Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 51

Bătălie pentru o zi: Doru Olaș și Victor Ponta!

Doru Olaș și Victor Ponta

*

Doru Olaș, reputat arhitect, caricaturist și pictor sucevean, un veritabil Don Quijote al spiritului nonconformist, s-a născut cu niscaiva decenii, dar în aceeași zi, cu Victor Ponta, politician, fost premier și, într-un alt fel, și el un veritabil Don Quijote al dâmbovițismului românesc. Nu știam că Doru Olaș, deși ne leagă multe întâmplări, se numără printre prietenii mei de facebook, pentru că, în vreme ce el crede năbădăios că ar crede, eu cred doar în libertatea omului de a trăi și simți, conform înhăruirii dumnezeiești. Nu știam nici că Victor Ponta, important personaj al contemporaneității noastre, se numără și el printre prietenii mei de facebook. În fond, nici nu-i rău să mai poți evada de sub intransigența personalităților în libertinajul personajelor, care, indiscutabil, au mai mult farmec decât personalităţile.

*

Tot astăzi, dintre prietenii mei de facebook, Serioja Efrimov, Nicoleta Stanciu, Adriana Roman şi Radu Boanca împlinesc, şi ei, frumoase vârste, deci visează proaspăt şi îşi fac socoteli, îndreptăţindu-se la speranţă. Ca şi Doru Olaş, ca şi Victor Ponta. Nu caricaturistul, nu politicianul, ci doar Doru Olaş şi doar Victor Ponta. Tocmai de aceea, le-am urat tuturor, adică lui Serioja Efrimov, Nicoletei Stanciu, Adrianei Roman, lui Radu Boanca, lui Victor Ponta şi lui Doru Olaş, folosind o formulă veche de cancelarie turcească, adusă la noi de Vlad Ţepeş, ca Dumnezeu să îi ţie pe toţi numai întru bucurie.


Un sucevean care există: Gabriel Cărăbuș

Lili Craciun Gabriel Carabus

*

O noblețe a sufletului și a spiritului inconfundabile îl individualizează pe domnul Doctor în Istorie Gheorghe-Gabriel CĂRĂBUȘ în peisagistica vieții culturale sucevene, omul care, astăzi, trece peste o barieră a vieții, cu sufletul și cu mintea mai proaspete, mai luminoase și mai fremătătoare decât oricând. Gabi Cărăbuș a trăit și trăiește splendida Bibliotecă a Bucovinei „I. G. Sbiera” din Suceava, fiecare carte din acest patrimoniu sacru, dar și fiecare carte care își începe destinul lumesc printr-o lansare în acest spațiu identitar, inclusiv cele pe care el le cugetă și le scrie, devenind o fărâmă din identitatea lui de intelectual înnăscut și, tocmai de aceea, de o vibrantă deschidere spre lumea în care i-a fost ursit să trăiască și să se împlinească.

*

Domnul Doctor în Istorie Gheorghe-Gabriel CĂRĂBUȘ, identitate nobilă și generoasă a Sucevei vremii noastre, biruie timpul, aidoma fiecărui cu adevărat îndreptățit la Fericire. Fericire, Gabi, pentru că o meriți și prin ursire, și prin felul tău de a fi!


15 septembrie, ziua îngerului meu ocrotitor

*David Gheorghe

Soarta mea norocoasă a făcut ca, în urmă cu peste două decenii, să-mi scoată în cale bunul Dumnezeu nu doar un prieten, ci şi un înger ocrotitor. Un om care îmi dă siguranţă, pentru că ştiu, simt cu fiecare zvâcnet al sângelui, că niciodată nu m-ar abandona. Se numeşte Gheorghe David, este inginer fizician şi, datorită cunoştinţelor temeinice dobândite în facultate, un reputat om de afaceri, împreună cu Daniel Tănase – celălalt înger ocrotitor al soartei mele pământeşti.

*

Modest până peste poate şi cu un bun simţ înnăscut, Gheorghe David îmi tot reproşează exagerări, atunci când mă deschei la suflet şi-i spun cât de mult înseamnă el pentru existenţa mea. Fără el şi fără Daniel Tănase, drept aură, aş fi vulnerabil uneori şi nu mi-aş mai asuma crezurile cu atâta îndărătnicie. Fără ei, în preajma şi în sufletul meu, m-ar zdrobi pietrele şi m-ar răni ierburile, iar frunzele toamnei mi-ar strivi lumina ca nişte lespezi de plumb.

*

De regulă, nu prea observ trecerea zilelor, ba mi s-a întâmplat să-mi aduc aminte că am trecut într-un alt an, la vreo două săptămâni după ziua mea de naştere. Nici Gheorghe David nu ţine la astfel de convenţii egolatre – pentru cei mai mulţi dintre noi, dar, deşi ştiu lucrul ăsta, mă grăbesc să-i urez Fericire. Pentru că, nu doar din punctul meu de vedere, o merită pe deplin.

 


Cu ziua pe masă: Constantin Horbovanu

h Constantin Horbovanu

*

Ziua de astăzi, care vine după Mihnea Blidariu și după Roman Istrati, nu-și putea afla un proprietar mai potrivit decât umoristul Constantin Horbovanu, om cu suflet croit din pâine caldă și cu un zâmbet, inclusiv în proza lui umoristică, aidoma unui revărsat de zori înspre călimările cu simțire ale lumii.

*

Constantin Horbovanu a răzbit spre spiritualitate din prea multă cumsecădenie și pentru că și noblețea sufletului este îndreptățită la „pecetea dumnezeirii”, cum zicea Pumnul, subliniind importanța socială și istorică a împlinirii unei limbi, pe vatra sacră a zămislirii sale. Autor de proze umoristice, de epigrame și de superbe și adânci cugetări, Constantin Horbovanu există doar între reperele umanismului celui mai netrucat, în a cărui perenitate sufletul și mintea lui își găsesc și premeditarea, dar și consecința justificării.

*

La mulți ani, Constantin Horbovanu, și Dumnezeu să te ție numai întru bucurie, căci ți-a fost ursită această cosmică îndreptățire!


Cel mai viteaz dintre pământeni: Roman Istrati

1 Corlata Petrecerea Roman Istrati 1

*

Boem incorigibil, grație poverii înnăscute a poeziei, Roman Istrati e un munte cu brazi, atingând discret stelele cu risipa de seve și de verde crud, prin care urcă sângele nebiruit al pământului. Roman Istrati, în ciuda aparentei lui fragilități terestre, este cel mai viteaz dintre pământeni, care își depune sufletul la temelia cărților lui încă nescrise, găsindu-și răgaz și pentru a trăi, aproape cosmic, fiecare carte a sa, cu care a hrănit, deja, memoria leneșă a neamului românesc.

*

Născut și renăscut în fiecare 7 septembrie al ciclicității generațiilor, poetul Roman Istrati clatină vremelniciile cu destinul lui de luptător inegalabil și de însetat devorator de lumină lină, cu care se tot despovărează de singurătăți. La mulți ani, prietene, și Dumnezeu să te ție numai întru bucurie!


Pagina 51 din 83« Prima...102030...4950515253...607080...Ultima »