Cronici sentimentale | Dragusanul.ro - Part 22

Ziua unui pezevenchi: Nicu Amurăriţei

Ce poate spune sau ura un om cu toate doagele la cap jurnalistului Nicu Amurăriţei, un pezevenchi cu suflet proaspăt, inexorabil şi inoxidabil, mereu vesel şi zgomotos în cascade de hohote – să-i fi auzit râsul inconfundabil atunci când un partid politic umpluse stâlpii Sucevei cu un citat din… Nicu Amurăriţei, despre candidatul găştii respective!

*

Nicu Amurăriţei este unul dintre puţinii optimişti ai vieţii, şi filosofic vorbind, dintre câţi există pe pământ, sufletul lui căutând, clipă de clipă, doar lumina, aşa superficială şi cam frunză în cădere, cum pare şi ne apare, uneori, lumina. Din pricina asta, poate părea unora un superficial, pentru că şapte zăvoare trage Nicu Amurăriţei peste amărăciunile lui de fiecare zi şi doar licărul tristeţilor lăuntrice poate fi zărit, dacă-i vânezi lumina ochilor, dar şi licărul acela bine bandajat într-o aură de poezie trăită cu toate celulele corpului.

*

Eu ştiu şi, tocmai de aceea, nu o să mă las niciodată păcălit de zâmbetul larg, cu care Nicu Amurăriţei întâmpină zilele, că e multă frământare şi nelinişte dincolo de aparenta superficialitate a optimismului cu care Nicu salută viaţa, aşa cum ştiu că amândouă ipostazele, cea lăuntrică şi cea publică, îi vin bine. Pentru că îl definesc.

*

La mulţi ani, Nicu Amurăriţei, şi

Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Maria Teişanu, din „Ovidius in Love”

Actriţa Maria Teişanu

Ajunsă, deja, pe cele mai dificile baricade ale artei, spectacolele afirmării, ale definirii de personalitate, tânăra actriţă Maria Teişanu, suceveancă prin naştere, clujeancă prin educaţie şi probabil bucureşteancă prin carieră profesională, repetă, în aceste zile, la Constanţa, sub bagheta regizorală a Maestrului Alexander Hausvater, un text dramatic bazat pe o operă a lui Marin Mincu, „Ovidius in Love”.

*

Maria Teişanu face parte dintr-o splendidă generaţie „Manastur City”, care-i enumără şi individualizează pe tinerii entuziaşti ai scenei şi, simultan, martiri ai supravieţuirii sociale Boda Norbert, Alex Chindriş, Radu Dogaru, Andreea Bănică, Robert Danci, Nicolae Burlacu, Victor Tunsu, Irina Sibef, Dan Pugh, Denisse Moise, Blanca Doba, Cosmin Stănilă, dintr-o generaţie de exponenţi ai forţei de creaţie şi de înţelegere a viitorimii. O aşteaptă bătălii cumplite, îi aşteaptă răni nemeritate, în confruntarea cu îngustimea tot mai accentuată a societăţii omeneşti.

*

Actriţa Maria Teişanu s-a născut şi se naşte astăzi, pentru că aşa-i ursirea omului care se iveşte pe lume înzestrat cu har, să se nască mereu şi mereu, să-şi repete cât mai des posibil întâia sa naştere.

*

La mulţi ani, Maria Teişanu, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!

*

*


Edy Ciornea, bateristul de la Toy Machines

*

Chiar dacă viaţa, cu problemele ei, l-a forţat să se retragă pentru o vreme din muzică, chiar dacă Edward Ciornea a rătăcit, în ultima vreme, prin Europa, într-o încrâncenată căutare de sine, Edy, unul dintre cei trei fondatori ai trupei „Toy Machines”, îmi va fi întotdeauna apropiat de suflet. Şi sper că nu va dura prea mult până când, la o răscruce, va desluşi calea care i se potriveşte şi care să-l răsfeţe cu lumină pe întregul ei parcurs. Iar acea desferecare de căi poate fi chiar cea de astăzi, ziua în care Edward Edy Ciornea împlineşte 27 de ani.

*

*

La mulţi ani, Edy Ciornea, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Inegalabila Violeta Ţăran

*

Mi-i tare drag omul acesta, care există cu adevărat şi care se numeşte Violeta Ţăran. Un om care respectă viaţa, oamenii şi tot ceea ce înseamnă creaţie dumnezeiască şi creaţie omenească şi, tocmai de aceea, îndrăgit şi de Creatorul Ceresc, şi de creatorii care rătăcesc prin vremelnicia pământească.

*

Violeta Ţăran, fost primar al Drăgoieştilor, până la înfiinţarea comunei Berchişeşti, apoi al comunei natale, primar şi al „Naţiunii Poeţilor”, recunoscut şi însuşit ca atare de scriitori din Olanda, Belgia, Israel, Germania, Brazilia, Ucraina, Anglia, Franţa, Italia şi, desigur, din România, are vocaţie de „Meşter Manole”, înfrumuseţându-şi vârstele cu zidiri de şcoli, de atenee populare, de străzi şi de monumente ale memoriei. Violeta Ţăran este un om atât de viu, încât va trăi şi în memoria locurilor, beneficiind de neuitarea de care s-a învrednicit pe deplin prin ştiinţa înnăscută de a exista cu adevărat.

*

La mulţi ani, Violeta, şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Gheorghe Senciuc, un slujitor al culturii

Colegul Gheorghe Senciuc, fotografiind, pentru revistele literare din Israel, cu aparatul lui Menachem Falek

Un suflet de om, împătimit necondiţionat de cultură, pe care o slujeşte necondiţionat, ştiindu-i toate rânduielile, este colegul nostru, de la Centrul Cultural „Bucovina”, Gheorghe Senciuc.

*

„Dom’ Jorj”, cum obişnuiesc să-i spun, cu neascunsă afecţiune, se află în concediu de odihnă, dar, cu toate astea, dimineaţă l-am întâlnit „la slujbă”, pentru că noi suntem a doua lui familie, pe care nu o poate ignora, în ziua naşterii lui.

*

Gheorghe Senciuc nu este un creator, dar, cum am mai spus-o, cu prilejul unor manifestări culturale, Gheorghe Senciuc are merite mai mari faţă de spiritualitatea bucovineană decât multe dintre personalităţile gomoase ale zilei de azi.

*

Atitudinea lui faţă de făptuirile culturale este aproape religioasă, un fel de închinare sinceră, directă şi dezermantă. De asta ţin la el şi nu ezit să-mi rostesc respectul pe care i-l port.

*

La mulţi ani, „dom Jorj” Senciuc,

şi Dumnezeu să ni te ţie numai întru bucurie!


Pagina 22 din 84« Prima...10...2021222324...304050...Ultima »