Mihaiu, fiul lui Ioan şi al Catincăi, din comuna Târgu Bucecea, plasa Siret.

Avramovici Şloim, fiul lui Iţic şi al Hesiei Etla, din comuna Târgu Bucecea, plasa Siret.

Huludeţ Gheorghe, fiul lui Costache şi al Mariei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Brodnor Petru, fiul lui Iohan şi al Magdalenei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

A Orbu Gheorghe, fiul lui Toader şi al Rariţei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Ruganovici Alexe, fiul lui Mihail şi al Sofiei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Meir Iancu, fiul lui Pitic şi al Minţei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Stan Costache, fiul lui Ion şi al Casandrei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Leibovici Altăr, fiul lui Strul şi al Malcăi, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Aizic Şloim, fiul lui Strul şi al Dvarei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Aizic Altăr, fiul lui Strul şi al Dvarei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Iancovici Calman, fiul lui Calman şi al Ruhlăi, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Clain Iosef, fiul lui Rudolf şi al Mariei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Carpinschi Mihaiu, fiul Iuliei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Dumitru Gheorghe, fiul lui Gheorghe şi al Mariei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Moldovanu Petru, fiul Elenei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

A Popei Neculai, fiul lui Dumitru şi al Casandrei, din comuna Dumbrăveni, plasa Siret.

Gavriline Grigore, fiul lui Manoli şi al Mariei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Ungureanu Ion, fiul lui Gheorghe şi al Victoriei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Ştefănescu Titus, fiul lui Alexandru şi al Eugeniei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Ferariu Gheorghe, fiul lui Anton şi al Ecaterinei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Munteanu Costache, fiul lui Enache şi al Raveicăi, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Burăh Calman, fiul Avram şi al Ghitlei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Romaşcanu Grigore, fiul lui Sava şi al Elisabetei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Teodor Costache, fiul lui Dumitru şi al Savetei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Fruct Iţic, fiul lui Avram şi al Haiei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Ferariu Andrei, fiul lui Ioan şi al Elenei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Garici Vasile, fiul lui Costache şi al Profirei, din comuna Brehueşti, plasa Siret.

Andriescu Gheorghe, fiul lui Neculal şi al Anicăi, din comuna Tudora, plasa Siret.

Pandeli Vasile, fiul lui Margian şi al Anicăi, din comuna Tudora, plasa Siret.

Ceornei Gheorghe, fiul lui Iordache şi al Catrinei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Luchian Neculai, fiul natural al Nastasiei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Motrine Costache, fiul lui Iordache şi al Catrinei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Crâşmariu Petrea, fiul lui Costache şi al Mariei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Iacob Dumitru, fiul lui Toder şi al Ruxandei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Botanu Gheorghe, fiul lui Vasileşi al  Anicăi, din comuna Tudora, plasa Siret.

Todirică Vasile, fiul lui Anania şi al Ruxandei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Dorofteiu Neculai, fiul lui Iordache şi al Soltanei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Huţanu Dumitru, fiul lui Gheorghe şi al Nastasiei, din comuna Tudora, plasa Siret.

Pădurariu Neculai, fiul lui Iordache şi al Catrinei, din comuna Tudora, plasa Siret.

*

(Monitorul Oficial al României, No. 165, sâmbătă 23 octombrie / 4 noiembrie 1899, pp. 5649-5651).


Pagina 4 din 512345