BUCOVINA – POEŢII POEŢI | Dragusanul.ro - Part 3

Andi Drăguşanul, cetăţean al Naţiunii Poeţilor

Andi Dragusanul 3

*

Deşi nu şi-a premeditat un drum spre poezie, Andi, constrâns de compoziţiile sale rock, în care nevoia de text şi de spovedanie are alte semnificaţii, şi-a durat făgaş prin sonorităţile limbii engleze, surprinzându-mă, atunci când şi-a tradus textele pentru mine, cu amplitudinea discursului liric şi cu o prospeţime a imaginii surprinzătoare şi care îl obligă şi la premeditări. Numai că Andi nu concepe să existe în afara muzicii rock şi, în ciuda faptului că avem, împreună, o carte de poezie, „cântecele despovărării”, preferă veghea de menestrel în cetăţile „Naţiunii Poeţilor”.

*

Andi Dragusanul

Andi Dragusanul 2


Menachem M. Falek, întemeietor al Națiunii Poeților

Menachem Falek la Biblioteca Bucovinei 1

*

Puțin poeți români au probat, de-a lungul anilor, un românism mai profund și mai tulburător decât cel al președintelui Societății Scriitorilor Hebrei din Ierusalim, Menachem M. Falek (cu M de la Mordecai, al doilea prenume, pe care l-a avut în Bistrița natală). Prietenul meu, cu care mă știu dintotdeauna, și-a făcut o profesiune de credință din a arăta evreilor adevăratul suflet și adevăratul spirit al neamului românesc, din care se simte parte, fără a-și abandona identitatea. Tare mi-i drag omul acesta, care nu mai ostenește în a dura curcubee și în a-i ajuta pe orbi să le pipăie cu degetele, cu buzele și cu sufletele.

*

Menachem Falek la Biblioteca Bucovinei 2

Menachem Falek la Vatra Dornei 1

Menachem Falek la Vatra Dornei 2

Menachem Falek la Vatra Dornei 3

Menachem Falek la Vatra Dornei 4

Menachem Falek la Vatra Dornei 5

Menachem Falek cu Deac in Sinagoga din Bistrita 2


Ioan Manole, cetățean al Națiunii Poeților

Ioan Manole la Biblioteca Bucovinei 1

*

Poet pursânge, a cărui rasă am recunoscut-o de la începutul începuturilor, Ioan Manole, omul care ar trebui înregimentat în sistemul culturii, pentru că beneficiază de toate îndreptățirile, a scris poeme pe tot parcursul Festivalului „Națiunea Poeților”, semn că o astfel de preocupare i-a lipsit mult prea multă vreme. Vulcanic, clocotind de metafore, Ioan Manole și-a regăsit lumea ursită și nutresc speranța că aici va sălășlui pentru totdeauna.

*

Ioan Manole la Calafindesti

Ioan Manole la Calafindesti 2

Ioan Manole la Calafindesti 3

Ioan Manole la Corlata 1

Ioan Manole la Corlata 2

*


Tiberiu Cosovan, cetățean al Națiunii Poeților

Cosovan la Bistrita 1

*

Întotdeauna discret, aidoma unei adieri de primăvară, cel mai bun jurnalist de cultură din întreaga Bucovină, pictorul și graficianul Tiberiu Cosovan, mai nou și coleg de birou cu mine, mi-a fost alături chiar și la „Bucovina Rock Castle”, așa că nu putea lipsi nici de la „Națiunea Poeților”, festival al cărui rost l-a înțeles, de la început, și a cărui împlinire, ca și mine, o așteaptă, dar prin implicare, printr-o deplină trăire a întâmplărilor, în care lăuntrul său sută la sută liric i-a statornicit un loc pe deplin meritat.

*

Cosovan la Biblioteca Bucovinei 1

Cosovan la Calafindesti 1

Cosovan la Calafindesti 2

Cosovan la Calafindesti 3

Cosovan la Solca 1

Cosovan la Vatra Dornei

Cosovan la Gura Humorului 1

Cosovan la Vatra Dornei 2

Cosovan si Gabi Sandu la Corlata

*


Constantin Horbovanu, cetățean al Națiunii Poeților

Constantin Horbovanu la Biblioteca Bucovinei

*

Umoristul sucevean Constantin Horbovanu, prezent la manifestările noastre „Cu cărțile pe față” (carte de umor, publicată în 2016, pe care a lansat-o unde nu a mai lansat-o) a nimerit într-o lume, a poeților, în care umorul funcționează atavic. S-a simțit bine, a citit maxime și cugetări proprii și a respirat, din plin, aerul unei tentative de normalitate, pe care o reprezintă proiectul „Națiunea Poeților”.

*

Constantin Horbovanu la Calafindesti 1

Constantin Horbovanu la Calafindesti 2

Constantin Horbovanu la Calafindesti 3

Constantin Horbovanu la Corlata 1

*


Pagina 3 din 1112345...10...Ultima »