Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 45

22 februarie: muzicianul muzician Răzvan Mitoceanu

Răzvan Mitoceanu - fotoportret de Ion Drăguşanul

Răzvan Mitoceanu – fotoportret de Ion Drăguşanul

*

Dincolo de tot şi de toate şi, desigur, deasupra tuturor vanităţilor vremelniciei, tânărul muzician Răzvan Mitoceanu  este, în primul rând, un adevărat muzician muzician. Trăieşte arta cântecului în deplinătatea arealului ei expresiv, de la preclasic, la rock, iar dincolo de calităţile lui de violonist, de şef de orchestră, de dirijor al orchestrei Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, de orchestrator şi de compozitor, Răzvan Mitoceanu este un dialectician al expresiei, capabil de asocieri şi disocieri care explică evoluţia şi involuţia tehnicilor interpretative în epopeea cântecului naţional românesc. Minte şi suflet şi o năvalnică sete de luminos este Răzvan Mitoceanu, iar o probă în favoarea acestor afirmaţii o constituie faptul că Răzvan a ales să cântăm, de ziua lui de naştere, primul concert din istoria muzicală a umanităţii cu piesele culese de Karol Mikuli, în principal de la vestiţii lăutari bucovineni de odinioară, Nicolae Picu şi Grigori Vindereu. Îşi doreşte, după cum ne mărturisea, astăzi, la repetiţia Zicălaşilor, să-şi dureze o sărbătorire de neuitat („Cea mai frumoasă sărbătorire a zilei mele de naştere!” – luând în calcul, desigur, şi petrecerea, de după aceea, în sânul familiei), inclusiv prin bucuria de a fi lângă pictorul martir Radu Bercea la lansarea blazonului său artistic, „Confesiuni cromatice”.

*

Geamăn mie prin suflet şi, de aceea, prieten drag, muzicianul muzician Răzvan Mitoceanu îşi retrăieşte ziua naşterii lui prin cea mai importantă ursire: cântecul.

*

La mulţi ani şi Dumnezeu să te ţie numai întru bucurie!

 


22 februarie: Sărbătorita lui Petrică Oloieru

Profesorul Petru Oloieru, starostele ZICĂLAŞILOR

Profesorul Petru Oloieru, starostele ZICĂLAŞILOR

*

În ziua premierei muzicale mondiale Airs Nationaux Roumains, culese din nordul Moldovei de armeanul cernăuţean Karol Mikuli, starostele Zicălaşilor, profesorul Petru Oloieru are de trăit cea mai sacră sărbătoare pentru fiecare pământean, Ziua Mamei.

*

Ziua de naştere, desigur, a profesoarei care l-a adus pe lume, la crescut şi i-a fost, şi îi este, şi îi va fi mereu alături.

*

Îi ştiu pe cei doi băieţi muzicieni ai Doamnei Profesoare, Petrică şi Ion (instrumentist la Botoşani), le cunosc şi familiile, doar pe Doamna Profesoară încă nu am întâlnit-o, ca să-i pot săruta mâinile cu reverenţă.

*

O fac, la figurativ, măcar acum, în preajma zilei de naştere a Domniei Sale, dragă întregii familii a Zicălaşilor, cu speranţa că ne vom întâlni şi în această viaţa, ca să-i urez, din suflet, aşa cum le doresc tuturor prietenilor mei ştiuţi şi neştiuţi:

 

La mulţi ani şi Dumnezeu să vă ţie numai întru bucurie!


Un prieten: Constantin-Emil Ursu

Emil Ursu

*

Arheologul care a scos la lumina zilei locuințele din anul 5000 înainte de Hristos, de la Baia, dublând patrimoniul arheologic al Sucevei, Constantin-Emil Ursu, doctor în istorie și manager al Muzeului Bucovinei, se înfruptă, astăzi, din tinerețea fără de bătrânețe a neastâmpărului. Sunt ceva ani de când Constantin-Emil Ursu făptuiește exemplar, bucurând toate categoriile de vârstă și de civilizație. Suceava nu va pricepe niciodată cât de mult îi datorează acestui om de excepție, pe strădania căruia au fost restaurate și Cetatea Sucevei, și fosta Căpitănie a Sucevei – Muzeul Bucovinei de astăzi.

*

Constantin-Emil Ursu a transformat Muzeul Bucovinei în principala instituție de cultură a județului, expozițiilor remarcabile, organizate, de-a lungul anilor, și lucrărilor științifice de mare valoare, editate de Muzeul Bucovinei și, apoi, premiate adesea de Academia Română, adăugându-li-se, și într-o complementaritate trecut-prezent, dar și ca durări pe sufletul lui, manifestări culturale de largă și copleșitoare audiență, precum Festivalul de Artă Medievală „Ștefan cel Mare și Sfânt” sau Festivalul Internațional „Bucovina Rock Castle”.

*

Constantin-Emil Ursu e un lider în a face prin totală dăruire. Așa îl știu și așa va birui vremurile, prin prisos de îndreptățire la memorie. Când făptuiești zilnic, aidoma lui Emil Ursu, fiecare zi a vieții tale devine un reper inconfundabil al unor nașteri și renașteri irepetabile. La mulți ani, prietene, și Dumnezeu să (ni) te ție numai întru bucurie!


Constantin Severin, evadatul în arte

Constantin Severin

*

Poet cu opera lirică desăvârşită, prozator formidabil şi publicist pe măsură, veşnicul evadat în arte, Constantin Severin, fascinat de runele sacre ale metafizicei civilizaţii totemice, a înlocuit condeiul cu penelul, cioplind în dinamismul culorilor nu doar o simbolistică ancestrală, pe care o decriptează cu migală, ci şi o viziunea a creaţiei inedită, la care au aderat mulţi, mulţi artişti plastici de pe câteva continente ale planetei noastre.

*

În arta plastică universală, Constantin Severin e mai mult decât pictor, e novatorul culorii care zideşte templul atemporal al nevoii disperate de metafizic, al culorii care se despovărează de sine şi care jertfelnic statorniceşte calea luminilor create spre Necreat. E un fel de sacerdot Constantin Severin, care, în sihăstria artelor, numără pe degete perechile de întrebări şi răspunsuri, într-o neostenită căutare de sine.

*

 La mulţi ani, Constantine, şi Dumnezeu să (ni) te ţie numai întru bucurie!

 


Năprasnicul pictor Konstantyn Ungureanu-BOX

BOX blogul lui

*

O imaginaţie debordantă, care sloboade culorile, formele, ideile şi inefabilul cu o dezinvoltură absolut nevinovată, artistul plastic Konstantyn Ungureanu-BOX, cu o notorietate universală, durată nu doar pe insolitul artei sale, ci şi pe agresivitatea talibanismului în sutană autohton, dar şi poet rasat, dar şi muzician fascinant, care îşi vindecă, adesea, rănile cu nectarul cuvintelor şi al armoniilor vechilor instrumente cu coarde, înseamnă, astăzi, 8 februarie 1956-3956, un reper inconfundabil al somnoroasei noastre Suceava.

*

În egală măsură personaj şi personalitate a timpului nostru, Konstantyn Ungureanu-BOX reface universul, dându-i stabilitatea grinzilor păstoase cu care reconstruieşte curcubeul, ca să sprijine cerul cenuşiu de deasupra noastră, iar fiecare coborâre a lui din turnul inefabilului se constituie într-un eveniment, la care lumea dă năvală ca la un punct de distribuţie gratuită a libertăţii spiritului.

*

Konstantyn Ungureanu-BOX e artă şi martir al creaţiei, domiciliind, de-a pururi, doar pe axa solstiţială a capacităţii umane de a adora mai firesc decât respiră generozitatea cosmică.

*

La mulţi ani şi Dumnezeu să vă ţie (e obligatoriu de inclus în urare şi Doamna lui, Aurora!) numai întru bucurie!


Pagina 45 din 88« Prima...102030...4344454647...506070...Ultima »