Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 31

De la Barbu Lăutaru, la Zicălaşii, via Bacău!

28 iunie 0

*

Dimineaţă, am avut noroc, pentru că mi-a ieşit în cale un cântec al legendarului Barbu Lăutaru, „Ardea-ar rochiţa pe tine”, publicat la Paris, pe vremea studenţiei, de un celebru bariton european interbelic, românul Mihail Vulpesco. Sunt câteva doine româneşti, pe unele avea să le fonotecheze Vulpesco şi pot fi ascultate în Biblioteca Naţională a Franţei „Gallica”. Cântecul lui Barbu Lăutaru, care e cântec de zicălaş autentic (voce şi cobză), nu a mai fost cântat, aşa că o să-l încercăm noi, la Vatra Dornei, pentru că primaşul lui Barbu Lăutaru a fost suceveanul Nicolai Picu (el a născocit cântecul „Barbu Lăutaru”, pe care îl avem în varianta originală, nu doar în cea prelucrată de Alexandru Flechtenmacher, pe care o ştiţi), iar primaşii lui Picu au fost Grigori Vindereu şi Ion Batalan, ambii consemnaţi ca autori ai cântecelor „Câte flori pe Dorna-n sus” şi „Hora dornenilor” (Batalan dubla refrenele), de unde şi prezumţia justificată că dinspre Picu vin cele două hore ale muntelui, din moment ce ucenicii lui şi le revendicau nu doar în repertorii.

*

 Cum mâine, la Bacău, ca invitaţi ai Festivalului „Ion Drăgoi”, „Zicălaşii” vor cânta în „patria scripcarilor”, iar cu „Zicălaşii”, Mihai Hrincescu şi Laura Erhan, azi a fost nevoie de repetiţii. În grup şi pe grupuri. Multă muncă, într-o dogoare zăpuşită a clădirii improprii care adăposteşte Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu”. Dar, înainte de a vă prezenta instantanee (să vedeţi ce fain e Răzvan Mitoceanu cu pălăria mea pe cap!), aş vrea să vă pun pe urmele cântecului lui Barbu Lăutaru (nu am ştiinţă că ar exista şi un alt cântec al legendarului muzician, pe care noi să-l fi mărturisit şi păstrat – halal să ne fie!):

*

Vulpescu partitura

Vulpescu cuprins

Vulpesco coperta

28 iunie 1

28 iunie 2 Adrian Pulpa

28 iunie 3 Petru Oloieru si Ionut Chitic

28 iunie 4 Adrian Pulpa si Petru Oloieru si Ionut Chitic

28 iunie 5

28 iunie 6

28 iunie 7

28 iunie 8

28 iunie 9

28 iunie 10

28 iunie 11

28 iunie 12

28 iunie 13

28 iunie 14

28 iunie 15

28 iunie 16 Razvan Mitoceanu cu palaria mea

28 iunie 17

28 iunie 18

28 iunie 19

28 iunie 20 Narcis Rotaru

28 iunie 21

 


Cornel Angelescu, ultimul trubadur al Bucovinei

Cornel Angelescu

*

Autor și al unei capodopere muzicale, „Doina”, pe versuri de Ana Blandiana („S-aude, s-aude, s-aude, din adânc, din vecii, din mereu / Murmurul, sângele, glasul poporului meu”), cantautorul Cornel Angelescu, un trubadur boem, asociat, de regulă, cu muzica folk, înseamnă, totuși, mult mai mult prin expresia largă și deplină a cântecelor sale, care mi-au tot amintit, de-an lungul anilor, când de dangătele clopotelor voievodale, când de vibrația inefabilă a cosmicității.

*

Pentru cântec și numai pentru cântec, el, Cornel Angelescu, s-a tot irosit pe sine, trăind rar și superficial dincolo de hotarele adânci ale muzicii. Este un supraviețuitor, care nu și-a abandonat risipirea pentru crezul său. În 7 iulie 2017, la ora 21, va cânta, împreună cu Mihaela Popescu, pe scena „Bucovina Acoustic Park” din Parcul Cazinoului din Vatra Dornei. Va cânta, adică ne va onora cu dumnezeirea sufletului său de flacără și de mistuire.

*

La mulți ani, Cornel Angelescu, și Dumnezeu să ni te ție numai întru bucurie!


Maria Sofia – „Fântâna Înţelepciunii”

Mihnea si Maria Sofia*

Maria Sofia împlineşte, astăzi, 26 iunie 2017, 3 anişori. Urmează să o întâlnesc, peste zece zile, la Vatra Dornei şi să o felicit tranşant pentru ursirea de „Fântână a Înţelepciunii” în viaţa prietenilor noştri Mihnea şi Nora. Pentru că aşa se traduce numele ei: Fântâna (Maria) Înţelepciunii (Sofia).

*

 Dar Maria Sofia Blidariu este mai mult şi decât atât, este totul, este calea de lumină şi de tămăduire, pe care păşeşte, de trei ani, încoace, acest anarhist incorigibil şi, prin muzică rock şi versuri rock, aprig sfărâmător de lanţuri şi alungător de bezne, numit Mihnea Blidariu de la Luna Amară.

*

Pentru că, de regulă, bărbaţii, şi nu femeile, sunt artiştii, cioplitorii în culoare, în piatră, în cuvinte sau în armonii, încă nu s-a aflat cine să-şi asume o statuie a Paternităţii. Doar aparatele de fotografiat, veşnic grăbite şi nestatornice, mai întrevăd şi schiţează contururile Paternităţii. Duioase, profunde şi biruitoare de vremelnicii.

*

Maria Sofia Blidariu împlineşte, astăzi, 26 iunie 2017, 3 anişori. Nimic nu-i poate face mai fericiţi pe mereu repetabilii părinţi ai lumii acesteia decât miracolul înmuguririi sângelui şi a cărnii lor în sfântul arbore al vieţii.

*

Maria Sofia

*

La mulţi ani, Maria Sofia, şi Dumnezeu să vă ţie numai întru bucurie!


Bianca Băiţan, de la Bucovina Rock Castle

Bianca Baitan facebook

*

Ca orice sucevean care vrea să-şi dureze un viitor sigur, Bianca Băiţan s-a stabilit la Cluj-Napoca, noua capitală a Moldovei dintre Carpaţi şi Nistru. De acolo, din inima Transilvaniei, a izbutit să ocupe un loc vacantat de voluntar al Festivalului „Bucovina Rock Castle”, pentru că festivalul din august reprezintă, din punct de vedere cultural, un dar al sucevenilor izgoniţi din Suceava platitudinii fudule şi a prostiei instituţionalizate.

Bianca Baitan*

Dintre cele trei Bianca Bucovina Rock Castle, care, în vara trecută, au asigurat securitatea spectacolului „Dark Funeral”, când jandarmii şi poliţiştii o tuliseră din loc, de spaima satanei… de sub sutane, Bianca Băiţan este „Bianca cea Blondă” – din pricina leneviei minţii mele, care a memorat, de-a lungul deceniilor, mult prea multe nume.

*

Deşi locuieşte, împreună cu sora ei, la Cluj-Napoca – şi mulţi voluntari s-au stabilit definitiv în municipiul viu de sud Feleac -, Bianca Băiţan nu ar renunţa la statutul ei nobiliar de… Bianca Bucovina Rock Castle pentru nimic în lume, mai ales că zvâcnetul de viitorime din august îi oferă prilejul minunat de a-şi retrăi şi părinţii.

*

 Ştiu sigur că Bianca Băiţan o să-şi afle împlinirile visate, pentru că păşeşte pe calea năzuinţelor ei cu perseverenţă şi cu înţelepciune, dar, deocamdată, ţin să o salut părinteşte şi, odată cu ea, pe toţi voluntarii, din partea uriaşei familii Bucovina Rock Castle.

*

La mulţi ani, Bianca Băiţan, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Ionică Băiţan, un suflet pe la răscruce

Baitan Ion

*

În vara anului 202, când lansam, la Zahareşti, opera recuperată a Eroului Bucovinei, Ion Grămadă, „Cartea sângelui”, un localnic, Ioinică Băiţan, şi Neculai Roşca, de la „Obiectiv de Suceava”, depuneau, în aceeaşi răscruce a vremii, o monografie a satului, o lucrare corectă, echilibrată, fără omisiuni şi fără exaltări, care mi-a atras atenţia. De atunci s-a legat între noi o prietenie, soldată cu amplasarea bustului Eroului Bucovinei la Stroieşti şi nu „undeva, în Bucovina”, cum sugerase Dimitrie Marmeliuc, de loc din Litenii megieşi şi care cunoştea mai bine decât oricare altcineva firea delăsătoare a localnicilor.

*

În 2007, când căutam un amplasament pentru opera sculptorului Cezar Popescu, dedicată memoriei scriitorului erou Ion Grămadă şi când, datorită refuzului stroieştenilor şi zahareştenilor de a contribui cu măcar un leu, intenţionam să ţin cont de sfatul lui Marmeliuc (în fond, bustul se realizase cu generozitatea de artist a lui Cezar Popescu, cu banii de pe „Mărturisitorii. O istorie a scrisului bucovinean” şi cu un sprijin decent din partea unor prieteni: Gavril Mîrza, Gheorghe David, Petrică Ştirbu, Daniel Tănase, Constantin Gătej, Orest Onofrei şi Gabriel Şerban), Ionică Băiţan, după ce eşuase în a mă convinge să pun bustul la Stroieşti, a scos o sumă de bani, nu mai ştiu câţi, rugându-mă să primesc şi de la el un mic obol pentru cauza sufletelor amândurora. Am rămas surprins şi, în baza acelei contribuţii, am decis, pe loc, să pun bustul Eroului Bucovinei undeva, la Stroieşti. Pentru că exista, totuşi, un suflet pe la răscruce, care să-şi asume o fărâmă de responsabilitate.

*

Monografia Zahareştilor şi cinstirea Eroului Bucovinei, Ion Grămadă, care a căzut, la Cireşoaia, în 27 august 1917 (de asta se va încheia Festivalul Bucovina Rock Castle, ediţia din acest an, în 27 august 2017!), au însemnat, mereu, reperele care mi l-au apropiat de suflet pe Ionică Băiţan, actualul director al Şcolii de Arte „Ion Irimescu” din Suceava.

*

La mulţi ani, Ionică Băiţan, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Pagina 31 din 83« Prima...1020...2930313233...405060...Ultima »