Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 51

şi să-mi înveţe sufletul să cânte

*

*Dragusanul foto Gabi Sandu

*

*

o privire repede

– vorba lui Arune Pumnul –

asupra prietenilor

care îmi dau putere de viaţă

şi cărora

sufletul meu li se închină

cu dezarmantă evlavie,

prin poemul care

doar lor le este dedicat:

*

 

*Olga FINIŞ, Alina ŢĂPAR, Roman ISTRATI, Ionuţ ADOMNIŢEI, Gabriel CĂRĂBUŞ, Radu IAŢCO, Dragoş JURAVLE, Constantin-Emil URSU, Ioan Cătălin NECHIFOR, Stelian NISTOR,

Corina SCÎNTEI, Sorin FILIP, Constantin HORBOVANU, Nicolae BARBĂ, Maria Brânduşa GÎZĂ, Mihai BATOG-BUJENIŢĂ, Tiberiu COSOVAN, Constantin TIRON, Viorica PĂCURARI,

Corina KLUS, Cătălin ISTRATI, Neculai DINDIRI, Irina ŢIBULCĂ, Nataliţa SOLCAN,

Daniela Adriana NUŢU, Mirela CHIDON-FRUNZĂ, Costache OVIDENIE, Doru PETROAIE, Neculai ROŞCA, Ramona MEDELEANU, Gabriela DUMITRACHE, Nicolai PREUTESI,

Claudia ROŞCA, Gavril VÎRVARA, Elena Mihaela BOLOHAN, Bogdan Iulian POPOVICI,

Daniela DRUŢĂ, Florin PASCAL, Ana MUHA, Viorel VARVAROI, Teodora GÎLCĂ,

Viorica CIUBOTARU, Relu GAVRIL URSACHE, Lincoln DAVID, Ana CIOBANU,

Delia Ioana LEIZERIUC, Gabi HAVRILIUC, Dorin NEAGU, Mariana BILIC, Cătălin TAROPA,

Ion HRECENIUC, Neli DOICARU, Stelian VELEHORSCHI, Anatol VIERE, Dan CONSTANTINESCU, Menachem M. FALEK, Ioan MAXIM, Constantin ŞMILENSCHI, Doina MAXEMIUC,

Dana Trandafira APĂTĂCHIOAIE, Olga CRAINICIUC, Vali PINTILIE, Mona SZEKELY,

Cătălin CEZAR, Ioniţă LUCIAN, Mihaela CRĂCIUN, Gabriela TEIŞANU, Răzvan MITOCEANU, Mihai VARZARI, Vasile URSACHI, Anca LUPAŞCU, Alexa PAŞCU, Nedeea BURCĂ, Ovidiu MILICI, Sorin Severin PUHA, Natasha ASAFTEI, Angela ZAROJANU, Bogdan ATĂNĂSOAIE,

Carmel GEORGESCU, Carmen GEORGESCU, Petre SESERMAN, Bobby STROE, Mircea SFICHI, Trandafir SMETANIUC, Alina VIORELA

*

*

cum să vă spun că sufletu-mi învie

când sufletelor voastre se închină

cu liniştea cuvintelor deplină

în care dat îi este să-ntârzie,

cum să vă spun că vă rămân dator

că m-aţi durat pe sufletele voastre,

chiar dacă nu am izbutit să zbor

spre-ndepărtate înălţimi albastre,

 *

cu ce cuvinte aş putea răspunde

acelor prospeţimi vindecătoare

pe care le cuprinde o urare

ce vine, uneori, de nu ştiu unde,

dar bandajează răni şi viscolire

în iernile ca un galop de cai

şi-atât de sincer îmi tot dau de ştire

că viaţa este mult visatul rai:

*

vă mulţumesc, prieteni, de-o să ningă,

o să aştern peste ninsori cuvinte

ca sufletele voastre să le-atingă

şi să-mi înveţe sufletul să cânte


S-a născut… astăzi: Ion Grămadă

Ion Gramada

*

Fiul lui Costan al lui Nicuţă Grămadă s-a născut la Zahareşti, în 22 decembrie / 3 ianuarie 1886. A fost gimnazist la Suceava, până în 1906, student la Cernăuţi şi Viena, unde, în 16 iulie 1913, şi-a luat doctoratul în litere şi filosofie.

*

În 1904, a debutat în literatură, publicând în „Junimea literară“, în cadrul concursului literar organizat de gazeta lui Iancu Nistor, povestirile „De Înviere“ (nr. 4) şi „Mihalache Trăsnea“ (nr. 7 şi 8), „Mihalache Trăsnea“ apărând şi în „Convorbiri literare“ (nr.5/1904, pp. 161-164), dar cu titlul „Reîntoarcerea“ (ca şi în revista Liceului Naţional din Iaşi, „Spre lumină“, care publică povestirea în 1906). În acelaşi an 1904, în 15 octombrie, i se publică în „Luceafărul“ din Budapesta povestirea „În ajunul despărţirii“, cu care participase la concursul din vară al revistei.

*

Până în 1914, când îşi va asuma destinul neamului, Ion Grămadă va arde intens în publicistică („Junimea literară“, „Apărarea naţională“, „Deşteptarea“, „Tribuna“, „Românul“, „Viaţa românească“, gazeta vieneză „Deutsches Volksblatt“), conturând, între timp, o operă literară şi una ştiinţifică, deşi, în domeniul istoriei, prefera „răspândirea conştiinţei istorice în cercuri cât mai largi“, după modelul lui Gustav Freytag şi ale sale „Bilder aus der deutschen Vergangenheit“ (Ion Andrieşescu, Însemnări şi amintiri, pg. 65).

*

Povestirile lui Ion Grămadă, „Din război“ (1905), „In Abbiategrasso“ (1905), „De ajun“ (1906), „Grota din Adelsberg“ (1909), „Studenţii“ (1909), „Hagigadar“ sau „O noapte de groază“ (1911), anunţau un prozator de mare forţă, dar care n-a mai răzbit, pentru că a ales să moară pentru neam şi ţară, convins fiind, ca şi Alecu Hurmuzachi, odinioară, că „atât rămâne după fiecare pe lumea asta: binele ce l-ai făcut altora. Încolo, totul e praf şi cenuşă şi le spulberă vântul“.

*

Ion Grămadă ar fi putut fi, ar fi putut însemna mult pentru literatura română, iar proba geniului său literar trebuie căutată şi în fragmentele târzii, precum cel publicat de „Junimea literară“ nr. 1-3/1923, sub titlul „Vremuri de bejenie (1914)“. Textul acesta, temelie a unei plănuite „cărţi a sângelui“ depăşeşte prin măiestrie aproape tot ce s-a scris până atunci în literatura română; nu cred să existe o metaforă a destinului amar al neamului nostru mai sugestivă decât scena intrării bieţilor ţărani în Catedrala din Cernăuţi, pentru a se închina, înainte de a pleca la oaste, sfântului rămas disponibil, deci unor rămăşiţe de dumnezeire, unor cioburi de sacru aidoma ruinelor de pe câmpurile de bătaie:

*

Vremuri de bejenie

*

Cele dintâi ciocniri între Muscali şi Austrieci se dădură la hotarul de miază-noapte al Bucovinei, cam pe la Noua-Suliţă şi pe la Gogolina. Erau mici hărţuieli între patrulele de graniţă, în jurul unui dâmb, numit „Movilele“, dar pentru Cernăuţeni, care zi de zi aşteptau cu înfrigurare năvala Muscalilor, ele erau adevărate lupte, pe care le comentau cu aprindere pe străzi, prin cafenele, prin redacţiile ziarelor.

*

Din pricina fricii ce-i stăpânea pe toţi, cea mai mică întâmplare lua proporţii uriaşe în mintea bieţilor orăşeni, care se agitau ca biciuiţi de furtună. La hotare nu era deloc oaste, doar câţiva glotaşi de prin satele de la marginea ţării, încolo nimic; la Muscali, asemenea.

În sfârşit, se dăduse poruncă unor companii din Regimentul 22 de „Landwehr“ să treacă graniţa în Basarabia şi să scotocească ţinuturile din judeţul Hotinului. Erau toţi Români cătanele trimise. În Basarabia, trecură printre lanuri de secară şi de grâu, tot prin sate moldoveneşti părăsite şi pustii.

*

Numai câinii rămăseseră să urle a jale şi a pustiu pe cele prispe părăsite.

Locuitorii fugiseră care-încotro.

Au trecut şi dincolo de satele Mămăliga şi Larga. Într-un sat, casele erau părăsite, pustii. Uşile închise şi, la fiecare casă, câte o sapă sau câte o mătură răzimată de uşă, semn că stăpânul nu-i acasă.

Străbătură satul Mămăliga şi, la marginea lui, într-o râpă, ce să le vadă ochii: bărbaţi şi femei, tineri şi bătrâni, claie peste grămadă. Se ascunseseră de groaza războiului.

*

– Da‘ voi ce faceţi pe aici?

– Ce să facem? Ia te miri ce şi mai nimic! Am fugit, dă! Să nu ne omorâţi! Că ne-au spus că voi prădaţi şi omorâţi…

– Îrrra! Hai înapoi, bre, că doar noi nu ne batem decât cu ostaşii! Nu vă fie frică!…

– Da, dacă ziceţi Dumneavoastră… noi ce ştim!?…

Şi, încetişor, la început mai cu neîncredere, se întoarseră în sat cu copii, cu muieri şi cu ce bruma putuseră lua în grabă.

*

În Larga, acelaşi lucru: nici un suflet de om nu rămăsese în sat. Fugiseră toţi, numai la o casă, o bătrână, neputând fugi, se aşezase pe prispă, afară şi torcea, aşteptându-şi resemnată soarta.

– Bună ziua, mătuşă!, zise ofiţerul, de fel profesor român din Rădăuţi.

– Mulţămesc, Domnitale, dragul mătuşii!

– Ceva Muscali sunt pe aici?

– Nu, încă n-au dat prin satul nostru.

– Dar norodul unde-i?

– S-a tot dus, ca să n-aibă sminteală…

*

Şi bătrâna rămase foarte mirată de „Nemţii“ care vorbeau moldoveneşte şi se purtau cu atâta omenie. Şi, cum feciorii noştri erau foarte fripţi de sete, căci era o zi caldă de August, scoaseră apă din fântână cu ciutura, băură cu poftă şi-şi răcoriră feţele arse de soare şi pline de praf. Apoi, aşezară puştile în piramidă şi se lăsaseră pe marginea şanţului. Ofiţerul zări, în grădiniţa bătrânei, nişte straturi cu o minune de busuioc şi măghiran verde, mare şi cu crengile stufoase.

*

– Mătuşă, ne dai voie să luăm câte o crenguţă de măghiran şi busuioc?

– Cum să nu! Poftim, poftim, luaţi cât vă trebuie, că, slavă Domnului, este el destul magheran!…

Şi feciorii îşi împodobiră chipiile cu verdeaţă, mulţumiră bătrânii pentru apa rece şi pentru florile de pe strat, şi o porniră la drum.

Spre seară, intrară în Cernăuţi, negri de praf, dar veseli şi cu măghiran de Basarabia la chipie…

*

Nopţile, însă, patrulele de Cazaci, pe cai iuţi ca vântul, străbăteau, de-a lungul, ţarinile Basarabiei şi se furişau în Bucovina, unde omorau patrulele nemţeşti, dădeau foc la conacurile boiereşti, băgând groaza în locuitori. În fiecare noapte, cerul se roşea de vâlvoarea focului ca de nişte uriaşe torţe ce te umpleau de fiori.

Erau semnele războiului.

*

Oastea de la Cernăuţi însă nu se mişca. Trenurile soseau zilnic, cu ţărani de-ai noştri trişti, amărâţi şi întunecaţi la faţă. Unii rămâneau la Cernăuţi, alţii erau trimişi în Galiţia.

Dar, într-o zi de lucru, li se dădu ordin la vreo două companii din Regimentul 41 ca să meargă la biserică, la Catedrală, să se roage şi să-şi grijească de suflet.

În altar, preotul se pregătea să-şi ia odăjdiile. În strană, doi-trei cântăreţi, încolo – doar câteva băbuţe, care se închinau cu adâncă smerenie.

*

Deodată, biserica prinse a răsuna de tropot de cizme şi cătanele începură a roi în cuprinsul lăcaşului de închinare. Erau foarte gravi, foarte tăcuţi, pătrunşi de sfinţenia locului şi a clipei ce-i aştepta: aveau să se cuminece cu Sfânta Euharistie, pregătindu-şi sufletele pentru moarte!

Ofiţerii le dădură, îndată, toată libertatea, să facă ce vor vrea.

Preotul slujea în altar, în strane murmurau cântăreţii.

La început, soldaţii îşi făcură, cu multă smerenie, cruce, închinându-se şi sărutând crucea şi icoana de pe tetrapod, apoi, încet, îşi scoase fiecare, de sub bluza cenuşie, câte o lumânare de ceară albă.

*

Tăceau, buzele le ţineau strânse, cu câte o brazdă adâncă şi întunecată printre sprâncene. Rând pe rând, aprinseră lumânările, luând foc de la cele din sfeşnice, apoi, călcând pe vârful picioarelor, cu mare băgare de seamă, se îndreptă fiecare, cu lumânarea în mână, spre câte o icoană ca să se roage.

Fiecare îşi alesese câte o icoană, câte un sfânt căruia să-şi destăinuiască sufletul. Îngenunchiaţi şi cu lumânările de ceară albă în stânga, începură să se roage încet, pe şoptite numai.

Prin biserică, rugăciunile lor trecuseră ca un zvon de ape îndepărtate. Preotul îşi scoborî şi el glasul, cântăreţii din strană asemenea, ca să nu-i tulbure pe cei ce-şi pregăteau sufletele pentru eterna cale fără de întoarcere…

*

Stăteam cu sufletul rănit şi cu ochii scăldaţi în lacrimi, privind cu nespusă durere la aceste tinere vlăstare ce mergeau să moară în ţări străine, fără să ştie pentru ce, apărând pajurile împăratului…

Ei, însă, nu priveau la noi. Erau aşa de cufundaţi în simplele lor rugăciuni de ţărani nevinovaţi ca nişte miei duşi la junghiere, se simţeau aşa de aproape de Dumnezeu, cu care stăteau de vorbă în clipele acelea sfinte, încât altă lume nu mai fiinţa pentru ei.

Toţi erau îngenunchiaţi, băteau mătănii, lipindu-şi frunţile de lespedea rece, şi plângeau amar, cu şiroaie de lacrimi pe obraji. Printre rugăciunile lor abia şoptite, se ridicau suspine grele şi izbucniră hohote de plâns înăbuşit. Unii nu ştiau decât „Tatăl nostru“ şi „Crezul“, pe care mereu le repetau, iarăşi şi iarăşi, de la început. Îl rugau pe Dumnezeu, îi rugau şi pe sfinţii dinaintea cărora îngenunchiaseră ca să-i apere.

*

De pe lespezile de piatră, pe care le sărutau cu frenezie, de sub icoanele şi crucile afumate, se ridica spre bolta bisericii, împreună cu fumul lumânărilor de ceară, un sfâşietor murmur de suspine, de rugăciuni şoptite cu buzele tremurânde, de oftări îndurerate, de plânsete înăbuşite.

Şi de nicăieri nu venea nici o uşurare, nici un pic de mângâiere.

*

La urmă, primiră sfintele taine cu sufletul plin de atâta resemnare, dar cu ochii strălucitori încă de durerea ce-şi înfipse ghiarele în sărmanele lor inimi de ţărani neştiutori; îşi mai făcură vreo câteva cruci, luară iarăşi icoanele pe rând, bătând mătănii înaintea fiecăreia, îşi ascunseră, din nou şi cu frică parcă, lumânările de deară în bluzele lor cenuşii, şi ieşiră afară.

Erau parcă mai împăcaţi, mai uşuraţi la suflet; se împreunaseră cu Dumnezeu, Ziditorul lumii, Cel în veci A-tot-bun!…

*

Peste câteva zile, trebuiră să plece!

La hotare se arătaseră numeroase trupe ruseşti.

Din cer cădea o bură subţire, încât abia îi mai puteai distinge în lumina becurilor electrice. Erau împodobiţi cu garoafe roşii şi cu verdeaţă la chipiuri.

Lumea de pe trotuare le făcea ovaţii…

Iar neştiutorii de ei cântau la comandă:

*

– Hai cu Domnul sfântul,

Haidem peste Prut,

Să luăm pământul

Care l-am avut!…“ (Junimea literară, nr. 1-3/1923).


S-a născut… ieri: Mircea Streinul

Mircea Streinul - desen de Radu Bercea

Mircea Streinul – desen de Radu Bercea

*

A fost scriitorul exponenţial al Bucovinei, singurul care a provocat naşterea unei mişcări culturale, nu doar literare, bucovinene. Iar Bucovina, pururi recunoscătoare, l-a uitat. Îl ignoră. Cu excepţia carierieriştilor, care au nevoie de reperul operei lui pentru a parveni pe „scara spre ceruri” a ierarhiilor universitare. Cândva, când punea temeliile mişcării „Iconar”, stârnind admiraţia şi sprijinul lui Ion I. Nistor, el scria despre sine:

*

„Mircea Streinul. S-a născut la 2 Ianuarie 1910 în comuna Cuciurul-Mare (jud. Cernăuţi). A luat bacalaureatul la liceul „Aron Pumnul“ (Cernăuţi). Studiază teologia la Universitatea din Cernăuţi. Şi-a făcut debutul în revista „Junimea literară“. A colaborat cu versuri, proză şi dări de seamă (recenzii – n.r.) la „Tribuna“, „Spectatorul“, „Munca intelectuală“ (toate în Cernăuţi), „Îndrumarea“ (Rădăuţi), „Cronica românească la Cernăuţi“, „Răboj“ (Bucureşti). I-a apărut „Balada spunerii de moarte“ în revista „Floarea de foc“ (Bucureşti).

*

I s-au publicat fragmente de roman, povestiri, schiţe, versuri, dări de seamă şi polemică în foiletonul ziarului „Glasul Bucovinei“. Are în manuscris romanul „Zenobia Magheru“ şi un ciclu de poeme, „Spuneri de moarte“. Acuma lucrează la romanul „Sanatoriul viselor“. Adună material pentru o carte asupra marelui poet bucovinean Constantin Berariu. A tradus versuri de Uhland, Platen şi Richard Dehmel. A publicat în Calendarul „Glasul Bucovinei“.

Are în manuscris un ciclu de novele, dintre care unele în colaborare cu Ion Roşca şi George Antonovici“ (Junimea literară, nr. 1-6/1932, pg. 201).

*

În numai doisprezece ani de trudă literară, Mircea Streinul a înzestrat uituca Bucovină cu „Carte de iconar” (versuri, Cernăuţi, 1933), „Itinerariu cu anexe în vis“ (premiul naţional de poezie pe anul 1934 al Societăţii Scriitorilor Români; Cernăuţi, 1934), „Tarot sau călătoria omului“ (cu cinci gravuri de Rudolf Rybiczka; Cernăuţi, 1935), „Divertisment“ (Cernăuţi, 1936), „Zece cuvinte ale fericitului Francisc din Assisi“ (Cernăuţi, 1936), „Comentarii lirice la poeme într-un vers de Ion Pillat“ (Cernăuţi, 1936), „Legionarii urcau spre cer“ (roman, Cernăuţi), „Poeţii tineri bucovineni“ (antologie, cu 14 portrete de Rudolf Rybiczka; Cernăuţi, 1938), „Aventura Domnişoarei Zenobia Magheru“ (Bucureşti, 1938), „Ion Aluion“, (Cernăuţi, 1938), „Viaţa în pădure“ (Bucureşti, 1939), „Mircea Streinul – Opera lirica / 1929-1939 Vol. I (Cernăuţi, 1939), „Guzli sau Tsui-Tsui, romanul unui băiat de stradă“ (1940), „Drama casei Timotei“ (Bucureşti, 1941), „Prăvălia Diavolului, Vol. I-II“ (Bucureşti, 1942, despre ororile stalinismului după ocuparea Bucovinei în 1940 de către Rusia bolşevică), „Soarele răsare noaptea“ (Bucureşti, 1943). „Băieţi de fată“ (Bucureşti, 1944).

*

Cărţile lui rodiseră, fuseseră doar încredinţate neamlui, cu convingerea că „exită un destin al creaţiei, care nu poate fi forţat nici în bine, nici în rău“ (Revista Iconar, nr. 5/1936). Îşi pusese întrebări şi intuise, sau poate chiar aflase, cum se poate „preface gândul în munţi de tăcere, în veşnicie incremenită, în luceafăr, în soare, în inimă“. Şi nu-i mai păsa dacă bursa traficului de valori literare îl va descoperi înrudit cu Rilke sau Trakl, pentru că se ştia înrudit, încă din viaţa cosmică, doar cu „iconarii“ bucovineni, pe care, unul după altul, îi aşeza mai presus de sine, îi răsădea în inima lui ca să atingă cu crengile cerul.

*

*

Tarot

*

 

În cărţi sunt cavalerul pic,

iar dama, coeur, e vis-a-vis;

sub semnul lui Tarot indic

viaţa cum mi-o voi privi.

*

În zodiac veghează Capricornul;

regentul anului, defavorabil.

Aici, oraşul – şi acest decor nul

schiţează-n van destinul execrabil.

*

La miezul nopţii, fur din constelaţii

argintul viu al stelelor, să-l am

cerneală liricelor divagaţii –

ca toţi ce-s din poeticescul neam.

 *

            Îmi spun aşa, cernit,

            domn înnebunit:

            iată ce oglindă

            nemernic te perindă.

 

Măi haiduc de stea măruntă,

tare-ţi place muieretul fără nuntă;

ştii că-n ele cerul cel mai dulce

soare negru, fără nici un aur, au să culce.

*

În mine putrezesc păduri cu ploi

ce ţin pământul lângă dumnezeu;

în suflet am o ladă de gunoi,

ca fiecare, şi azurul meu,

puţin, se spurcă fără semn,

în lada scârnavă de lemn.

*

S-a sfărâmat o stea de geam.

Nu mă tem,

nu gem:

în palmă linia vieţii spune că mai am

un an sau doi

pân‘ la ziua de apoi.

 *

În lume se ştie

atâta culoare,

atâta poezie

şi-atâta alb de soare.

 *

            În suflet mai sânt

            cer şi pământ.

 *

Atunci, la ce hârtie şi creion?

Ce otravă e asta?

De ce scriu?

Ce câmp trebuie arat?

Ce copaci aşteaptă securea?

 *

şi cum vor putea să-mi ploaie nourii deasupra mormântului, când de-atâtea ori, am fost deasupra lor, eu, învăţând cea mai minunată geografie celestă, cu litoral de argint îngheţat?

*

Când spui „poezie“, parcă vorbeşti

urât şi, totuşi, lucru frumos eşti.

De fapt: cenuşă de lume,

lucru spus pe nume,

cu literă neagră, care,

când o citeşti, te doare

*

În sânge înfloresc stele albastre.

Moartea a început să se-mplinească şi mă văd crescând în piatră.

Pot face orice nebunie.

Mi-am prins o stea la pălărie

şi fac repetiţii pentru moarte.

*

O să fie cam aşa:

se va sfârşi o noapte;

e mai uşor să mori dimineaţa;

lampa se va stinge-n lumină*)

şi voi spune să-mi cheme

musafirul din grădină.

*

Vă aduc iz de spaţii interstelare

şi va fi emoţie mare

printre vecini.

*

Moartea, întâi, o să mă întrebe cum îmi merge.

Apoi va aduce coasa şi tradiţionala cucuvea.

Am să deschid ochii şi moartea se va uita să vadă

                                               stelele dinnăuntru.

*

Cu poezie, ori fără, – fie cât de frumoase, poeziile sunt plictisitoare, nu? – tot o să mor.

În definitiv, au murit oameni mai deştepţi decât mine. Atunci, la ce atâta disperare.

*

Acesta-i semnul zis Tarot, atât de – ostil.

Înfăşurat orgolios în azureele melancolii,

Îmi pastişez aici destinul şi schiţez atât de inutil

Elogiul superbei mele nebunii.

 *

*) Aţi văzut cum intră lumina în lampă şi crepusculul în sate?

Atunci, să-ţi lipeşti urechea de pământ, ca să-l auzi cum cântă.

(Viaţa Bucovinei, nr. 3/1934, pp. 249, 250)


Am fonotecat 40 de colinde vechi. Ce urmează?

Colindele Zicalasilor 0

*

Astăzi, la etajul I al Palatului Administrativ din Suceava, durat de vrednicul primar Franz Ritter Des Loges, în vremea culegerii colindelor, prin Bucovina, de către Alexandru Voevidca, am fonotecat 40 de colinde vechi ale valahilor, iar peste vreo două zile vor putea să le asculte şi să le vizioneze toţi doritorii. Apoi, ce va urma? Câteva colinde, cu sonorităţi spectaculoase, vor fi luate de interpreţi de folclor şi folosite ori cu textul bisericesc fals de pe la 1880-1900, ori cu contrafaceri şi mai păguboase, însăilate de o ţaţă folcloroasă din Botoşani. Şi, încet, încet, iar se va depune, gros şi pentru totdeauna, colbul uitării peste moştenirea noastră identitară multimilenară.

*

Există, totuşi, şi textele autentice ale străvechilor colinde valahe (le-am reprodus în cartea, lucrată împreună cu Aurelian Ciornei, „Veniţi, de vă veseliţi!”) şi se pot identifica, dar numai în condiţiile în care chiar i-ar păsa cuiva de identitatea noastră şi de moştenirile care consacră această identitate. Practic, la câte mărturii vechi, ba chiar şi mai recente, adică medievale, există despre ceremoniile de primăvară, de la începutul lunii mai, lesne şi cu cheltuială puţină, eventual şi pe fundamentul „Horei de la Bucşoaia”, s-ar putea recupera ceremoniile străvechi, din care s-au concretizat Misterele Eleusine. Dar cu cine să o faci? Cu Franz cav. Des Loges nu se mai poate, că-i de piatră.

*

Fanz Ritter Des Loges

Colindele Zicalasilor 1

Colindele Zicalasilor 2

Colindele Zicalasilor 3

Colindele Zicalasilor 4

Colindele Zicalasilor 5 Gabi Sandu

Colindele Zicalasilor 6 Tiberiu Cosovan

Colindele Zicalasilor 7

Colindele Zicalasilor 8 Sorin Filip

Colindele Zicalasilor 9

Colindele Zicalasilor 10

Colindele Zicalasilor 11

Colindele Zicalasilor 11 Nicolae Barba

Colindele Zicalasilor 12

Colindele Zicalasilor 13

Colindele Zicalasilor 14

Colindele Zicalasilor 15

Colindele Zicalasilor 16

Colindele Zicalasilor 17

Fanz Ritter Des Loges 1


Dumnezeule, ce colinde a avut Bucovina!

Repetitia Zicalasilor 0

*

Astăzi, de la ora 16, până recent, am ascultat melodiile celor 40 de colinde vechi valahe, culese din întreaga Bucovină de Alexandru Voevidca şi am înţeles că Pitagora a avut dreptate, atunci când susţinea că sufletul omenesc reverberează, mereu şi mereu, de ecouri astrale. Colindele adevărate şi cu adevărat strămoşeşti sunt pure, armonioase şi doldora de lumină. Iar pe la anii 1900, deşi unele dintre cântările legii din strămoşi primiseră neîndemânatece texte bisericeşti, încă îşi păstrau armoniile ancestrale, cele despre care mărturisea Pindar, cel care ştia că arhaic înseamnă primordial şi nicidecum rudimentar, primitiv – doba şi fluierul în îngustimea imaginativă a folcloriştilor.

*

Atmosfera a fost incredibilă. Veselă, dinamică, revigorantă (Petrică Oloieru cântă, de data asta, la… zurgălăi şi clopoţei; şi o să vedeţi cât de inspirat a fost!). Intrau colindele datinii în fiecare celulă a trupului şi a sufletului. „Scoală, scoală, găzduliţă!”, de pildă, încă nu avea adaosul melodic bisericesc „Asta-i seara, seara lui Crăciun”, ci păstra, încă, invocaţia vibrantă, prin care Luna (Alba sau Crăiasa Zăpezii), care şedea la „gherghesul” primăverii şi cosea, este rugată să facă „lumină mai frumoasă / să se lumineze-n casă”, adică pe pământ. Celelalte colinde ancestrale (am avut dreptate, când am presupus, apoi argumentat menţinerea melodiilor şi falsificarea doar a textelor) sunt altceva decât cele de astăzi, au prospeţime, purifică, vindecă. Uneori, par cântece de dragoste („curvăsăreşti” – cum scrie în prefaţa catavasierelor ortodoxe), alteori nişte hore cosmice ale neauzitelor planete, cum preciza acelaşi Pitagora.

*

Mâine, de la ora 13, în incinta Palatului Administrativ din Suceava, vom filma concertul acesta cu „Colinde de peste veac”. Fără sumane sau bundiţe de dihor, în hainele noastre de fiecare zi (sper să vie Răzvan Mitoceanu cu flaneaua de astăzi, în care omul de zăpadă are nas aplicat! – deh, tată de trei fecioraşi!), iar concertul se va desfăşura fără fasoane, inclusiv cu numărări de ritmuri ale pauzelor şi, dacă Răzvan, Ionuţ şi Mihăiţă vor dori, ca şi astăzi, să cânte şi vocal ultima colindă, eu m-aş bucura. Pentru că asta a însemnat şi repetiţia de astăzi şi va însemna şi concertul de mâine: o dezintoxicare de hruscisme şi de priceasno-folcloroase. Şi, desigur, o închinare memoriei strămoşilor şi vrednicului întru memorie Alexandru Voevidca.

*

Repetitia Zicalasilor 1

Adrian Pulpa

Repetitia Zicalasilor 2

Repetitia Zicalasilor 3

Ionut Chitic

Repetitia Zicalasilor 4

Repetitia Zicalasilor 5

Mihaita Cotos

Repetitia Zicalasilor 6

Repetitia Zicalasilor 7

Tiberiu Cosovan si Razvan Mitoceanu 1

Razvan Mitoceanu

Repetitia Zicalasilor 8

Repetitia Zicalasilor 9

Razvan Mitoceanu si Petru Oloieru 1

Repetitia Zicalasilor 10

Repetitia Zicalasilor 11

Ionut Chitic 2

Repetitia Zicalasilor 12

Ionut Chitic 3

Repetitia Zicalasilor 13


Pagina 51 din 91« Prima...102030...4950515253...607080...Ultima »