MOLDOVENII recenzaţi la 1770 | Dragusanul.ro - Part 15

Sate botoşănene din judeţul Iaşi, la 1774

Trei sate şi două câşle (un fel de tabere de vară pentru creşterea animalelor, deci mai mult decât stâni) sunt greu de identificat, aflându-se, astăzi, după câte se pare, în judeţul Iaşi. Aceste ultime cinci aşezări din Ţinutul Botoşanilor, pe care le presupun a fi fost în actualul judeţ Iaşi, sunt Budeştii, Bivolari, Iugani, Câşla lui Bogdan Cămănăcianul şi Câşla lui Andronic.

*

Budeştii

*

Toată suma caselor: 61

Scădere rufeturile, însă: 25

3 femei sărace

16 slugi, argaţi i păstori a dumisale vătavului Şerban Canano

3 preoţi i dascăli

1 mazil

2 ţigani

Rămân birnici: 38

*

Birnici:

*

Chirilă Borbos

Ştefan Lazor

Toader Roşca

Măteiu, rus

Miron sin (fiu) vădanii

Toader, ciunt de o mână

Sava zet (al) ungurian

Georgiţă Orăşanu

Zaharia Amorţitul

Eftimie Şălma, slab

Vasile zet Chirsin

Andrei brat (frate) Sava

Dumitru, bătrân, slab

Todosii zet Grigoraş

Chirilă sin Gavriloai

Ion ci şede cu Ştefan Lazor

Ştefan Orăşean

Georgie

Grigoraş Dumitru, şchiop

Ion Lazu, vornic

Costandin sin Dumitru

Georgie zet babei

Andreiaş Miche

Petre Bărbosul

Pavel, rus

Mihaiu, rus

Ion Păstrăvan, slab

Gavril, rus ot (de la) preot

Grigoraş Prisăcăran

Sava cumnat lui Grigoraş

Toader Surdul

Toader Ţucă

Iordachi Băncilă

Ion Ţucă

Constandin zet butnar

Toader brat Bărbos, holtei

*

Femei sărace:

*

Iliana Alecsoai

Ioana Sănăgiasă

Cristina Dămieniasă

*

Slugi, argaţi, păstori ai dumisale Ştefan Cavano, vătav:

*

Ion, ungurian, slugă

Ioniţă, ciobotar, slugă

Todosii Hariga, herghelegiu

Ene, slugă

Ursul, puşcaş, slugă

Onofrei, plugar

Luca, cioban

Simion cumnat Ursului, cioban

Todosii Vântul, slugă

Pintilie Cănilă, slugă

Ursul Chersin, slugă

Dănilă, cojocar

Petre, croitor

Ştefan Hoga, herghelegiu

*

Rufeturi:

*

Preotul Gavril

Dănilă, diacon

Georgie, dascăl, holtei

*

Georgie Calo, mazil, priş ot Hârlău

*

Vasile, ţigan

Toader, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 532 şi 533

*

Bivolari

*

Toată suma caselor: 4

Scădere rufeturile, însă: 4

1 mazil

2 argaţi a mazilului

1 ţigan

*

Georgie Gore, mazil priş ot Suceavă

*

Vasile, argat lui

Lupaşco, cioban

 

Dragomir, ţigan

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 533

*

Câşla lui Bogdan Cămănăcianul, armaş din ţara leşască ot Ştubieni

*

Toată suma caselor: 9

Scădere rufeturile, însă: 9

1 arman

8 câşlari, herghelegii, haidăi, oameni străini

*

Bogdan Cămănăcian, arman

*

Câşlari:

 

Ivan Şafar

Luca Şafar

Petre, herghelegiu

Ursul, haidău

Blajin Mazur, haidău

Vasile, rus, văcar

Martin Mazur, bucătar

Mihai Mazur, crâşmar

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 533

*

Câşla lui Andronic, arman ot Tesminil, pe moşie Joldeştii

*

Toată suma caselor: 3

Scădere rufeturile, însă: 3

1 arman

2 câşlari cu herghelegiu

*

Andronic, arman

*

Câşlari:

 

Pavăl, rus, câşlar

Stahei Mazur, herghelegiu

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 533 şi 534

*

Iuganii

*

Toată suma caselor: 3

Scădere rufeturile, însă: 3

2 ruptaşi

1 femeie săracă

*

Ursul Cozmulici, ruptaş ce slujeşte la Botoşani

Ion, brat (frate) lui, ruptaş

 

Dochiţa, soră lui, săracă

 

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 534


Cucutenii lui Andrieş – Botoşani, la 1774

 

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Cucutenii dumisale jitnicerului Ioniţă Andrieş

*

Toată suma caselor: 67

Scădere rufeturile, însă: 67

41 podari ce slujesc la podul Ştefăneşti

10 scutelnici ai domniei sale jitnicerului Ioniţă Andrieş

4 femei sărace

2 preoţi i dascăli

2 slugi dumisale jitnicerului

8 ţigani

*

Ce slujesc la podul Ştefăneşti:

*

Andrei Cănilă, vornic

Condrat, vătăman

Sandul, muntian

Andrei Păucă

Constandin Obadă

Ioniţă Hucian

Costandin Nepotul

Dumitraşco zet (al) Dumitraşco

Lupul Ciocoiu

Mihaiu, rus

Grigori Tătaru

Ion Cănilă

Ion Daniş

Neculai Lazu

Neculai Păsat

Andrei Căzacu

Neculai Gârmăţ

Vasile Căzacu

Ion Căzacu

Toderică, olar

Ştefan, olar

Macovei, văcar

Grigorie Torcăş

Toader zet pescar

Grigori Bolocan

Vasile, silitrar

Costandin, crâşmar

Toader Lazor

Macovei, prisăcar

Irimie, prisăcar

Grigorie, bârsan

Ion Borşu

Pălade, pescar

Dediul

Vasile, olar

Iacob

Acsintie cumnat căzacului

Toader, ciobotar

Ion, bucătar

Sava Vârlan, slab

*

Scutelnicii dumisale jitnicerului Ioniţă Andrieş:

*

Petre, pescar

Bihălachi Borşu

Ion, herghelegiu

Vasile Brânză

Vasile Antohi

Toader, chelar

Gavril Drume

Pavăl zet Borşu

Toader Chiper

Ion, crâşmar

*

Femei sărace:

*

Nastasie Toderiasă

Catrina Rusoai

Dochiţa, săracă

Lupa Ţunculiasă

*

Rufeturi:

*

Preotul Costandin

Enachi, dascăl

*

Luka, sluga dumisale jitnicerului

Costandin, herghelegiu

*

Ţiganii dumisale jitnicerului:

*

Ion

Pentelie

Ilie, bucătar

Toader Lupu

Costandin

Toader

Gavril

Toader

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 531 şi 532


Cucutenii lui Pelin – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Cucutenii lui Pelin

*

Toată suma caselor: 29

Scădere rufeturile, însă: 29

15 poştaşi daţi ajutor la poşta Ştefăneşti

1 femeie săracă

1 mazil

2 ruptaşi

2 preoţi i dascăli

1 jidov

1 maziliţă săracă

6 argaţi i păstori ai Aniţii Pelinoai, maziliţă săracă

*

Ce sunt daţi ajutor la poşta Ştefăneşti:

*

Sandul Pelin

Vasile, olar

Irimie

Nichita sin (fiu) Mihăilă

Vasile sin Ionaşco

Ursachi sin Pavăloai

Lupul sin Simion, bolnav de un an

Mihălachi Orbuţ

Necula Tufică

Dumitraşco Tricolici

Andronachi

Loghin sin Ghenoai

Lupul cumnat Moisii

Dumitrul, sârbul

Andronachi sin olar

*

Femei sărace:

*

Iliana, săracă, vădană

Aniţa Pelinoai, maziliţă, săracă

*

Rufeturi:

*

Ilie, nepot lui Pelin, mazil

Mihălachi, cojocar, ruptaş

Toader sin lui, ruptaş

 

Jidov: Isac

*

Argaţii Aniţii Pelinoai:

*

Ion, dejmaş

Lupul Vechiu

Georgie Amorţit

Pricopii, argat

Vasile sin Avramii

Vasile sin Lunganii

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 531


Bârsăneşti – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Bârsăneştii

*

Toată suma caselor: 33

Scădere rufeturile, însă: 33

26 poştaşi daţi ajutor la poşta Ştefăneşti

2 femei sărace

1 mazil

2 preoţi i dascăli

2 argaţi ai mazilului

*

Ce sunt daţi ajutor de slujesc la poşta Ştefăneşti:

*

Georgie a Negroai

Grigoraş Gagos

Ignat Ciupercă

Mihăilă

Ion a Lucăi

Eftimie, cojocar

Toader a Sandei

Georgiţă sin (fiu) Vasile Ciupercă

Toader, călăraş

Ilie sin Negroai

Grigoraş Mustaţă

Moisa nepot lui Mustaţă

Nichita Zănoagă

Andrei, puşcaş, bătrân, slab

Toader Murgoci, obidnic

Ion, rus

Gavril Luca

Cârste zet (al) Mustaţă

Ştefan, slab

Ion sin prisăcar

Vasile, crâşmar

Ioniţă, vătăman

Ion brat (frate) Georgie

Ion Chepte, holtei cu mamă

Grigoraş sin Mustaţă

Romaşco, holtei cu mamă

*

Femei sărace:

*

Nastasia, ruscă

Ioana Cheşculiasă

*

Rufeturi:

*

Lupul, vătav, mazil

 

Preotul Grigore

Ion, dascăl

 

Mihălachi, liah, argat vătavului Lupul

Vasile tij (la fel) argat

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, pp. 530 şi 531


Băbiceni, Durneşti – Botoşani, la 1774

Ţinutul Dorohoiului

22 iunie 1774

Ocolul Başeului

*

Băbiceni

*

Toată suma caselor: 22

Scădere rufeturile, însă: 11

3 slugi a lui Ioniţă Ciudin, căpitan

4 scutelnici tij (la fel)

4 femei sărace

Rămân birnici: 11

*

Birnici:

*

Lupul Pleşca

Pavăl

Toader Sofian

Tănasii, scripcar

Alecsa, rus

Iordachi

Istrate Furtună ot (din) Suciavă

Irimie, văcar

Grigoraş, rus

Gavril, brat (frate) lui

Vasile, muntian

*

Scutelnicii dumisale Ioniţă Ciudin fost mare căpitan:

*

Gavril, muntian

Ştefan, herghelegiu

Andrei, argat

Ştefan, herghelegiu

*

Femei sărace:

*

Marie, săracă

Marie, săracă

Ştefana, săracă

Aniţa, săracă

*

Rufeturi:

*

Lupaşco, sluga dumisale căpitanului

Dumitraşco, jidov botezat, slugă

Ioniţă, slugă

*

ACAD. ŞT. RSS MOLD., Moldova în epoca feudalismului, VII, I, Chişinău 1975, p. 530


Pagina 15 din 35« Prima...10...1314151617...2030...Ultima »