Jurnalism | Dragusanul.ro - Part 19

Recunosc: sunt furios!

 

Petru Muşat, ctitorul renăscutului Roman Istrati

Nu a fost o surpriză pentru mine să aflu, astăzi, că diriguitorii culturii sucevene au fost retrogradaţi: nu mai ling clanţa uşii lui Gheorghe Flutur, ci, împărţiţi pe clanţe, pe cele ale uşilor neangajatului C. J. Suceava, ci al lui Gheorghe Flutur personal, Nicolae Barbă, şi pe cea a visepreşedintelui Gheorghe Niţă, despre care începusem să am o părere bună, dar se vede treaba că mereu mă înşel în privinţa oamenilor. Ei, iar în timpul acestei retrogradări lingvisto-limbistice, diriguitorii culturii sucevene au adus vorba şi despre pledoaria mea, depusă în scris la Centrul Cultural „Bucovina”, pentru acordarea „Premiului Eminescu”, post-mortem, poetului Roman Istrati; argumentele au fost multe şi greu de dărâmat, dar stăpânii clanţelor au decizia banilor (de parcă i-ar fi adus de la mumele lor de acasă) şi, prin urmare, ei fac legea. Nu caută niciodată soluţii, fac doar legea. În fond, cum să cheltui nişte firfirici şi pentru a cinsti memoria unui poet înnăscut şi cărturar pe măsură, când poţi cheltui purcoaie de parale grele pentru fierăraie inutilă şi mochete noi, pe care ăştia le schimbă mai des des decât mine şosetele? Şi nu doar acum, ci în fiecare an. Pentru că se fac economii mari de la „acţiuni”, iar în final de an bugetar trebuie spulberaţi banii pe ceva, nu?

 

Când am primit vestea că Barbă şi Niţă au hotărât că Roman Istrati nu poate primi „Premiul Eminescu”, pentru că nu vor muşchii lor decizionali, tocmai culesesem primul poem, din cele câteva sute, pe care mi le-a trimis Romi şi cugetam că trebuie să-i scot opera lirică la iveală în mai multe cărţi distincte, pentru că, dacă adun toate poeziile între doar două coperte, rămâne bietul Roman Istrati cu aparenţa autoratului pentru doar două cărţi de poezie, deşi diversitatea temelor şi a abordărilor stilistice, într-o tehnică discursivă pe care văd că el deja a stabilit-o, conturează măcar cinci plachete distincte. Aşa că vestea proastă m-a cam lăsat rece. În fond, un poet nu depinde de torţionarii de clipe, ci de propria-i creaţie. Nu o diplomă „Eminescu” (Eminescu nu a avut niciuna) îl va face pe Roman Istrati altceva decât ceea ce este cu adevărat. În schimb, premiul în bani ar putea salva o construcţie culturală excelent premeditată de Roman Istrati, care, în testamentul pe care îl am în copie, se dovedeşte a fi pe atât de organizat şi de lucid în veşnicie, pe cât de împrăştiat şi de băncos era în efemeritate. Executorul testamentar fusese însărcinat să-i vândă tablourile pentru a achita datoriile făcute cu spitalizările şi cu înmormântarea, dar şi cu cheltuielile pentru punerea efectivă în practică a programului cultural conceput de el. Dar cine cumpără tablouri? Nimeni. Iar de un premiu, care să salveze lucidele premeditări culturale ale poetului Roman Istrati, nu poate fi vorba, când Barbă şi Niţă ordonă altfel şi viceversa (sic! pe ei!).

Roman Istrati

 

Dar fii pe pace, Romi! Avea Gheorghe Flutur o vorbă: că eu aş fi aidoma unei pume, care dispare şi îţi sare în grumaz când ţi-e lumea mai dragă şi nu te mai aştepţi la aşaceva. Aşa e, prietene, şi nu rămân niciodată dator. Nici în bine, nici în rău. Fii pe pace, cărţile tale au să apară, iar construcţia culturală premeditată de tine va prinde viaţă, chiar dacă mi-o fi ursit să te urmez între timp. În fond, sufletul meu s-a născut în mai multe trupuri.


Bucovina din desenele lui Karl A. Romstorfer

Karl Adolf Romstorfer

Pentru că în 1904 urmau să se comemoreze patru veacuri de la plecarea lui Ştefan cel Mare şi Sfânt al Moldovei, un arhitect vienez, pe nume Karol Adolf Romstorfer, a sosit în Bucovina, cu vreo 15 ani înainte de evenimentul de căpătâi al românilor şi, după ce a cercetat cu migală ruinele voievodale ale nordului moldav, făcând schiţe şi calculând costurile scoaterii de sub pământ a Cetăţii Sucevei, refacerii bisericilor Mirăuţi, Putna, Solca şi repararea celorlalte, a început să cerşească bani de pe la autorităţile vieneze şi bucovinene, cu gândul de a reda Bucovinei lăcaşurile domneşti de odinioară. Îşi găsise, în Suceava, un aliat entuziast, în persoana ctitorului modernităţii Sucevei, primarul Franz Ritter Des Loges, şi purcese nemţeşte la treabă, pentru că, prin 1892, încă nu se născuse strategia culturală de tip „Barb, ruf die Bauern in der Stadt an und lass sie spielen!” („Barbă, cheamă ţăranii în oraş şi pune-i să joace!”).

*

Studiile şi desenele lui Karl A. Romstorfer au fost publicate în Mittheilungen der Kaiserl. königl. Central-commission zur erforschung und erhaltung der baudenkmaledin Viena, începând cu anul 1892, când prezenta primele planuri tipice de biserici voievodale, dar şi în Jahrbuch des Bukowiner Landes-museums, publicaţie cernăuţeană, pe care o edita, începând cu anul 1893, împreună cu E. Maximowicz, A. Mikulicz şi J. Polek.

*

Studiile menite să atragă o simpatie eficientă şi efectivă faţă de patrimoniul medieval moldovenesc din Bucovina apăreau sub titlul „Die Kirchenbauten in der Bukowina” şi erau semnate „Romstorfer, Karl A., Conservator”. Atât. Simplu. Eficient, pentru că, în mai puţin de un deceniu, bravul arhitect vienez, căruia românimea patriotardă îi tot întoarce spatele, ne-a oferit tot ceea ce mai avem şi cu care ne fălim româneşte, fără habar de merite şi de recunoştinţă. Sper să puteţi intui ce volum uriaş de muncă şi cât sacrificiu pentru memoria românească stau în spatele următoarelor desene:

 

Franz Ritter Des Loges

*


Glorie eternă oportunismului bucovinean!

*

Trecând, din întâmplare, prin jalnica periferie spirituală a centrului Sucevei, am dat cu ochii de mincinoasa memorie, prin care oportunismul bucovinean izbuteşte să se înveşnicească. Pe frontispiciul Casei de Cultură, tronează, sub sigla Centenarului Unirii, Iancu Flondor, generalul Iacob Zadik, udeşteanul Eusebie Popovici şi Ion I. Nistor, trei dintre ei, primii, foarte potriviţi decorului „sărbătoresc” dintre tarabele cu trascăuri fierte, haleală colbuită tradiţional şi chiciuri artizanale.

*

Iancu Flondor nu şi-a dorit Unirea, foarte curând după aceea trăgându-şi un glonţ în cap, imediat după patriotica declamare: „Mare greşeală am făcut că am acceptat Unirea cu România”. La întreg bâlciul cernăuţean a participat, de nevoie, cu pistolul lui George Tofan înfipt în coaste, Tofan scrâşnind printre dinţi: „Ori citeşti hotărârea, ori te fac martir şi o citesc eu!”. Proclamaţia Unirii, scrisă de Dimitrie Marmeliuc, în hotelul „Pajura Neagră” şi corectată de Ion I. Nistor, a fost citită de decanul de vârstă Dionisie Beja. Pentru Marmeliuc, Erou de la Mărăşeşti, decorat de Regele Ferdinand, pe patul de spital, după ce fusese rănit în bătălie, şi făptuitor real al Unirii, nu s-a găsit un loc pe frontispiciu, pentru că omul acesta, mare cărturar – printre altele, a luptat pentru Întregirea Neamului şi a fost la câţiva centimetri ai traiectoriei glonţului de sacrificiul suprem pentru Neam şi Ţară.

*

Generalul Iacob Zadik i-a interzis maiorului Anton Ionescu să intre în Suceava, împreună cu grănicerii din subordine, iar atunci când generalul Coandă – tatăl savantului de mai târziu – a intervenit direct, i-a zis maiorului care nu încape pe frontispiciul prefăcătoriei sucevene: „Măi băiete, dacă iese prost, răspunzi; dacă iese bine, mai vedem…”.

*

Profesoraşul  udeştean Eusebie Popovici, autor al unei monografii a Udeştilor, a izbutit, în o lună şi ceva de zile, să cânte cu corul gimnaziului, înflăcărat de acelaşi entuziasm patriotic de nedescris, imnul imperial austriac, imnul ţarist, imnul regatului românesc şi iar imnul austriac. Zărindu-l pe Anton Ionescu, cu grănicerii lui, în parcul de lângă biserica catolică, l-a salutat rece, nemulţumit. Faţă de cei câţiva români bucovineni, care au trecut graniţa şi s-au înrolat în Armata Română, a luat mereu atitudine, solicitând pedeapsa cu spânzurătoarea pentru „trădătorii” Ion Grămadă, Dimitrie Marmeliuc, Alexandru Bocăneţu, Aurel Morariu, Ion I. Nistor, George Tofan.

*

Ion I. Nistor, figură emblematică a spiritualităţii bucovinene şi apropiat al lui Nicolae Iorga, a făcut parte, împreună cu George Tofan, din serviciul secret al Armatei Române, condus de generalul Iliescu. A slujit, într-adevăr, Unirea Neamului Românesc, fiind încarcerat, la vremea vremii, în cumplita închisoare din Sighetul Marmaţiei, apoi, la senectute, zvârlit într-o mansardă bucureşteană, unde a şi murit. Mă mir că a fost pus pe frontispiciul talciocului de haleală şi trascăuri bucovinene, pentru că nu merita o astfel de insultă. Dar dacă asta e voinţa cârmacilor de astăzi…


Cu Zicălaşii, colindând în Muzeul Bucovinei

După încă o repetiţie „cap-coadă”, făcută în sala de clasă a profesorului Petru Oloieru, fără Ionuţ Chitic – învoit pentru o problemă personală, „Zicălaşii” s-au îndreptat spre Muzeul Bucovinei, unde, odată cu noi, veneau colindători de prin Straja, Moldoviţa şi Calafindeşti (dacă nu mă înşel, şi din Mălini). Pentru mine, repetiţiile acestea echivalează cu nişte iniţieri, iar proba tocmai i-o dădusem „starostelui” Petrică Oloieru, când, neştiind încă numele satului său de baştină, de prin ţinutul Hotinului, i-am zis că a fost întemeiat de un răzeş vasluian. Intuisem bine, iar când Nechifor vătăman de Vaslui a fost indicat de documente drept protopărintele Cotiujenilor, Petrică mi-a cerut explicaţii pentru intuiţie, iar răspunsul a fost unul… folcloric: „Simplu, numai voi şi vasluienii aţi avut brâul „Ostropăţul”, ceea ce probează o rădăcină comună, brâul acesta fiind în mare vogă până în perioada lui Dimitrie Cantemir”.

Practic, noul concert al „Zicălaşilor” nu este chiar un concert, în sensul că nu ne topim pentru satisfacerea plăcerilor publicului, ci pentru retrezirea la viaţă a cântecelor străbunilor, pe care le interpretăm exact aşa cum au fost notate cândva. Niciodată nu reluăm un concert: îl cântăm, Lucian Căluşeriu, Gabriel Sandu sau Dănuţ Lungu îl filmează, editează, apoi filmul şi în postează pe net. Cine are chef, ascultă melodiile de odinioară; cine nu, nu. Nici o pagubă, pentru că nouă nu ne aparţine nimic altceva decât clipita în care ne-am auzit străbunii şi le-am prelungit şoaptele tânguioase, prin prezent, înspre viitorime.

La Muzeul Bucovinei, Călin Brăteanu, Oana Sârbu-Botezat, Corina Scîntei, Gabriela Teişanu, Gabriela Havriliuc, Liviu Velniceru, Ioan Manole şi Tiberiu Cosovan, Gabriel Sandu şi Lucian Căluşeriul, plus clanul Drăguşanul (fiică, ginere şi nepoţi), plus fidelul prieten al „Zicălaşilor”, Gabriel Cărăbuş – în restul timpului director al Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, aşteptau colindele satului de astăzi.

 

Spre bucuria mea, prima întâlnire a Zicălaşilor cu artiştii de prin satele Bucovinei a avut aură. Fiecare component în parte al trupei de restituiri muzicale vechi, din postura de instrumentist al Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” (dirijorul Răzvan Mitoceanu, violoniştii Narcis Rotaru şi Adrian Pulpă, contrabasistul Ionuţ Chitic) sau a Ansamblului „Bucovina” al Şcolii de Arte „Ion Irimescu” (dirijorul Petru Oloieru), inferează des cu spiritualitatea satului contemporan, dar nici unul dintre noi nu ştia cum vor fi receptate armoniile străvechi, în mare majoritate pierdute. Şi am întâlnit un interese atât de profund, inclusiv din partea sucevenilor prezenţi, încât o să postez amestecate celelalte imagini.

 

*


Repetiţii pentru Concertul de „colinde populare”

*

Mâine, „Zicălaşii” vor începe repetiţiile pentru Concertul de „colinde populare”, pe care îl vor susţine şi fonoteca vineri, 22 decembrie 2017, începând cu ora 16,00, în incinta Muzeului Bucovinei. Cele douăzeci de piese, numite impropriu „colinde” (sunt, în realitate, cântece creştine, vifleimuri şi cântece de stea) şi, mai ales, „populare” (sunt creaţii culte ale unor mari compozitori români, tipărite şi răspândite de biserică şi adoptate fără rezerve de popor), se vor cânta după partiturile originale tocmai pentru a semnala degenerările datorate necunoaşterii originii lor. Ar fi păcat, din punctul de vedere al zicălaşilor Petru Oloieru, Răzvan Mitoceanu, Adrian Pulpă, Narcis Rotariu şi Ionuţ Chitic, ca ignoranţa să falsifice definitiv nişte cântări creştine admirabil compuse şi încredinţate neamului nostru.

*

 Concertul de „colinde populare” al „Zicălaşilor” va fi precedat, de la ora 15,30 de evoluţii ale unor colindători din satele judeţului nostru, aleşi dintre componenţii formaţiilor artistice cele mai reprezentative.


Pagina 19 din 227« Prima...10...1718192021...304050...Ultima »